گامی «بر فراز اورست»

/
گامی «بر فراز اورست» کتاب «برفراز اورست» حکایت فتح بلندترین ق…

کودک خیابانی

/
کار با کودکان خیابانی دفتر فرهنگ معلولین سازمان بهداشت جها…

تئاتر درمانی

/
تئاتر درمانی دفتر فرهنگ معلولین آدام بلانر تجارب خود درباره روان در…

دین و معنویت درمانی

/
دین و معنویت در روان درمانی و مشاوره دفتر فرهنگ معلولین دکتر ثور یوهانسِن…

تقویم بریل 99

/
تقویم بریل 99 دفتر فرهنگ معلولین مؤسسه نابینایان توانگران کارآفرین ش…

فقه مدیریت شهری: فقه معلولان

/
فقه مدیریت شهری: فقه معلولان دفتر فرهنگ معلولین، 28 اسفند 13…

مهارت‌های زندگی

/
مهارت‌های زندگی دفتر فرهنگ معلولین شهربانو قهاری و جعفر ابوالهری و عصمت باروتی ب…

نوازنده نابینا

/
نوازنده نابینا دفتر فرهنگ معلولین ولادیمیر گالاکیتونوویچ کارالنکو در 1857م در ش…

معلولیت: چالش‌ها و سیاست‌ها در ایران

/
معلولیت: چالش‌ها و سیاست‌ها در ایران دفتر فرهنگ معلولین مجموعه مقالاتی از نو…

آموزش مسائل اجتماعی و جسمانی

/
آموزش مسائل اجتماعی و جسمانی دفتر فرهنگ معلولین هانترماناسکو…

هنر تزیین گل

/
هنر تزیین گل دفتر فرهنگ معلولین پری‌ زنگنه متولد 1318 هم اکنون هشتا…

روز ناشنوا

/
روز ناشنوا دفتر فرهنگ معلولین خانم لزلی آیوازیان، نمایشنامه نوی…