نوشته‌ها

تجربه سه کشور در گردشگری معلولان

/
«دنیای‌اقتصاد» مسیر خدمات‏‏‌رسانی به توریست‏‏‌های ناتوان را بررسی می…

سایکل توریست های حامی محیط زیست و معلولان

/
همراه با گروهی که برای همه‌گیر شدن فرهنگ استفاده از دوچرخه تلاش…

نشست تخصصی گردشگری افراد سالمند و دارای معلولیت

/
نشست تخصصی گردشگری افراد سالمند و دارای معلولیت"پاراتور" به م…

نخستین پاراتور خوزستان با حضور ۳۰ ناشنوا برگزار شد

/
نخستین پاراتور خوزستان با حضور ۳۰ ناشنوا برگزار شد اهواز - ا…

رونق صنعت گردشگری، این بار با محوریت معلولان

/
رونق صنعت گردشگری، این بار با محوریت معلولان سفر برای معلولان و س…

سفر در خاطره معلولان

/
سفر در خاطره معلولان «پیام ما» وضعیت گردشگری دسترس‌پذیر در ایران ر…

ضرورت راه‌اندازی اژانس های مسافرتی تخصصی و توسعه گردشگری برای معلولان

/
ضرورت راه‌اندازی آژانس های مسافرتی تخصصی و توسعه گردشگری برای معل…

این اپلیکیشن روی انگشت معلولان می‌چرخد

/
این اپلیکیشن روی انگشت معلولان می‌چرخدبرپایی تورهای اختصاصی معلولان برای اولین بار د…

بسیار سفر باید کرد

/
بسیار سفر باید کرد همه ما اما قطعاً در بین رفقای نابینایمان سرا…

سهم اندک معلولان از گردشگری

/
به بهانه برگزاری جشنواره ملی گردشگری معلولان در یزد سهم اندک معلول…

گردشگری افراد دارای معلولیت

/
گردشگری افراد دارای معلولیت افراد دارای معلولیت درحالی‌که در ج…

چالش و موانع بر سر گردشگری افراد دارای معلولیت

/
چالش و موانع بر سر گردشگری افراد دارای معلولیت افراد دارای معلولیت ب…