نوشته‌ها

بیانیه شبکه ملی تشکل‌های غیر‌دولتی معلولان جسمی حرکتی کشور به مناسبت روز جهانی معلولان

/
بیانیه شبکه ملی تشکل‌های غیر‌دولتی معلولان جسمی حرکتی کشور(مجوز وز…

سیاست های تفرقه افکنانه میان گروه های معلولان را به شدت محکوم می کنیم

/
سیاست های تفرقه افکنانه میان گروه های معلولان را به شدت محکوم…

آغاز فعالیت رسمی شبکه ملی معلولان جسمی‌حرکتی

/
مدیرعامل شبکه ملی معلولان خبر داد: آغاز فعالیت رسمی شبکه ملی م…

هیئت مدیره و بازرسان “شبکه ملی سمن های معلولان جسمی حرکتی” مجوز وزارت کشور مشخص شدند

/
هیئت مدیره و بازرسان "شبکه ملی سمن‌های معلولان جسمی حرکتی" مجوز وزارت …

اساسنامه «شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی ایران»

/
اساس‌نامه «شبکه ملی سازمانهای مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی ایران…

نشست هم‌اندیشی تأسیس شبکه ملی سازما‌ن‌های مردم‌نهاد معلولان جسمی-حرکتی

/
نشست هم‌اندیشی تأسیس شبکه ملی سازما‌ن‌های مردم‌نهاد معلولان جسمی-حرکتی برگزار شد…

اساسنامه اولین شبکه ملی افراد دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی

/
اساسنامه اولین شبکه ملی افراد دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی دفتر فر…

اعطای مجوز به شبکه های سازمان های مردم نهاد فقط از طریق وزارت کشور

/
اعطای مجوز به شبکه های سازمان های مردم نهاد فقط از طریق وزار…

شبکه ملی معلولان ایران: دغدغه ها و چالش ها

/
شبکه ملی معلولان ایران: دغدغه‌ها و چالش‌ها یادداشت‌هایی درب…