نوشته‌ها

بیانیه شبکه ملی تشکلهای مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی

/
بیانیه شبکه ملی تشکلهای مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی مجوز بهز…

بیانیۀ شبکه ملی تشکل های مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی به مناسبت روز جهانی معلولان

/
بیانیۀ شبکه ملی تشکل های مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی…

بیانیه “شبکه ملی تشکل های مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی” مجوز بهزیستی

/
بیانیه "شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی" مجوز بهزی…