انتشار مقاله مدیرعامل در فصلنامه توانیاب

هنر معلولیتی علل و عوامل پیشرفت و پسرفت

مقاله تخصصی «هنر معلولیتی علل و عوامل پیشرفت و پسرفت» تألیف مدیرعامل دفتر فرهنگ معلولین آقای محمد نوری در فصلنامه توانیاب (شماره 75ـ76، بهار و تابستان 1399، ص 22ـ31) منتشر شد.

متن مقاله و اطلاعات بیشتر

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.