نوشته‌ها

چرا معلول؟!

/
چرا معلول؟! آقای رضا عبداللهی، بنیانگذار نخستین صفحه مختص معلولیت در رسانه…

چگونه از افراد معلول و با افراد معلول سخن بگوییم؟

/
بررسی ۲۰ واژه و عبارت: چگونه از افراد معلول و با افراد معلول سخن ب…