پارالمپیک لندن- انگلستان 2012

/
مدال آوران پارالمپیک لندن- انگلستان 2012 تنيس با ويلچر تنيس رو…

پارالمپیک پکن- چین 2008

/
مدال آوران پارالمپیک پکن- چین 2008 واليبال نشسته دووميداني تيراندازي تن…

پارالمپیک آتن- یونان 2004

/
مدال آوران پارالمپیک آتن- یونان 2004 واليبال نشسته دووميداني وزنه برداري تي…

پارالمپیک سیدنی- استرالیا 2000

/
مدال آوران پارالمپیک سیدنی- استرالیا 2000 واليبال نشسته دووميدان…

پارالمپیک آتلانتا- آمریکا 1996

/
مدال آوران پارالمپیک آتلانتا- آمریکا 1996 واليبال نشسته دووميدان…

پارالمپیک بارسلونا- اسپانیا 1992

/
مدال آوران پارالمپیک بارسلونا- اسپانیا 1992 واليبال نشسته دووميداني…

پارالمپیک سئول- کره جنوبی 1988

/
مدال آوران پارالمپیک سئول- کره جنوبی 1988 والیبال نشسته دوومیدان…