اصول راهنما برای رعایت حقوق افراد دارای معلولیت در شرائط بحران شیوع کووید19

اصول راهنما برای رعایت حقوق افراد دارای معلولیت در شرائط بحران شیوع کووید19

کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد 29 آوریل 2020 سند راهنمایی برای همه کشورها جهت رعایت حقوق افراد دارای معلولیت در روند مقابله با کووید 19 ارائه نموده که این سند در امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به فارسی ترجمه شده است.

اشاره:
پیرو اطلاع جهانی از اشاعه کرونا ویروس در زمستان سال 8931 ، کشورهای مختلف تدابیر و واکنش های گوناگونی را برای مدیریت وضعیت سلامت جامعه خود و جلوگیری از پیامدهای منفی آن اتخاذ نمودند. اقدامات کشورها در سطوح ملی خود گاه کاملا ابتکاری بود وگاه از تجربه کشوری دیگر بهره گرفتند تا سیاستگذاری و اقدامات متنوع خود را به صورت اثرگذار به پیش برند. چون از ضرورت های اولیه اقدام در همه کشورها ، قرنطینه کلی محیط های عمومی یا فاصله گذاری فیزیکی و کاهش همه جانبه رفت وآمدها و تماس های افراد در جامعه بوده است، مشاغل مختلف در بسیاری از کشورها برای مدت قابل توجه متوقف شدند و بدین ترتیب، پیامدهای اقتصادی اجتماعی گسترده ای نیز شکل گرفت.
در این روند، پرسشها و چالش های بسیار متنوعی شکل گرفت و لازم شد تا علاوه بر دستگاههای رسمی هر کشور ، متخصصان رشته های علمی گوناگون و فعالان اجتماعی ومدنی نیز به میدان آمده و ضمن توصیف دقیق تحولات جدید و ارائه تحلیل های کارشناسانه، راهکارهای مناسب برای برون رفت از این وضعیت را ارائه کنند و بسترهایی را فراهم آورند که اولا نهادهای رسمی به توصیه های کارشناسانه منطبق با خیر جمعی به خوبی عمل نمایند و ثانیا مشارکت عمومی همه اقشار وگروهها برای اجرای توصیه های درست تحقق یابد.
در این میانه، مطالعات و بررسی های تطبیقی عملکرد کشورهای مختلف وتبادل تجربیات مثبت ومنفی برای مواجهه موثر با بیماری همه گیر کووید 83 امری رایج شده است چرا که تمامی بشریت فارغ از انواع تفاوت ها درگیر این بیماری شده است و همین امر مردم سراسر جهان را به لحاظ اخلاقی و انسانی وا داشته تا هر تجربه مثبت یا منفی را با یکدیگر به اشتراک گذارند و اجازه ندهند که فرصتهای همه ملتها برای موفقیت در این روند از دست برود.
سازمان ملل به عنوان فراگیرترین نهاد متشکل از تمامی کشورهای جهان و مرکز چند جانبه گرایی بین المللی که سازمان جهانی بهداشت نیز یکی از سازمان های تخصصی تابعه آن می باشد در این مدت تلاش کرده تا مجرایی برای انتقال پیام های بین کشورها و تبادل تجربیات تلخ وشیرین مقابله با کرونا وپیامدهای گوناگون آن باشد. به طور طبیعی هر بخش تخصصی سازمان ملل سعی کرده اند تا در حدود وظائف خود مهم ترین نگرانی ها را شناسایی وبه جهانیان معرفی کنند، هم چنین اصول و قواعد موجود بین المللی مربوط به رفتارها را در ابعاد متنوع زیست بشر یادآور شوند. ذیل همین گستره فراگیر، بخش تخصصی نظام ملل متحد در زمینه رعایت و پیشبرد حقوق انسانی نیز با همه اجزای خود طی این مدت فعالیت های گوناگونی را به انجام رسانده است از جمله:
تدوین مجموعه های مختلف محتوایی با قالب های متنوع اصول راهنما یا سند های راهبردی یا توصیه های مشخص ناظر به – رعایت حقوق انسانی در شرائط مقابله با کرونا و وضعیت های اضطراری.
تذکردهی در قبال برخی رفتارهای دولتها که با موازین حقوق بشر مصوب ملل متحد ناهماهنگ یا معارض بوده است. – استقبال از رویه های خوب کشورها در مواجهه با کرونا از حیث رعایت حقوق مردم. – به اشتراک گذاری تجربیات خوب کشورها برای تعمیم عملکردهای منطبق با رعایت حقوق انسانی. – تاکید مستمر بر حمایت های انسانی که از گروههای آسیب پذیر باید به طور ویژه انجام شود. – کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برای اطلاع مخاطبان ملی از فعالیت های یاد شده، به طور مستمر از ابتدای تلاشهای جهانی برای مقابله با بحران کرونا ویروس، فعالیت سازوکارهای ملل متحد و دیگر نهادهای فراملی اعم از مراجع منطقه ای از قبیل سازوکارهای حقوق بشر اروپایی، آفریقایی یا قاره آمریکا یا برخی نهادهای زیر منطقه ای موجود در آسیا یا سازمان همکاری اسلامی و هم چنین نهادهای ملی کشورها در زمینه حقوق بشر یا سازمان ها وتشکل های غیر دولتی بین المللی را رصد کرده
