بانوی فعال حوزه معلولان و توان‌یابان

/
بانوی فعال حوزه معلولان و توان‌یابان | استعدادهای توان‌یابان را به ش…

مریم اصغری

/
مریم اصغری نابینا متولد 1357 توضیح: مریم اصغری در آغاز جوانی…

مریم نیک نژاد

/
مریم نیک‌نژاد مریم نیک‌نژاد متولد سال 1361 و ساکن تهران است، او …

آیدا الهی و معصومه آمدی

/
آیدا الهی آیدا الهی فروردین‌ماه 1363 در مشهد متولد شد. او ک…

طیبه هراتی و اسلام یزدانی

/
طیبه هراتی «طیبه هراتی» متولد اسفند 1370 اهل یکی از روستاهای شهرس…

رحیم عظیمی

/
رحیم عظیمی رحیم عظیمی در سال 1370 در روستای عیش آباد، شهرستان…

فاطمه محمدی‌ها و مرضیه دهقان

/
فاطمه محمدی‌ها فاطمه محمدی‌ها در سال 1361 در خانواده‌ای پر جمع…

حسین طارمیان

/
حسین طارمیان حسین طارمیان در 19 آبان 1353 در شهر تهران متولد شد.…

سعید کرمی

/
سعید کرمی سعید کرمی دارای یک چشم در سال 1372 در پایتخت آبشارهای…

محمود بیات

/
محمود بیات محمود بیات در سال 1361 متولد شد. او بر اثر نوعی بیماری ب…

سید جواد حسینی

/
سید جواد حسینی از زمانی که رایانه پا به زندگی نابینایان گذاش…

وقتی معلولیت حریف ورزشکار شهرقدسی نشد

/
وقتی معلولیت حریف ورزشکار شهرقدسی نشد از قهرمانی و مربیگری رش…