ضرورت معلولیت پژوهی

/
ضرورت معلولیت پژوهی محمد نوری حل بسیاری از مشکلات جامعه معل…

علت پیشرفت

/
علت پیشرفت دفتر فرهنگ معلولین 11 آبان 1400 خانم اشرف کریمی با بور…

تکلیف بودجه قانون حقوق معلولان چه می شود؟

/
خواسته های جامعه توان یابان از وزیر جدید کار به روایت قائم مقام …

گزارش دخالت‌های سازمان بهزیستی در انتخابات شبکه معلولان

/
گزارش دخالت‌های سازمان بهزیستی در انتخابات شبکه معلولان دفتر ف…

تعطیلی موسسه باور سبز

/
تعطیلی مؤسسه باور سبز دفتر فرهنگ معلولین توضیح: روزنام…

محکوم کردن و تحریم انتخابات بهزیستی برای تشکیل شبکه های ملی موازی

/
محکوم کردن و تحریم انتخابات بهزیستی شبکه‌های ملی سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی معلو…

خودکفایی و استقلال اجتماعی معلولان

/
خودکفایی و استقلال اجتماعی معلولان محمد نوری دفتر فرهنگ معلولین، بهمن 13…

تضارب آراء و تعامل جریان‌ها

/
تضارب آراء و تعامل جریان‌ها دفتر فرهنگ معلولین در پی نصب آق…

فراهم نبودن بستر اشتغال و کار برای معلولان تحصیل کرده

/
گلایه‌های حمیدرضا منصوری دفتر فرهنگ معلولین حمیدرضا منصوری به عنوا…

تجمع مقابل صداوسیما: فریاد سکوت بر سر رسانه ملی

/
فریاد سکوت بر سر رسانه ملی ناشنوایان می‌گویند ۶‌ماه است صداوسیما د…

یکصد و سی و شش اتوبوس و ون در اختیار معلولان پایتخت

/
یکصد و سی و شش اتوبوس و ون در اختیار معلولان پایتخت دفتر فرهنگ …

مطالبه و نامه نگاری

/
مطالبه و نامه نگاری محمد نوریدفتر فرهنگ معلولین، 20 شهریور 13…