کارنامه عبدالملکی در حوزه معلولان

کارنامه عبدالملکی در حوزه معلولان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از …

آموزش استثنایی قم در آینه تصویر

آموزش استثنایی قم در آینه تصویر محمد نوری، دفتر فرهنگ معلولین، ارد…

برگزیده شدن فیلم ناشنوایی در جشنواره اسکار 2022

حادثه مهم تاریخی برگزیده شدن فیلم ناشنوایی در جشنواره اسکار 2…

ضرورت معلولیت پژوهی

/
ضرورت معلولیت پژوهی محمد نوری حل بسیاری از مشکلات جامعه معل…

علت پیشرفت

/
علت پیشرفت دفتر فرهنگ معلولین 11 آبان 1400 خانم اشرف کریمی با بور…

تکلیف بودجه قانون حقوق معلولان چه می شود؟

/
خواسته های جامعه توان یابان از وزیر جدید کار به روایت قائم مقام …

گزارش دخالت‌های سازمان بهزیستی در انتخابات شبکه معلولان

/
گزارش دخالت‌های سازمان بهزیستی در انتخابات شبکه معلولان دفتر ف…

تعطیلی موسسه باور سبز

/
تعطیلی مؤسسه باور سبز دفتر فرهنگ معلولین توضیح: روزنام…

محکوم کردن و تحریم انتخابات بهزیستی برای تشکیل شبکه های ملی موازی

/
محکوم کردن و تحریم انتخابات بهزیستی شبکه‌های ملی سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی معلو…

خودکفایی و استقلال اجتماعی معلولان

/
خودکفایی و استقلال اجتماعی معلولان محمد نوری دفتر فرهنگ معلولین، بهمن 13…

تضارب آراء و تعامل جریان‌ها

/
تضارب آراء و تعامل جریان‌ها دفتر فرهنگ معلولین در پی نصب آق…

فراهم نبودن بستر اشتغال و کار برای معلولان تحصیل کرده

/
گلایه‌های حمیدرضا منصوری دفتر فرهنگ معلولین حمیدرضا منصوری به عنوا…