‏‫به امید فردایی بهتر

/
‏‫به امید فردایی بهتر، محمد دهقان نصیری، انتشارات توانمندان و د…

قله ها و دره ها

/
قله‌ها و دره‌ها: راهی برای رسیدن به زندگی خوب و مدیریت آنچه …

فرهنگ بی فرهنگی

/
فرهنگ بی فرهنگی، مجید آشوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین،…

پشیمون شدی پولت رو پس میدم

/
پشیمون شدی پولت رو پس میدم: مجموعه داستان کوتاه و طنز، محمد ع…

اشک و آه: مجموعه داستان

/
اشک و آه: مجموعه داستان، صادق صالحی، انتشارات توانمندان، 1400، 37…

اثر مرکب: آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما

/
اثر مرکب: آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما، دارن هاردی، ترج…

بوی سیب کال می‌دهد تن این دنیا

/
بوی سیب کال می‌دهد تن این دنیا، فاطمه رمضان پور، انتشارات توانمندان،…

آموزش کوتاه‌نویسی انگلیسی به خط بریل

/
آموزش کوتاه نویسی انگلیسی به خط بریل، یدالله قربعلی، انتشارات توانمن…

کسب و کار مناسب: راه‌اندازی مشاغل متناسب با امکانات

/
کسب و کار مناسب: راه‌اندازی مشاغل متناسب با امکانات، ریحانه ع…

تاملی بر سلامت زنان و دختران دارای معلولیت

/
تأملی بر سلامت زنان و دختران دارای معلولیت ؛ استفانی ارتلوا، س…

خاندان شمس: فعالان در خدمت چشم پزشکی

/
خاندان شمس: فعالان در خدمت چشم پزشکی، به اهتمام اعظم قاسمی، انتشارا…

واگویه‌ها: مجموعه شعر

/
واگویه‌ها: مجموعه شعر، مهدی محمدزاده، با مقدمه دکتر محمود احمدی نژاد، …