انتشارات توانمندان
ناشر تخصصی معلولیت و معلولان
وابسته به دفتر فرهنگ معلولین
مدیر مسئول: علی نوری
تلفن: 02532913452 (ساعت 8 الی 17) ؛ تلگرام: 09398373435
آدرس: قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه11، پلاک4، دفتر فرهنگ معلولین
ایمیل: info@handicapcenter.com
www.tavanmandan.com

 

واگویه‌ها: مجموعه شعر

واگویه‌ها: مجموعه شعر، مهدی محمدزاده، با مقدمه دکتر محمود احمدی نژاد، …
1400-01-18/توسط مدیر سایت

کرونا و معلولیت

کرونا و معلولیت، به اهتمام علی نوری، انتشارات توانمندان، 1399، 439…
1399-11-16/توسط مدیر سایت

بررسی های اجتماعی و فرهنگی برای بهزیستی معلولان

بررسی‌های اجتماعی و فرهنگی برای بهزیستی معلولان، منصور شادک…
1399-10-28/توسط مدیر سایت

خسی در بزم یار

خسی در بزم یار: خاطرات سفر حج تمتع، یداللّه قربعلی، انتشارات ت…
1399-10-10/توسط مدیر سایت

مهارت های آشپزی ویژه نابینایان

مهارت‌های آشپزی ویژه نابینایان(جلد اول)، فاطمه ظرافت انگیز، انتشا…
1399-09-16/توسط مدیر سایت

معنا درمانی

معنا درمانی: نقش معنا در زندگانی افراد دارای معلولیت، مریم…
1399-09-13/توسط مدیر سایت

روزنامه ایران سپید

روزنامه ایران سپید: کارنامه 25 ساله، اباذر نصر اصفهانی، انتشارات…
1399-09-13/توسط مدیر سایت

موسیقی درمانی و اوتیسم

موسیقی درمانی و اوتیسم، الهام مقامی، انتشارات توانمندان و دفتر فرهن…
1399-09-13/توسط مدیر سایت

کارآفرینی معلولان

کارآفرینی معلولان، ریحانه عصاریان، انتشارات توانمندان و دفتر فرهن…
1399-06-25/توسط مدیر سایت

حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات

حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات، محمد نوری، انتشارا…
1399-06-04/توسط مدیر سایت

کتاب های ویژه معلولان

کتاب‌های ویژه معلولان: بررسی انواع کتاب برای گروه‌های دارای معلو…
1399-06-04/توسط مدیر سایت

لبخند تلخ

لبخند تلخ: مجموعه داستان، صادق صالحی، انتشارات توانمندان و دفتر فرهن…
1399-04-17/توسط مدیر سایت