طه حسین

/
طه حسین در (14نوامبر 1889 م) در مصر علیا متولد شده است. در سن سه…

جان آموس (Jon Amos)

/
جان آموس ورزش: وزنه برداری ترجمه: پریسا عالم زاده، 1391/12/…