,

پرونده افراد دارای معلولیت در ناهنجاری‌ها سفید است

/
مدیر «دفتر فرهنگ معلولین» در گفت و گو با «ایران»: پرونده افرا…
,

مهمانپذیر نادر: اینجا در شان معلولان نیست

/
گزارش ایران سپید از وضعیت مهمانپذیر نادر اینجا در شان معلولان نی…
,

نگاهی به نامه سرگشاده کمپین حقوق معلولان به ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور

/
نگاهی به نامه سرگشاده کمپین حقوق معلولان به ریاست محترم سازمان بهزیستی کشو…

همام

/
همام دفتر فرهنگ معلولین نخستین جشنواره ملی هنری ویژه هنرمندان توانیاب س…
,

جشن روز جهانی معلولین در قم

/
مراسم روز جهانی معلولین در استان قم دفتر فرهنگ معلولین مراسم روز جهانی م…

۳۰ درصد معلولیت‌های افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی غیرژنتیکی است

/
۳۰ درصد معلولیت‌های افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی غیرژنتیکی است …

یکصد ده ویلچر وقفی

/
یکصد ده ویلچر وقفی دفتر فرهنگ معلولین خبرگزاری ایسنا از قول مدی اداره کل اوقاف استان …
,

حاشیه ای بر نشست خبری نخستین جشنواره ملی کاما

/
حاشیه ای بر نشست خبری نخستین جشنواره ملی کاما دفتر فرهنگ معلولین …
,

کتاب فروشی یک معلول با سهم الارث مادرش

/
کتاب‌فروشی یک معلول با سهم‌الارث مادرش دفتر فرهنگ معلولین گز…