انتشارات توانمندان
ناشر تخصصی معلولیت و معلولان
وابسته به دفتر فرهنگ معلولین
مدیر مسئول: علی نوری
تلفن: 02532913452 (ساعت 8 الی 17) ؛ تلگرام: 09398373435
آدرس: قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه11، پلاک4، دفتر فرهنگ معلولین
ایمیل: info@handicapcenter.com
www.tavanmandan.com

 

شیوه های توان یابی

شیوه‌های توان‌یابی: پژوهش‌ها و گزارش‌ها، منصور شادکام، حسین سراوانی، انتشارات ت…
1399-04-13/توسط مدیر سایت

راهنمای فیلم‌های معلولیتی: معرفی فیلم‌های غیرایرانی جسمی حرکتی و ذهنی

راهنمای فیلم‌های معلولیتی: معرفی فیلم‌های غیرایرانی جسمی حرکت…
1399-02-16/توسط مدیر سایت

تبعیض زدایی: فعالیت های اعظم طالقانی در عرصه آسیب مندان

تبعیض زدایی: فعالیت های اعظم طالقانی در عرصه آسیب مندان، به اهتمام…
1399-01-08/توسط مدیر سایت

از رویا تا واقعیت: روایتی شخصی از دسترس پذیری شهر

از رویا تا واقعیت: روایتی شخصی از دسترس‌پذیری شهر، سروه شیخی، انتشارات توانمندان و …
1399-01-02/توسط مدیر سایت

فرهنگنامه موسیقی معلولان

فرهنگ نامه موسیقی معلولان: فعالان، آثار، رخدادها، تشکل‌ها و تحول…
1398-09-21/توسط مدیر سایت

راهنمای منابع فقهی و حقوقی

راهنمای منابع فقهی و حقوقی: مأخذشناسی و چکیده آثار درباره معلولیت‌ها…
1398-09-20/توسط مدیر سایت

راهنمای فیلم‌های معلولیتی: معرفی فیلم‌های غیر ایرانی نابینایی و ناشنوایی

راهنمای فیلم‌های معلولیتی: معرفی فیلم‌های غیر ایرانی نابینایی…
1398-09-14/توسط مدیر سایت

الدلیل لمراکز ذوی الاحتیاجات الخاصه فی العالم العربی

الدلیل لمراکز ذوی الاحتیاجات الخاصه فی العالم العربی، السید یوسف ا…
1398-09-14/توسط مدیر سایت

گفت و گو: مجموعه مصاحبه ها درباره خط بریل

گفت‌وگو: مجموعه مصاحبه‌ها درباره خط بریل، علی نوری، انتشارات ت…
1398-07-30/توسط مدیر سایت

فرهنگ، معلول، جامعه

فرهنگ، معلول، جامعه: برداشت‏هایی از معلولیت و نابینایی با نگا…
1398-07-17/توسط مدیر سایت

عدالت خواهی معلولان: همراهی با امام حسین(ع)‏‫

عدالت‌خواهی معلولان: همراهی با امام حسین(ع)‏‫، علی نوری، انتشارات …
1398-07-09/توسط مدیر سایت

ابابصیر نابینا

ابابصیر نابینا، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین…
1398-07-09/توسط مدیر سایت