امام محمد باقر علیه السلام و اطعام یتیمان و معلولان

/
امام محمد باقر (پنجمین امام) علیه السلام در سیره آن حضرت چنین گزارش شده …

بینا و نابینا

/
بینا و نابینا «مَثل الفریقین کالأعمی و الأصمّ و البصیر و السمیع، هل…

حکمت آموزی از نابینا

/
حکمت آموزی از نابینا مصلح‌الدین عبدالله شیرازی مشهور به سعد…

کور بهتر که آفتاب سیاه

/
کور بهتر که آفتاب سیاه سعدی شیراز در حکایت پنجم گلستان می‌گو…

صمٌ بکمٌ

/
صمٌ بکمٌ سعدی علیه رحمه در اواخر عمر تصمیم گرفت عزلت نشینی اختیار…

گفتاری از سعدی، حکایت 45

/
گفتاری از سعدی سعدی علیه الرحمه در حکایت 45 آورده است: آورده …

گفتاری از سعدی، حکایت 38

/
گفتاری از سعدی سعدی علیه الرحمه در حکایت 38 گلستان آورده است: …

مجذومِ لوچ

/
مجذومِ لوچ خواجه عبدالله انصاری ابن خفیف از عرفای شیراز از ابوالح…

کور حقیقی

/
کور حقیقی خواجه عبدالله انصاری خواجه عبدالله انصاری (متولد هرات در …