و به طور روزآمد داده های مفید آنها را در دسترس مخاطبان ایران خود قرار داده است تا کارشناسان رسمی و حاکمیتی یا نهادهای مستقل و تشکل های مدنی کشورمان و عموم پژوهشگران با وقوف بر ایده ها وتجربیات مفید جهانی، ابتکارات وخلاقیت های بومی خود را ارتقا بخشند و حاصل همه این تلاشها بهبود عملکردها و رعایت هر چه بیشتر حقوق مردم باشد.
چون حجم اسناد منتشره فراملی مربوط به مقابله باکرونا و الزامات رعایت حقوق بشر طی چند ماهه اخیر بسیار زیاد است، امکان ترجمه متن کامل آنها به زبان فارسی توسط کمیسیون فراهم نیست فلذا نکات مهم آنها در اطلاع رسانی روز آمد معرفی شده و متن اسناد به زبان اصلی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است با این امید که محیط های علمی وکارشناسی خود در صورت نیاز، نسبت به ترجمه متون نیز اقدام می کنند. با این حال نظر به اهمیت برخی سندهای بین المللی، چند مورد از باب نمونه به فارسی برگردان شد تا زمینه آشنایی با این محتواها بهتر فراهم گردد .
متن حاضر سندی است که کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد به عنوان سند راهنما برای همه کشورها جهت رعایت حقوق افراد دارای معلولیت در روند مقابله با کووید 83 ارائه کرده است. این متن توسط آقای محمد جواد صفری همکار دفتر مرکزی کمیسیون به فارسی برگردان شده که ضمن تشکر از ایشان، هم اینک پس از ویرایش لازم در امور پژوهشی، تقدیم مخاطبان ارجمند می شود.
مخاطبان ارجمند با ملاحظه این متن، در خواهند یافت که سازمان ملل، اولا( چه قواعدی را در مورد حقوق افراد دارای معلولیت در شرائط اشاعه بیماری کووید 83 مطرح کرده است.ثانیا( پیشنهادات اقدام خطاب به کشورها چه مواردی هستند؟
ثالثا( چه عملکردهایی را در کشورهای مختلف جهان مورد شناسایی قرار داده و به عنوان رویه های امیدوار کننده یا تجربه مفید معرفی کرده است. اگر قرار باشد ارزیابی کلی در مورد محتوای ارائه شده سازمان ملل انجام داد به صراحت می توان گفت که دفتر کمیسر عالی حقوق بشر نتوانسته است شناسایی دقیقی از عملکردها به عمل آورد که البته این امر تا حدودی به خود کشورها نیز مربوط میشود که شاید اطلاع رسانی مناسبی از فعالیت های خود به سازمان ملل ارائه ننموده اند. نکته دیگر اینکه برخی از پیشنهادات اقدام، حالت کلی گویی دارد و در فضای عمل و اجرا متناسب با وضعیت کشورهای مختلف نیازمند تدابیر جزئی و دقیقی است که طبیعتا هر کشور خودش این نیازها را دقیق تر تشخیص ومی تواند راهکارهای مناسب را معمول دارد و مطلب سوم اینکه در یک مورد از مفاد سند ترجمه شده حاضر، به تجربه آزادی زندانیان در ایران برای جلوگیری از ابتلای به بیماری کووید 83 اشاره شده است اما در سایر موارد مشخص است که احتمالا خبری از فعالیت های صورت گرفته در کشورمان نداشته اند که همین امر اقتضا میکند تا مراجع مختلف، عملکردهای شایسته وتجربیات مفید خود را هر چه سریعتر احصا کرده وبه صورت مناسب به سازمان ملل معرفی کنند تا به اشتراک جهانی گذاشته شود و معلوم گردد که کشور تحت تحریم های ظالمانه آمریکا در حد مقدورات خود چگونه از عهده مدیریت مقابله با کرونا با تقیّد به دغدغه رعایت حقوق همه اقشار از جمله افراد دارای معلولیت برآمده است؟
امید است اطلاع رسانی حاضر به رعایت هر چه بیشتر حقوق افراد دارای معلولیت در شرائط کنونی مواجهه با کرونا منتهی شود.

امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران/خرداد 1399

دریافت فایل ترجمه “اصول راهنما برای رعایت حقوق افراد دارای معلولیت در شرائط بحران شیوع کووید19”

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *