بازدید از انتشارات آواگران

/
بازدید از انتشارات آواگران چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ در تهران از انت…

کتاب های جدید انتشارات توانمندان

/
انتشارات توانمندان وابسته به «دفتر فرهنگ معلولین» ماهیانه چند عن…

حضور در همایش و نمایشگاه گردشگری معلولان و سالمندان

/
حضور در همایش و نمایشگاه گردشگری معلولان و سالمندان چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳…

حجت الاسلام حسینی بغدادآبادی

/
یکشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۸ حجت الاسلام سید محمد حسینی بغدادآبادی …

چند عنوان جدید انتشارات توانمندان

/
انتشارات توانمندان وابسته به «دفتر فرهنگ معلولین» ماهیانه ۲ عنوا…

آقایان صفری و عبداللهی

/
شنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۸ آقای سید محمد صفری و آقای مهدی عبداللهی به…

حجت الاسلام حسین کیانی فلاورجانی

/
جمعه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۸ حجت الاسلام حسین کیانی بازنشسته قوه قضا…

جلسه همفکری بزرگداشت خانم کاظمی

/
دوشنبه ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸ خانم اقدس کاظمی، آقایان محمدرضا فرزاد…

جمعیه الصم و البکم للسلام از عراق

/
جمعیه الصم و البکم للسلام سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ جمعی از مسئولین…

انجمن نابینایان نگاه سفید از شهرستان امیدیه خوزستان

/
ظهر پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ بیست نفر از روشندلان موفق "انجمن نا…

حضور کارشناسان دفتر فرهنگ معلولین در غرفه توان تک

/
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ کارشناسان دفتر فرهنگ معلولین در غرفه توان تک در بیس…

حجت الاسلام سید مجید نبوی از مرکز تحقیقات رسانه ای قائمیه

/
جناب حجت الاسلام سید مجید نبوی و آقای حسین غزالی از مرکز تحقیقات رس…