اسماعیل اسدی

/
اسماعیل اسدی دفتر فرهنگ معلولین، بهمن 1399 متولد ساری و ساک…

بافت زیلو با دستان مرد نابینا

/
بافت زیلو با دستان مرد نابینا نامش علی خسرونیاست. 35 ساله است،…

فاطمه کیخسروی

/
فاطمه کیخسروی دفتر فرهنگ معلولین، آبان 1399 دیپلم اقتصاد متو…

دکتر مریم اصغری: نویسنده نابینا

/
مریم اصغری دفتر فرهنگ معلولین، آبان 1399 متولد 1357 ساکن کرج ن…

حمیده روحی نامقی

/
حمیده روحی نامقی دفتر فرهنگ معلولین، مهر 1399 نابینا متولد 1367 …

ارغوان حمسی

/
ارغوان حمسی دفتر فرهنگ معلولین نابینای مادرزاد متولد در 1371 در تهران …

مرتضی امیری

/
مرتضی امیری دفتر فرهنگ معلولین، مهر 1399 استان لرستان – خرم‌آب…

جابر جاهد

/
جابر جاهد دفتر فرهنگ معلولین متولد تهران در فروردین 1365 نابین…

مهسا رادان

/
مهسا رادان دفتر فرهنگ معلولین، آبان 1399 نابینا متولد 1369 وکی…

فاطمه حاج میرفتاح

/
فاطمه حاج میرفتاح دفتر فرهنگ معلولین متولد 1325 وفات 1385 معلولیت جسمی ـ حرک…

اختراع 16 وسیله برای تسهیل تردد معلولان

/
اختراع 16 وسیله برای تسهیل تردد معلولان/ افزایش قیمت‌ها کار را سخت کرده…

معلولیت نتوانست حالت ایستایی در من ایجاد کند

/
ذکایی: معلولیت نتوانست حالت ایستایی در من ایجاد کند در حالت پویا…