HandicapCenterدرباره آرم
این آرم از یکسو نمادین و از سوی دیگر گویای چند حرف است. آرم های چند مؤسسه و نهاد بین المللی در کشورهای مختلف مطالعه شد، تا بالأخره این طرح انتخاب گردید.
شکل آرم دو حلقه درون یکدیگر است. حلقه داخلی نشانگر شکل ماه نیمه کامل است که سمت نوردهی آن به سمت پایین یعنی زمین و مردم است و سمبل گرایش اسلامیت مؤسسه و خیرخواهانه و غیر انتفاعی بودن آن است. نیم ناقص ماه به سوی آسمان یعنی کسب فیض از خداوند منان برای تکمیل نقص ها است. ماه ناقص به تدریج در حال کامل شدن و دایره دوم نشانگر کامل شدن قرص ماه با فلش به سمت ارتقا و بالا رفتن است. رنگ ماه ها به گونه ای انتخاب شده که هم مهتابی و روشن بودن ماه و هم سبز بودن به عنوان یکی از رنگ های نمادین اسلامی تداعی گردد.
از نظر دیگر این دو حلقه گویای احساس همبستگی بین آحاد جامعه و دست به دست هم دادن برای رفع مشکلات است.
از منظر دیگر شکلی از صندلی مدور را نشان می دهد که برای نشستن معلولین است. حلقه داخلی کفی صندلی و حلقه اطراف آن نوعی حفاظ برای جالس است. سمبل اینکه این مؤسسه مسئولیت حفاظتی از حقوق مادی و معنوی افراد تحت پوشش برای خود قائل است. همچنین شکلی از چشم و گوش به عنوان نمادهایی از آسیب مندی دو عضو مهم از نابینایان و ناشنوایان است.
این آرم گویای چند حرف است. حرف h و c حرف که ابتدای دو کلمه Center و handicap است را می رساند. و حروف د، ف و م از اول کلمات دفتر فرهنگ معلولین را افاده می نماید. نیز چون جوهره اصلی این مؤسسه پرداختن به علم و فرهنگ است، دو حرف اول این دو کلمه کلیدی یعنی ع و ف را افاده می کند.