,

داستان نگار توانمند: نگاهی به دو کتاب صادق صالحی

/
داستان نگار توانمند نگاهی به دو کتاب صادق صالحی محمد نوری، مدیرعا…
,

باغ فرشته تهران

/
باغ فرشته تهران دفتر فرهنگ معلولین یکی از مراکز تحت پوشش اداره کل بهزی…

وضعیت معلولان در افغانستان

/
وضعیت معلولان در افغانستان میرمحمد حسین سمیعی (مرشد) دفتر فرهنگ…

ضعف بهزیستی در حوزه توانبخشی

/
ضعف بهزیستی در حوزه توانبخشی دفتر فرهنگ معلولین دیدار نیوز د…

تبعیض‌‌های ساختار علیه نابینایان

/
تبعیض‌‌های ساختار علیه نابینایان دفتر فرهنگ معلولین آقای سهیل معینی در …

مشکلات بنیادین سازمان بهزیستی

/
مشکلات بنیادین سازمان بهزیستی دفتر فرهنگ معلولین دکتر کامران عا…

بهزیستی یا ساختمان پزشکان؟

/
ریشه مشکلات در سازمان بهزیستی دفتر فرهنگ معلولین آقای میثم اسم…
,

سازمان بهزیستی جای اظهارنظرهای سیاسی نیست

/
اظهارنظر رئیس سازمان بهزیستی دفتر فرهنگ معلولین آقای وحید قبا…
,

مشکلات ناشنوایان و بهزیستی

/
مشکلات ناشنوایان و بهزیستی دفتر فرهنگ معلولین 26 خردادماه 1399، سایت…
,

جنبش حق خواهی

/
جنبش حق‌خواهی دفتر فرهنگ معلولین هم اکنون معلولان در کشورهای اروپا…
,

افتتاح استودیوی تخصصی اشاره

/
افتتاح استودیوی تخصصی اشاره دفتر فرهنگ معلولین دکتر سید جوا…
,

اوتیسم، «داغ ننگ»، معلولیت

/
درباره اوتیسم، داغ ننگ، معلولیت دفتر فرهنگ معلولین این متن در اصل …