اساسنامه «شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی ایران»

اساس‌نامه «شبکه ملی سازمانهای مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی ایران» منتشر شد

به گزارش کمپین معلولان اساس‌نامه اولین «شبکه ملی سازمانهای مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی ایران» از ۱۸ مهر ۱۳۹۸ در دسترس همگان قرار گرفت.
این اساس‌نامه در ۳ فصل ۴۶ ماده و ۴۳ تبصره در تاریخ نهم شهریور ۹۸ به تصویب هیئت موسس این شبکه رسیده و پس از آن منتشر می‌گردد که به روئیت کارشناسان وزارت کشور رسیده و ایرادات آن مرتغع گردیده است.
بر پایه همین گزارش انتخابات شورای مرکزی و هیئت‌مدیره «شبکه ملی سازمانهای مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی ایران» چهارشنبه هفته آتی با حضور ۵۸ سازمان مردم‌نهاد از سراسر کشور در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

اساسنامه
شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد افراد دارای معلولیت جسمی – حرکتی ایران

مقدمه:
پیوندها، ارتباطات بین مردم وهمبستگی عمومی، بعنوان یک منبع حیاتی و ثروت ملی است که با خلق هنجارها واعتماد متقابل، باعث نزدیکی انسان ها به یکدیگروهمگرائی اجتماعی می گردد.امروزه شبکه ها نقش ارزنده ای را درعرضه و به اشتراک گذاشتن دستاوردها، ایده ها و تجارب موفق به عنوان تولید کننده سرمایه اجتماعی ایفا می نمایند که عمدتاً‌ مبتنی‌ بر عوامل‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ است. وجوه گوناگون پیوندها، همکاری، اعتماد متقابل وارتباطات میان اعضای یک شبکه موجب تحقق اهداف اعضاء می شود ومیتواند خلاقیت بین اعضاء و سازمانهای مختلف را تقویت کرده و راههای جدیدی برای تبیین آنها به وجود آورد.
شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد افراد دارای معلولیت جسمی – حرکتی ، طبق ماده ۱۹ آیین نامه سازمانهای مردم نهاد (سمن ) “مصوب هیات محترم وزیران” به شماره ۲۷۸۶۲ /ت ۳۱۲۸۱ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۸۴ به صورت داوطلبانه و به منظور برقراری ارتباط بین اعضاء ، توسعه فرهنگ اجتماعی،ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیتها، افزایش تعامل و همکاری سمنهای عضو، شناسایی و ارائه راهکار برای رفع مسائل ومشکلات افراد دارای معلولیت و در راستای پیگیری و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ، تاسیس می گردد.

فصل اول – کلیات و اهداف
ماده ۱
» شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد افراد دارای معلولیت جسمی – حرکتی ایران « که به اختصار “ شبکه ” نامیده خواهد شد، براساس مفاد این اساسنامه تأسیس و فعالیت می نماید.
ماده ۲
شبکه مجموعه ای از سازمان های مردم نهاد و مؤسسات مستقل و فعال در حوزه اجتماعی افراد دارای معلولیت جسمی – حرکتی است وبرای توانمند سازی و توسعه ظرفیت اعضاء فعالیت می نماید . کلیه فعالیت های شبکه غیرسیاسی, غیردولتی, غیرانتفاعی و غیرتجاری است.
ماده ۳
محدوده فعالیت شبکه در سطح ملی است.
ماده ۴
محل: مرکز اصلی شبکه در تهران- فلکه دوم صادقیه – ابتدای اشرفی اصفهانی – خیابان مرودشت – پلاک۵ – طبقه اول واقع است و درصورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز ازمرجع صدور پروانه برابر مقررات درسایر نقاط داخل و یا خارج کشور نمایندگی ایجاد نماید.
ماده ۵
شبکه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می دارد.
ماده ۶
مدت فعالیت شبکه از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.
ماده ۷
سرمایه اولیه شبکه مبلغ ده میلیون ریال می باشد که از سوی هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده است.
