انتشارات توانمندان
ناشر تخصصی معلولیت و معلولان
وابسته به دفتر فرهنگ معلولین
مدیر مسئول: علی نوری
تلفن: 02532913452 (ساعت 8 الی 17) ؛ تلگرام: 09398373435
آدرس: قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه11، پلاک4، دفتر فرهنگ معلولین
ایمیل: info@handicapcenter.com
www.tavanmandan.com

 

چشم پزشکی در دوره اسلامی

چشم پزشکی در دوره اسلامی، الهه قاسمی و علی نوری، انتشارات توانمندا…
1397-07-28/توسط مدیر سایت

امام خمینی و معلولان

امام خمینی و معلولان، علی نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳…
1397-07-28/توسط مدیر سایت

معلولان از نگاه امام حسین (ع)

معلولان از نگاه امام حسین (ع)، اقدس کاظمی، انتشارات توانمندان …
1397-07-28/توسط مدیر سایت

منشور حقوق معلولان: توصیه های امام علی(ع) به مالک اشتر

منشور حقوق معلولان: توصیه های امام علی(ع) به مالک اشتر، علی نو…
1397-07-28/توسط مدیر سایت

نماز معلولان بر اساس فقه شیعه

نماز معلولان بر اساس فقه شیعه، محمدمهدی محب الرحمان، انتشارات توانمندان …
1397-07-28/توسط مدیر سایت

حاصل عمر: زندگی نامه و فعالیت های سیدمحمدکاظم مجاب

حاصل عمر: زندگی نامه و فعالیت های سیدمحمدکاظم مجاب، علی‌اکبر صفری و عبدالله امینی‌…
1397-07-28/توسط مدیر سایت

اولین جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت

اولین جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت: بهار ۱۳۹۲، علی نو…
1397-07-28/توسط مدیر سایت

لطف دوست: مجموعه اشعار سیدمحمدکاظم مجاب و درباره ها

لطف دوست: مجموعه اشعار سیدمحمدکاظم مجاب و درباره ها، یدالله قرب…
1397-07-28/توسط مدیر سایت

راهنمای فیلم معلولیت: فیلم‌های فارسی

راهنمای فیلم معلولیت: فیلم‌های فارسی، اباذر نصراصفهانی، ویراستار: محمد…
1397-07-28/توسط مدیر سایت

حقوق معلولان ایران

حقوق معلولان ایران، علی نوری، ویراستار: محمد نوری، صبح صادق و دفتر فرهنگ…
1397-07-28/توسط مدیر سایت

اشتغال معلولان در استان قم

اشتغال معلولان در استان قم، مریم قاسمی و علی نوری، انتشارات توانمندان …
1397-07-28/توسط مدیر سایت

آسیب شناسی اشتغال معلولان ایران

آسیب شناسی اشتغال معلولان ایران، محمد نوری، انتشارات توانمند…
1397-07-28/توسط مدیر سایت