مقررات فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان

/
مقررات فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان سال 1390/ سازمان تر…

مقررات المپیک های ناشنوایان 1390

/
سازمان تربیت بدنی/ فدراسیون ورزش های ناشنوایان(کمیته بین المللی ور…

مقررات فنی بسکتبال

/
1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیر فنی بسکتبال ICSDو اعضای منت…

مقررات فنی شنا

/
1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیر فنی شنا ICSDو اعضای منتخب ت…

مقررات فنی دوومیدانی

/
1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیر فنی دوومیدانی ICSD و اعضای…

مقررات فنی دوچرخه سواری جاده ای

/
1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیر فنی دوچرخه سواری جاده ای و…

مقررات مسابقات جهانی ناشنوایان

WC1- اطلاعات عمومی 1- مسابقات جهانی ناشنوایان می تواند هر چه…

مقررات فنی والیبال

/
1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیر فنی والیبال ICSD و اعضای م…

مقررات فنی کشتی آزاد

/
1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیرفنی کشتی ICSD  واعضای منتخب کمیته…

مقررات فنی فوتبال

/
1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیرفنی فوتبال ICSD  واعضای منتخب کمیت…

مقررات فنی تیراندازی

/
1-کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیرفنی تیراندازی ICSD واعضای منتخب ت…

مقررات فنی والیبال ساحلی

/
1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیر فنی والیبال ساحلی ICSD  و …