ماده ۸
هیأت مؤسس شبکه شامل تعداد پنج سمن است که حائز شرایط لازم بوده و برای تهیه مقدمات تأسیس شبکه اقدام کرده و بعد از تأسیس و برگزاری اولین مجمع مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.
ماده ۹
• ماموریت واهداف شبکه :
۱- توانمندسازی ، توسعه ظرفیت¬ها و ارتقاء دانش سمن¬های عضو
۲- ارتقای سطح تعامل و همکاری میان سمن¬های عضو
۳- مشارکت در توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی و رفاهی کشور به منظور بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت
۴- تثبیت نقش وجایگاه مدنی سمنهای عضو درتوسعه فرهنگ احترام به حقوق شهروندی و دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت
۵- تدوین برنامه های راهبردی در راستای خودکفائی سمن¬های عضو با هدف حفظ عزت و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت
• شیوه های اجرای هدف :
۱- احیاء و توسعه نقش مشورتی سمنها در پی ریزی قوانین مرتبط با حقوق افراد دارای معلولیت
۲- پیگیری بودجه و اعتبارات به منظور تحقق سیاستهای اجرائی دولت در توانمندسازی وحمایت از افراد دارای معلولیت
۳- ارائه مشاوره، پیشنهاد و طرح به سازمانها ، ارگانها و نهادها جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت سمنها
۴- کمک به افزایش اعتبارعلمی و توسعه ظرفیت مدیریتی و توانمندسازی سمنهای عضو
۵- کمک به اصلاح قوانین و تحکیم موقعیت و تثبیت جایگاه سازمان¬های مردم نهاد ومؤسسات خیریه وعام المنفعه
۶- تشکیل کمیته حقوقی به منظور سهولت در نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین ملی و بین المللی معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان
۷- حضور در کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در زیر مجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی موضوع بند ۱۷ ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۹۶ مجلس شورای اسلامی
۸- سنجش نیازهای جامعه و یافتن زمینه های مناسب برای توسعه فعالیت اعضاء و حمایت از تشکیل مؤسسات جدید
۹- طراحی و پیشنهاد الگوهای راهبری مناسب سازمانهای مردم نهاد در زمینه های مختلف
۱۰- ترویج و اشاعه فرهنگ مشارکت داوطلبانه در اقشار مختلف جامعه علی الخصوص در زمینه علمی ، آموزشی ، تحصیلی و ورزشی کودکان و نوجوانان دارای معلولیت
۱۱- کمک به ساماندهی و ترویج مسئولیتهای اجتماعی و ترغیب بنگاههای اقتصادی به جذب افراد دارای معلولیت درفضاهای کسب و کار
۱۲- تعامل و همکاری با نهادهای مدنی معتبر داخل وخارج از کشور جهت تبادل تجربیات و فعالیت های داوطلبانه مشترک
۱۳- کمک در اجرای طرح های توسعه اجتماعی کشور در راستای برابری فرصتها برای افراد دارای معلولیت
۱۴- کمک به بهره مندی اعضاء از تجارب یکدیگر
۱۵- کمک به ایجاد شفافیت در عملکرد مالی واجرایی سمنهای عضو
۱۶- آسیب شناسی سازمانهای مردم نهاد افراد دارای معلولیت وارائه راهکار برای رفع مسائل و مشکلات سمنهای عضو
۱۷- طراحی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی برای سمنهای عضو
۱۸- تلاش در جهت دستیابی به آمارواقعی و ایجاد بانک اطلاعاتی افراد دارای معلولیت
۱۹- انتشار مجلات و کتب تخصصی وایجاد پایگاه های اطلاع رسانی وانجام مطالعات و پژوهش
۲۰- شناسائی فعالیتها ، ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سمنهای عضو
۲۱- برگزاری کارگاههای آموزشی استانی ، منطقه ای و ملی برای مدیران و موسسان سمنهای عضو
۲۲- برگزاری مجامع ، سمینارهای تخصصی و همایشهای علمی در حوزه استانی ، ملی و بین المللی
۲۳- شرکت در همایشها ، سمینارها و کنفرانسهای بین المللی مرتبط با موضوعات افراد دارای معلولیت
۲۴- ارتباط و همکاری با سازمانهای ملی و بین المللی فعال در حوزه افراد دارای معلولیت
ماده ۱۰
• شرایط عضویت :
۱- دارای شخصیت حقوقی (روزنامه رسمی معتبر) و مجوز فعالیت معتبر صادره از سوی یکی از مراجع ذیصلاح باشد.
