آموزش کوتاه‌نویسی انگلیسی به خط بریل

/
آموزش کوتاه نویسی انگلیسی به خط بریل، یدالله قربعلی، انتشارات توانمن…

کسب و کار مناسب: راه‌اندازی مشاغل متناسب با امکانات

/
کسب و کار مناسب: راه‌اندازی مشاغل متناسب با امکانات، ریحانه ع…

تاملی بر سلامت زنان و دختران دارای معلولیت

/
تأملی بر سلامت زنان و دختران دارای معلولیت ؛ استفانی ارتلوا، س…

خاندان شمس: فعالان در خدمت چشم پزشکی

/
خاندان شمس: فعالان در خدمت چشم پزشکی، به اهتمام اعظم قاسمی، انتشارا…

واگویه‌ها: مجموعه شعر

/
واگویه‌ها: مجموعه شعر، مهدی محمدزاده، با مقدمه دکتر محمود احمدی نژاد، …

کرونا و معلولیت

/
کرونا و معلولیت، به اهتمام علی نوری، انتشارات توانمندان، 1399، 439…

بررسی های اجتماعی و فرهنگی برای بهزیستی معلولان

/
بررسی‌های اجتماعی و فرهنگی برای بهزیستی معلولان، منصور شادک…

خسی در بزم یار

/
خسی در بزم یار: خاطرات سفر حج تمتع، یداللّه قربعلی، انتشارات ت…

مهارت های آشپزی ویژه نابینایان

/
مهارت‌های آشپزی ویژه نابینایان(جلد اول)، فاطمه ظرافت انگیز، انتشا…

معنا درمانی

/
معنا درمانی: نقش معنا در زندگانی افراد دارای معلولیت، مریم…

روزنامه ایران سپید

/
روزنامه ایران سپید: کارنامه 25 ساله، اباذر نصر اصفهانی، انتشارات…

موسیقی درمانی و اوتیسم

/
موسیقی درمانی و اوتیسم، الهام مقامی، انتشارات توانمندان و دفتر فرهن…