رونمایی از کتاب، سایت و نرم افزار آموزش نماز ویژه ناشنوایان

/
نشست رونمایی از کتاب، سایت و نرم افزار تبلیغی ویژه ناشنوایان در مراس…

ترجمه سکوت گران است

/
ناشنوایان منطقه۹ از کمبود مترجم زبان اشاره و هزینه‌های زیاد آن گلای…

آسیب شناسی ناشنوایی: حذف معلولان ایده «هیتلر» بود

/
آسیب شناسی ناشنوایی دفتر فرهنگ معلولین توضیح: دکتر زهره قاری که در استرالیا در رشته…

جبار باغچه‌بان پیشکسوت توانبخشی ناشنوایان

/
جبار باغچه‌بان پیشکسوت توانبخشی ناشنوایان دفتر فرهنگ معلولی…

فناوری ویژه ناشنوایان

/
فناوری ویژه ناشنوایان دفتر فرهنگ معلولین در دو بخش سخت‌افزا…

تاریخچه آموزش افراد دارای آسیب شنوایی و ناشنوا

/
تاریخچه آموزش افراد دارای آسیب شنوایی و ناشنوا بررسی آموزش افراد دار…

تاریخ آموزش ناشنوایان

/
تاریخ آموزش ناشنوایان محمد نوری دفتر فرهنگ معلولین، بهمن 1399 …

ضرورت گسترش زبان اشاره برای افراد کم شنوا و ناشنوا

/
ضرورت گسترش زبان اشاره برای افراد کم شنوا و ناشنوا مدیرعامل …

مطالبات معلولان ایران

/
مطالبات معلولان ایران دو دهه اخیر را می‌توان دوره مطالبات یا …

تاریخ جامعه و فرهنگ ناشنوایان ایران

/
تاریخ جامعه و فرهنگ ناشنوایان ایران آنچه در اینجا می‌آید، نگاهی فهرست‌وار …

پیدایش زبان اشاره

/
پیدایش زبان اشاره زبان‌شناسی زبان اشاره یا به اختصار زبان شناسی…

انجمن ملی زبان اشاره

/
انجمن ملی زبان اشاره دفتر فرهنگ معلولین انجمن ملی زبان اشاره در سال 1398 با اخذ مجو…