۲- فعالیت آنها غیردولتی ، غیرانتفاعی ، غیر تجاری و غیرسیاسی و در حوزه افراد دارای معلولیت جسمی – حرکتی باشد.
۳- خدماتی داوطلبانه ، خیرخواهانه و بشردوستانه به جامعه ارائه دهد.
۴- ا ساسنامه و مرامنامه مصوب مجمع شبکه را پذیرفته و حق عضویت را پرداخت نماید.
۵- درخواست کتبی خود را که به تأیید هیأت مدیره سمن رسیده برای عضویت در شبکه ارائه دهد.

تبصره۱- بدیهی است درصورت تغییر شرایط عضویت و یا عدم پرداخت حق عضویت سالانه ، عضویت سمن در شبکه معلق خواهد شد.
تبصره۲– مدیران سمن ها می توانند انصراف از عضویت خود را با درخواست کتبی که به تأئید هیأت مدیره شان رسیده است به شبکه اعلام کنند.
ماده ۱۱
تمامی سمن ها و مؤسسات مردم نهاد فعال در موضوع شبکه در نقاط مختلف کشور می توانند به عضویت شبکه در آیند. همکاری و مشارکت فعالان اجتماعی و مؤسساتی که فاقد بعضی از شرایط عضویت هستند ولیکن با تشخیص هیأت مدیره فعالیت آنها در راستای مأموریت شبکه بوده و می توانند در پیشبرد اهداف شبکه مثمر ثمر واقع شوند ، با شبکه بلامانع است. این اشخاص و مؤسسات در مجامع عمومی شبکه فاقد حق رأی می باشند.

فصل دوم : ساختار
ماده۱۲
• ارکان شبکه عبارتند از :
– مجمع عمومی
– شورای مرکزی
– هیأت مدیره
– بازرسان
ماده ۱۳
• مجمع عمومی مؤسس:
مجمع عمومی موسس همان هیأت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست :
– رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین تأدیه سرمایه لازم
– تصویب اساسنامه شبکه و درصورت لزوم اصلاح آن
– انتخاب اولین مدیران و بازرسان شبکه
– تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای اعضاء تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره ۱- مجمع عمومی مؤسس با اکثریت نسبی رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت دو سـوم آراء حاضـرین بـا تأئیـد مرجـع صـدور پروانـه ،رسمی می شود.‬
ماده ۱۴
• مجمع عمومی عادی :
مجمع عمومی عادی عالیترین مرجع تصمیم گیری متشکل از اعضا می باشد که به صورت عادی و یا عادی بطور فوق العاده تشکیل می شود. با توجه به اینکه اعضای شبکه شخصیت های حقوقی می باشند، لازم است هر عضو نماینده خود را جهت شرکت در هر مجمع عمومی بصورت جداگانه و کتبی وبا تصویب هیئت مدیره سمن معرفی نماید. هر فرد تنها می تواند نماینده یک عضو باشد.
ماده ۱۵
مجمع عمومی عادی سالانه در تیرماه هرسال تشکیل خواهد شد و با حضور نصف به علاوه یک اعضای رسمی در نوبت اول، و یک سوم در نوبت دوم رسمیت یافته و با حضور هر تعداد اعضاء در نوبت سوم تشکیل و رسمی خواهد بود.
تبصره ۱- در صورتی که در هر جلسه اکثریت لازم حاصل نشد، جلسه بعدی به فاصله حداقل ۱۵ (پانزده) روز و حداکثر۳۰ (سی ) روز تشکیل خواهد یافت.
