انتشارات توانمندان
ناشر تخصصی معلولیت و معلولان
وابسته به دفتر فرهنگ معلولین
مدیر مسئول: علی نوری
تلفن: 02532913452 (ساعت 8 الی 17) ؛ تلگرام: 09398373435
آدرس: قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه11، پلاک4، دفتر فرهنگ معلولین
ایمیل: info@handicapcenter.com
www.tavanmandan.com

 

سیمرغ

سیمرغ: مجموعه داستان های کوتاه، رضیه (صدیقه) رضائی برفوئی، انتشارا…
۲۲ مرداد ۱۳۹۸/توسط مدیر سایت

آوای فانوس

آوای فانوس: مجموعه داستان های کوتاه، زهرا عیسی آبادی، انتشارات توا…
۲۲ مرداد ۱۳۹۸/توسط مدیر سایت

آدم های بلورین

آدم‌های بلورین: مجموعه بیست و یک داستان، مریم آقانوری، انتشارات توانمندان …
۲۲ مرداد ۱۳۹۸/توسط مدیر سایت

یدالله قربعلی: زندگی نامه و کارنامه فرهنگی و اجتماعی

یدالله قربعلی: زندگی نامه و کارنامه فرهنگی و اجتماعی، محمد نوری،…
۲۲ مرداد ۱۳۹۸/توسط مدیر سایت

پروفسور محمود ایوب: نابینای اسلام شناس

پروفسور محمود ایوب: نابینای اسلام شناس، محمد نوری، انتشارات ت…
۲۲ مرداد ۱۳۹۸/توسط مدیر سایت

شهیدی (۱۳۰۲- ۱۳۹۶): شاهد یک قرن تلاش در عرصه ناشنوایی

شهیدی (۱۳۰۲- ۱۳۹۶): شاهد یک قرن تلاش در عرصه ناشنوایی، علی نور…
۲۲ مرداد ۱۳۹۸/توسط مدیر سایت

کتاب و معلولیت

کتاب و معلولیت: غرفه انتشارات توانمندان در سی و دومین نمایشگاه بین المللی…
۳۰ خرداد ۱۳۹۸/توسط مدیر سایت

جهان معلول ساز: درباره اخلاق معلولیت

جهانِ معلول ساز: دربارۀ اخلاق معلولیت، نعیمه پورمحمدی، انتشارات توانمن…
۲۹ خرداد ۱۳۹۸/توسط مدیر سایت

آسیب شناسی آموزش و پرورش استثنایی

آسیب شناسی آموزش و پرورش استثنایی، گردآورنده اعظم قاسمی، انتشار…
۲۹ خرداد ۱۳۹۸/توسط مدیر سایت

خط بریل: مجموعه مقالات فارسی

خط بریل: مجموعه مقالات فارسی، به کوشش محمد نوری، انتشارات توانمندان…
۱۲ خرداد ۱۳۹۸/توسط مدیر سایت

کارنمای پنج ساله: خدمات دفتر فرهنگ معلولین

کارنمای پنج ساله: خدمات دفتر فرهنگ معلولین مهر ماه ۱۳۹۰ - مهر …
۲۹ فروردین ۱۳۹۸/توسط مدیر سایت

جشن نامه فرهیخته ناشنوا رضا محمودی

جشن‌نامه فرهیخته ناشنوا رضا محمودی، محمد نوری، انتشارات توانمندان و…
۹ فروردین ۱۳۹۸/توسط مدیر سایت

مترجم یا رابط ناشنوایان

مترجم یا رابط ناشنوایان: زندگی‌نامه و فعالیت‌های فاطمه آقامحمد، مح…
۹ فروردین ۱۳۹۸/توسط مدیر سایت

راهنمای توانش

راهنمای توانش: گزارش‌ها، گفت‌وگو، مقالات و اخبار (صفحه توانش روز…
۱ اسفند ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت