خانه‌ای برای شکوفایی تـوانیابان

/
نخستین مرکز فرآموز افراد کم‌توان پایتخت، در منطقه ۹ بازگشایی …

خدمت معلولان به هم‌قطاران خود در موسسه صابرین فارس

/
خدمت معلولان به هم‌قطاران خود در موسسه صابرین فارس ارائه خد…

امیــد در «راگا» جوانه می‌زند

/
پای صحبت اعضا و بانیان مؤسسه‌ای که حامی معلولان ضایعه نخاعی است…

کتابخانه نابینایان و کم بینایان: خدمات ویژه در کتابخانه ملی ایران

/
کتابخانه نابینایان و کم بینایان خدمات ویژه در کتابخانه ملی ایران د…

ما هم شهروند درجه یـک هستیم

/
«ناهید کلوشانی» از راه‌اندازی کارگاه کارآفرینی می‌گوید که به دست معلو…

مرکز نابینایان خزانه

/
مرکز نابینایان خزانه رابعه تیموری این مرکز در محله خزانه، باغ خزانه د…

مؤسسه فرهنگی هنری معلولین آرتا فرین

/
مؤسسه فرهنگی هنری معلولین آرتا فرین این مؤسسه در سال 1389 در استان هرمزگ…

مرکز نابینایان خزانه خانه امید نابینایان است

/
مرکز نابینایان خزانه خانه امید نابینایان است این مسیر روشن است برای آنها …

گزارشی از عزاداری معلولان آسایشگاه فیاض ‌بخش مشهد

/
گزارشی از عزاداری معلولان آسایشگاه فیاض ‌بخش مشهد | فیض روضه مد…

باغ فرشته تهران

/
باغ فرشته تهران دفتر فرهنگ معلولین یکی از مراکز تحت پوشش اداره کل بهزی…

روایت کانون معلولانی که واقعاً توانا است

/
روایت کانون معلولانی که واقعاً توانا است از عضویت مقام مشورتی سازم…

مراکز آموزشی ناشنوایان در جهان

/
مراکز آموزشی ناشنوایان در جهان برخی از مهم‌ترین مدارس و دانشگاه‌ه…