بیش از ۶ هزار جنین دارای معلولیت سقط شده اند

/
بیش از ۶ هزار جنین دارای معلولیت سقط شده اند صرفه جویی ۱۸۹۰ میلی…

خردسال ترین فعال مدنی ایران: معلولان ایران، نه خانه دارند نه خیابان

/
خردسال ترین فعال مدنی ایران : معلولان ایران ، نه خانه دارند نه خیاب…

مناسب‌سازی

/
مناسب‌سازی دفتر فرهنگ معلولین معلولان برای مشارکت در فعالیت اجتماعی و ب…

کرونا و مشکلات آموزشی نابینایان

/
کرونا و مشکلات آموزشی نابینایان دفتر فرهنگ معلولین توضیح: متن حاضر…

ساز ناکوک مراکز توانبخشی و چشم امید به بنیاد مستضعفان

/
ساز ناکوک مراکز توانبخشی و چشم امید به بنیاد مستضعفان در حالی ب…

چهار دلیل اهمیت بریل در عصر کتابها و دستیارهای صوتی

/
چهار دلیل اهمیت بریل در عصر کتابها و دستیارهای صوتی در جهانی …

دانش آموزان استثنایی از تحصیل جا ماندند!

/
دانش آموزان استثنایی از تحصیل جا ماندند! با وجود شکل‌گیری نسبی آموزش در فضای م…

ضرورت گسترش زبان اشاره برای افراد کم شنوا و ناشنوا

/
ضرورت گسترش زبان اشاره برای افراد کم شنوا و ناشنوا مدیرعامل …

صحنه‌های اجرای موسیقی دنیا منتظر طوفانِ نوازنده نابینا

/
صحنه‌های اجرای موسیقی دنیا منتظر طوفانِ نوازنده نابینا اگر چ…

خط بریل؛ روح آموزش علم در نابینایان

/
خط بریل؛ روح آموزش علم در نابینایان به مناسبت تولد «لویی بریل» مخترع …

بیسواد تلقی کردن نابینایان در دفاتر اسناد رسمی

/
بیسواد تلقی کردن نابینایان در دفاتر اسناد رسمی ضرورت اصلاح واژه …

قیمت هر جلد قرآن برای نابینایان ۱ میلیون تومان

/
قیمت هر جلد قرآن برای نابینایان؛ ۱ میلیون تومان «بریلفا» برای…