مهارت‌های کلامی مربیان در مواجه با ورزشکاران نابینا

/
کلام روشن دفتر فرهنگ معلولین بهنام عاشقی (متولد 1362) و مرتضی ر…

تلفیقی فراگیر جسمی ـ حرکتی

/
تلفیقی فراگیر جسمی ـ حرکتی دفتر فرهنگ معلولین حسین مهدی‌پور (متولد …

تلفیقی فراگیر دیرآموز

/
تلفیقی فراگیر دیرآموز دفتر فرهنگ معلولین زهرا دیلمی (متولد …

تلفیقی فراگیر ناشنوا

/
تلفیقی فراگیر ناشنوا دفتر فرهنگ معلولین زهرا ظاهری گلودری و محمد جعفری کتریمی و مر…

تلفیقی فراگیر نابینا

/
تلفیقی فراگیر نابینا دفتر فرهنگ معلولین زلیخا فیروز جاییان و راحله حداد دباغی و نجات…

مهارت های آشپزی ویژه نابینایان

/
مهارت‌های آشپزی دفتر فرهنگ معلولین فاطمه ظرافت انگیز (متولد 1350) اکنون معلم…

موزی که می خندید

/
موزی که می‌خندید دفتر فرهنگ معلولین کتابی با عنوان «موزی که می‌خندید» ویژه کو…

قانون حمایت از حقوق معلولان

/
قانون حمایت از حقوق معلولان دفتر فرهنگ معلولین مریم رونق (…

کتاب هایی برای روز جهانی کم توانان

/
کتاب‌هایی برای روز جهانی کم‌توانان تهران- ایرنا- دوازدهم آذر روز جهانی معلولین…

کارکرد وقف در زمینه بهزیستی

/
کارکرد وقف در زمینه بهزیستی دفتر فرهنگ معلولین ابراهیم علی…

National policy for persons with Disabilities

/
National policy for persons with Disabilities دفتر فرهنگ معلولین …

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

/
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دفتر فرهنگ معلولین برای اولین‌ بار…