نغمه های لذت بخش پیانو و ارگ

/
نغمه‌های لذت بخش پیانو و ارگ دفتر فرهنگ معلولین نعیمه وطن‌چی…

تئوری موسیقی

/
تئوری موسیقی دفتر فرهنگ معلولین نعیمه وطن‌چی و علی امیدوار پس از تحقی…

سازدهنی دیاتونیک

/
سازدهنی دیاتونیک دفتر فرهنگ معلولین نعیمه وطن‌چی متولد 1362 موسیقی‌دان و پژوه…

کرونا و معلولیت منتشر شد

/
کتاب "کرونا و معلولیت" دفتر فرهنگ معلولین علی نوری متولد 1…

کتاب زندگی نامه سعید ضروری

/
زندگی‌نامه سعید ضروری ماجراجوی دارای معلولیت دفتر فرهنگ معلولین س…

کتاب بهزیستی معلولان

/
بهزیستی معلولان دفتر فرهنگ معلولین منصور شادکام و حسین سراوانی به اقتضای پی…

مروری بر ستوان من

/
مروری بر ستوان من مهسا شمسی‌پور داستان بلند «ستوان من» [мой лейтенант] …

کتاب جشنواره معلولان ۲۰۲۰ توکیو منتشر شد

/
با درج ۲۹ اثر برگزیدگان هنرمند کم توان از ایران کتاب جشنوار…

مهارت‌های کلامی مربیان در مواجه با ورزشکاران نابینا

/
کلام روشن دفتر فرهنگ معلولین بهنام عاشقی (متولد 1362) و مرتضی ر…

تلفیقی فراگیر جسمی ـ حرکتی

/
تلفیقی فراگیر جسمی ـ حرکتی دفتر فرهنگ معلولین حسین مهدی‌پور (متولد …

تلفیقی فراگیر دیرآموز

/
تلفیقی فراگیر دیرآموز دفتر فرهنگ معلولین زهرا دیلمی (متولد …

تلفیقی فراگیر ناشنوا

/
تلفیقی فراگیر ناشنوا دفتر فرهنگ معلولین زهرا ظاهری گلودری و محمد جعفری کتریمی و مر…