حضور متخصصان کار در هیات مدیره صندوق ایجاد فرصت‌های شغلی خالی است

/
حضور متخصصان کار در هیات مدیره صندوق ایجاد فرصت‌های شغلی خالی است …

خزائلی و قرآن: روندکاوی مؤانستی به درازنای نیم قرن

/
خزائلی و قرآن: روندکاوی مؤانستی به درازنای نیم قرن حسین عبدال…

هفتخوان توسعه

/
هفتخوان توسعه حسین روحانی صدر* تاریخ اقتصادی و حمایت‌های اجتماعی ق…

سهم معلولان از بازار کار ایران

/
سهم معلولان از بازار کار ایران قانون اختصاص ۳ درصد از سهمیه استخدا…

رونق صنعت گردشگری، این بار با محوریت معلولان

/
رونق صنعت گردشگری، این بار با محوریت معلولان سفر برای معلولان و س…

برنده جایزه واتراستون: هیچ وقت دختران اوتیسمی را در کتاب‌ها ندیدم

/
برنده جایزه واتراستون: هیچ وقت دختران اوتیسمی را در کتاب‌ها ندیدم ا…

با ویلچر از لا به لای ویروس‌ها می‌رانیم!

/
شرایط سخت معلولین در دوران کرونا با ویلچر از لا به لای ویروس‌ها …

حمایت نشدیم، اما ادامه خواهیم داد

/
حمایت نشدیم، اما ادامه خواهیم داد مطلب زیر سخنان بنیان گذاران رادیوتوا…

آنچه گذشت

/
آنچه گذشت حسین روحانی صدر * کتاب "آنچه گذشت ... نقش نیم ق…

بررسی چالش‌های مراکز مثبت زندگی در کمیته آسیب‌های اجتماعی مجلس

/
بررسی چالش‌های مراکز مثبت زندگی در کمیته آسیب‌های اجتماعی مجلس …

آموزشگاه دکتر خزائلی و برآمدن یک دوگانه دیرین

/
علم بهتر است یا ثروت؟ آموزشگاه دکتر خزائلی و برآمدن یک دوگانه دی…

نابینایان می خواهند نام مدرسه«دکتر خزائلی» حفظ شود

/
معلم مدرسه دکتر خزائلی: نام «خزائلی» با زندگی نابینایان عجین شده ا…