تبصره ۲ ـ مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس (ها) تشکیل گردد.
تبصره ۳ ـ دعوت برای مجامع عمومی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۲۵ روز قبل از برگزاری مجمع وبا ارسال دعوت کتبی یا از طریق ارسال پیامک صورت می پذیرد .
ماده ۱۶
• وظایف مجمع عمومی عادی :
– انتخاب اعضای شورای مرکزی ( اصلی و علی البدل)
– استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی، هیأت مدیره و بازرسان
– عزل اعضای شورای مرکزی
– تصویب خط مشی کلی شبکه پیشنهادی شورای مرکزی
– تصویب برنامه های بلندمدت ۵ ساله و بیشتر پیشنهادی شورای مرکزی
– رسیدگی به شکایات اعضا و یا هیأت مدیره از شورای مرکزی
تبصره : متقاضی عضویت در شورای مرکزی باید از مدیران عامل یا اعضاء هیأت مدیره سمن های عضو رسمی و فعال دارای مجوز فعالیت ملی ، استانی و یا شهرستانی معتبر باشد، و تقاضای خود را با مصوبه هیأت مدیره سمن عضو و برگ معرفی خود با شرح سوابق شخصی و کاری حداقل یک هفته قبل از مجمع مربوطه به دبیرخانه جهت اطلاع هیأت مدیره و آشنایی اعضاء شبکه به شبکه تسلیم و رسید دریافت نماید.
ماده ۱۷
• مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
۱- با درخواست اکثریت اعضای شورای مرکزی، هیأت مدیره یا بازرسان
۲- با درخواست دو سوم اعضاء (درصورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید)
تبصره ۱ـ اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد، در نوبت دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء، و نوبت سوم با حضور بیش از یک پنجم اعضاء که حق رأی دارند تشکیل می گردد.
تبصره ۲ ـ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ۱۸
• وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
۱- بررسی وتصویب تغییرات اساسنامه
۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال
ماده ۱۹
مجامع عمومی توسط رئیس هیأت مدیره (در صورت حضور) آغاز و توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود، ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر درمواقعی که انتخاب یا عزل اعضای هیئت مدیره یا شورای مرکزی در دستور جلسه مجمع باشد، که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضای رسمی حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین اعضاء رسمی حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد، ولی منشی جلسه میتواند از اعضاء نباشد.
تبصره ۱ ـ در صورتی که انتخاب اعضاء شورای مرکزی در دستور کار باشد، اعضای هیأت رئیسه مجمع نباید از بین کاندیداهای شورای مرکزی باشد.
تبصره ۲ ـ مجامع عمومی عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.
تبصره ۳ – رای گیری در مجمع عمومی فوق العاده و همچنین زمان انتخاب اعضاء شورای مرکزی در مجمع عمومی عادی کتبی و مخفی بوده و برای مابقی موارد با تشخیص هیأت رئیسه بصورت کتبی یا علنی خواهد بود.
ماده ۲۰
• شورای مرکزی :
شورای مرکزی دارای ۲۵ عضو رسمی و ۵ عضو علی البدل است که پس از عضویت حداقل ۶۰(شصت) سمن در شبکه ، از سوی مجمع عمومی عادی برای مدت ۳ سال انتخاب شده و اختیارات و وظایف زیر را دارد :
۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره وبازرسان ( اصلی و علی البدل)
۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرسان
۳- تعیین خط مشی شبکه
۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره
۵- تصویب ترازنامه و بودجه شبکه
۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها
۷- عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان
۸- تعیین وعزل نماینده قانونی جهت حضور در کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
۹- تعیین حق عضویت
۱۰- تصویب انتشار نشریه
۱۱- تعیین سقف مجاز انجام معاملات هیأت مدیره
۱۲- رسیدگی به شکایات اعضا از عملکرد و مصوبات هیأت مدیره
تبصره ۱- متقاضی عضویت در هیأت مدیره باید از مدیران عامل یا اعضاء هیأت مدیره سمن های عضو رسمی و فعال دارای مجوز ملی یا استانی یا شهرستانی و بدون سوء سابقه مؤثر قضائی و مالی باشد و تقاضای خود را با مصوبه هیأت مدیره سمن عضو و برگ معرفی خود با شرح سوابق شخصی و کاری متذکر به عدم سوء سابقه مؤثر قضائی و مالی حداقل یک هفته قبل از مجمع مربوطه به دبیرخانه جهت اطلاع هیأت مدیره و آشنایی اعضاء شبکه به دبیرخانه شبکه تسلیم و رسید دریافت نماید.
