سپید آفرین

/
فصلنامه سپيده آفرين نخستين نشريه قرآني ويژه نابينايان قرآن …

فصلنامه توان یاب

/
فصلنامه توان‌یاب فصلنامه توان‌یاب به صاحب امتیاز مجتمع آموزشی نیک…

فصلنامه ايراني كودكان استثنائي

/
نشاني پستي : تهران-خيابان سپهبد قرني، خيابان سپند غربي ، پلاك 26 طب…

دوماهنامه شنوایی شناسی

/
شنوايی شناسی شاپای الکترونيکی: 2657-2008 مديرمسئول: مهين صدايی سردبير: محمد اکبری مع…

دو ماهنامه توان نامه

/
دو ماهنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و معلولین Bimon…

نشریه الکترونیکی دفتر فرهنگ معلولین

/
شماره ۱، زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱…

معرفی مجلات درباره معلولین، چاپ ایران

/
1. ماهنامه علم و فرهنگ با رویکرد فرهنگی اجتماعی حدود سه سال است که وی…