فراخوان “جشنواره ایمان و موفقیت” ویژه معلولان سراسر کشور

/
فراخوان جشنواره ایمان و موفقیت ویژه توان خواهان سراسر کشور نیک و…

جشنواره ایمان و موفقیت

/
فراخوان جشنواره ایمان و موفقیت

جشنواره سوره عبس

/
جشنواره سوره عَبَسَ ویژه معلولان نخبه سراسر کشور بیست و دوم…

جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت

/
دریافت کتاب چاپ شده جشنواره عکس معلولیت و معنویت، 10مگابایت، PDF  نمایش…

60 عکس منتخب جشنواره عکس معلولیت و معنویت، بخش اول

/
با پایان گرفتن مهلت مقرر ارسال آثار، تعداد ۲۵۱ نفر شرکت کننده و ۱۱…

گزارش اختتامیه اولین جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت

/
اولین جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت با هدف کلی ایجاد پ…

گزارش جشنواره تعلیم و تربیت معلولین

/
جشنواره تعلیم و تربیت معلولین تقدیر از مربیان معلولین به مناسبت و…

جشنواره تعلیم و تربیت معلولین

/
گزارش جشنواره تعلیم و تربیت معلولین اعلام برنامه جشنواره تعلیم و تربیت معلولی…

اعلام برنامه جشنواره تعلیم و تربیت معلولین

/
جشنواره تعلیم و تربیت معلولین تقدیر از بانوان مربی به مناسبت ولاد…

اسامی شرکت کنندگان در اولین جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت

/
به رغم همه خدمات و تلاشهای جامعه معلوین، هنوز عده‏ای فکر می‏کنند معلولین …

فراخوان و آیین نامه اولین جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت

/
پوستر جشنواره آیین نامه اجرایی جشنواره فرم شرکت …