امام خمینی و معلولان

/
امام خمینی و معلولان، علی نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳…

معلولان از نگاه امام حسین (ع)

/
معلولان از نگاه امام حسین (ع)، اقدس کاظمی، انتشارات توانمندان …

منشور حقوق معلولان: توصیه های امام علی(ع) به مالک اشتر

/
منشور حقوق معلولان: توصیه های امام علی(ع) به مالک اشتر، علی نو…

نماز معلولان بر اساس فقه شیعه

/
نماز معلولان بر اساس فقه شیعه، محمدمهدی محب الرحمان، انتشارات توانمندان …

حاصل عمر: زندگی نامه و فعالیت های سیدمحمدکاظم مجاب

/
حاصل عمر: زندگی نامه و فعالیت های سیدمحمدکاظم مجاب، علی‌اکبر صفری و عبدالله امینی‌…

اولین جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت

/
اولین جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت: بهار ۱۳۹۲، علی نو…

لطف دوست: مجموعه اشعار سیدمحمدکاظم مجاب و درباره ها

/
لطف دوست: مجموعه اشعار سیدمحمدکاظم مجاب و درباره ها، یدالله قرب…

راهنمای فیلم معلولیت: فیلم‌های فارسی

/
راهنمای فیلم معلولیت: فیلم‌های فارسی، اباذر نصراصفهانی، ویراستار: محمد…

حقوق معلولان ایران

/
حقوق معلولان ایران، علی نوری، ویراستار: محمد نوری، صبح صادق و دفتر فرهنگ…

اشتغال معلولان در استان قم

/
اشتغال معلولان در استان قم، مریم قاسمی و علی نوری، انتشارات توانمندان …

آسیب شناسی اشتغال معلولان ایران

/
آسیب شناسی اشتغال معلولان ایران، محمد نوری، انتشارات توانمند…