تبصره۲ – تا هنگامی که تعداد اعضای رسمی شبکه به ۶۰ ( شصت) عضو نرسیده، وظایف شورای مرکزی برعهده مجمع عمومی خواهد بود.هیأت مدیره موظف است بلافاصله پس از رسیدن تعداد اعضاء به حد نصاب نسبت به تشکیل مجمع عمومی عادی برای انتخاب اولین شورای مرکزی اقدام نماید.
تبصره ۳ ـ جلسات شورای مرکزی با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره ۴ـ شرکت اعضای شورای مرکزی در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی و ۵ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
ماده ۲۱
جلسات شورای مرکزی توسط رئیس هیأت مدیره ( درصورت حضور ) آغاز و توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و دو ناظرو یک منشی اداره می شود. ریاست جلسه شورای مرکزی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضاء هیأت مدیره یا کلیه آنها در دستور جلسه شورا باشد که در این صورت رئیس جلسه شورای مرکزی از بین اعضای حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین اعضاء رسمی انتخاب خواهند شد، ولی منشی جلسه می تواند از اعضاء نباشد.
تبصره : اعضاء هیأت رئیسه نباید از کاندیداهای هیأت مدیره باشد.
ماده ۲۲
مادامی که تعداد اعضای رسمی شبکه به حدنساب ۶۰ سمن نرسیده باشد ، مصوبات مجامع عمومی درحدود اختیارات شورای مرکزی ، به منزله مصوبات شورای مرکزی شبکه می باشد.
ماده ۲۳
در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای شورای مرکزی، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده شورای مرکزی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
در صورتیکه تعداد اعضای شورای مرکزی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود، مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید.
ماده ۲۴
شورای مرکزی حداقل هر ۳ ماه یکبار جلسه رسمی خواهد داشت بطوری که یک نوبت آن حتمأ دراردیبهشت ماه جهت انجام وظائف قانونی مربوط به سال مالی مؤسسه تشکیل گردد.
جلسه بصورت فوق العاده شورای مرکزی می تواند بنا به ضرورت به تشخیص هیأت مدیره و یا دوسوم اعضاء شورای مرکزی و یا بازرسین با تعیین دستور جلسه تشکیل گردد. دعوت ازاعضای شورای مرکزی جهت جلسات فوق العاده میبایست حداقل ۷ روز قبل از تشکیل جلسه به هر شکل ممکن انجام پذیرد.
ماده ۲۵
• هیئت مدیره :
شبکه دارای هیأت مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود، که توسط شورای مرکزی از بین اعضای رسمی داوطلب و منتخبین شورای مرکزی انتخاب می گردد.
تبصره ۱ ـ جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ ـ شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروریست وغیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه وبدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی یا ۶ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
ماده ۲۶
در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
در صورتیکه تعداد هیأت مدیره یا بازرسان به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد در جلسات عادی ویا بصورت فوق العاده شورای مرکزی حسب مورد در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید.
ماده ۲۷
جلسات هیأت مدیره بطور مرتب و حداقل هرماه یکبار طبق جدول زمانبدی شده تشکیل می گردد. علاوه برآن بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه بصورت فوق العاده خواهد داد. دعوت از اعضای هیأت مدیره جهت جلسات بصورت فوق العاده می بایست حداقل ۷۲ ساعت قبل از تشکیل جلسه به هر شکل ممکن انجام پذیرد.
