سامانه واکسیناسیون کرونا برای نابینایان دسترس پذیر نیست

/
قائم مقام انجمن نابینایان ایران: سامانه واکسیناسیون کرونا برای نابینایان…

بریده نشریات: با معلولین (روزنامه اطلاعات، 5 مرداد 1376)

/
با معلولین بریده نشریات  علی نوری دفتر فرهنگ معلولین، 20 اردیبهشت 1400…

اشکان آذرماسوله و گزارش برنامه رادیویی شش نقطه

/
زندگی‌نامه خودنوشت اشکان آذرماسوله و گزارش برنامه رادیویی شش نقط…

لمس بام دنیا

/
لمس بام دنیا دفتر فرهنگ معلولین اریک واینمایر متولد سپتامبر 1968 د…

عقاید سنتی مردم درباره بهداشت تن و روان و بیماری‌ها

/
عقاید سنتی مردم درباره بهداشت تن و روان و بیماری‌ها دفتر فرهن…

نهادهای حمایتی

/
نهادهای حمایتی دفتر فرهنگ معلولین مهدی مشک فروش متولد 1373، تحقیقی دربا…

آواز پری ها

/
آواز پری‌ها دفتر فرهنگ معلولین کتابی شامل خاطرات بانو پری زنگنه دربا…

آن سوی تاریکی

/
آن سوی تاریکی دفتر فرهنگ معلولین کتاب سرگذشت خودنوشت و شرح فعالیت‌ها…

هنرستان موسیقی نابینایان

/
هنرستان موسیقی نابینایان دفتر فرهنگ معلولین معصومه نحوی متولد 136…

فناوری اطلاعات و ارتباطات

/
فناوری اطلاعات و ارتباطات دفتر فرهنگ معلولین کتابی در معرفی نرم اف…

راهی دیگر برای دیدن

/
راهی دیگر برای دیدن دفتر فرهنگ معلولین زهرا شاهی متولد 1345، پس از بررسی توانمن…

مشکلات ادراک بینایی در کودکان

/
مشکلات ادراک بینایی در کودکان دفتر فرهنگ معلولین لیزا آ. کورتز…