ماده ۲۸
اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس ویک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین نامه ای که به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید مشخص می نماید.
تبصره ۱ـ هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمتها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.
تبصره ۲ ـ مدیرعامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد.
تبصره ۳ ـ هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.
تبصره ۴ ـ هیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضای هیأت مدیره تعریف نماید.
ماده ۲۹
هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای ۳ دوره متوالی بلامانع است و برای بیش از آن کسب دو سوم آراء شورای مرکزی ضرورت دارد.
ماده ۳۰
هیأت مدیره نماینده قانونی شبکه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی و شورای مرکزی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی، اداری وثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده، به طورکلی هیأت مدیره می تواند هراقدام و معامله ای راکه ضروری بداند با تصویب شورای مرکزی انجام دهد مگر در موردنقل و انتقال اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب شورای مرکزی میباشد.
همچنین هیأت مدیره موظف است قبل از پایان تصدی خود و یا بازرسان، هماهنگی لازم را برای تشکیل جلسه شورای مرکزی و برگزاری انتخابات بعمل آورد. هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا ارسال دعوتنامه کتبی باید دستور کار شورای مرکزی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضاء را به اطلاع مرجع صدور پروانه برساند و پس از برگزاری جلسه و انتخاب هیأت مدیره جدید مراتب را به اطلاع مرجع صدور پروانه برساند وهیأت مدیره قدیم تا پایان مراحل ثبتی و صدور آگهی تغییرات ، مسئولیت خود را کماکان دارا می باشد وجلسات با امکان حضور بدون رأی اعضاء جدید برگزار می گردد و نهایتا طی صورت جلسه ای مسئولیت به هیأت مدیره جدید انتقال می یابد. مسئولیت هیأت مدیره جدید پس از انتشار روزنامه کثیر الانتشار آغاز میگردد.
تبصره ۱ – هماهنگی و مقدمات دعوت و برگزاری جلسات شورای مرکزی و مجامع عمومی با رعایت ضوابط اساسنامه از وظائف هیأت مدیره می باشد.
تبصره ۲ – جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء و شورای مرکزی است ، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.
ماده ۳۱
• بازرسان :
شبکه دارای ۲ نفر بازرس اصلی و ۱ نفر بازرس علی البدل می باشد که توسط شورای مرکزی با رأی کتبی وبرای مدت یک سال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده ۳۲
• اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند :
۱- کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه از فعالیت اجتماعی محروم باشند
۲- اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شبکه
۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
۴- همسر اشخاص مذکور در بند ۲
ماده ۳۳
• وظایف بازرس به شرح ذیل است :
۱- بررسی عملکرد اداری و مالی شبکه و تهیه گزارش برای شورای مرکزی و مجمع عمومی
۲- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای شورای مرکزی و مجمع عمومی
۳- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به شورای مرکزی و مجمع عمومی
۴- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار شورای مرکزی و مجمع عمومی گذاشته اند
۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است
تبصره ـ بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.
ماده ۳۴
بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در محل شبکه در مورد عملیات شبکه انجام داده واسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید. بازرس حق خارج نمودن اسناد و مدارک از دفتر شبکه را ندارد.
ماده ۳۵
هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.
ماده ۳۶
• مدیرعامل :
هیأت مدیره فردی را به عنوان مدیرعامل انتخاب و قسمتی از اختیارات و مسئولیت خود را به وی تفویض مینماید. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شبکه و مجری مصوبات هیأت مدیره است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف شبکه حق امضاء دارد.
تبصره ۱ ـ عزل و نصب مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره است.
تبصره ۲ ـ دوره تصدی مدیرعامل از مدت مسئولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود ولیکن انتخاب مجدد او بلامانع میباشد. مدیر عامل در صورت انقضاء مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.
تبصره ۳ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و خزانه دار و رئیس هیأت مدیره و با مهر شبکه در چارچوب مصوبات هیأت مدیره معتبر خواهد بود.
تبصره ۴ – در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.
ماده ۳۷
شبکه دارای شوراهای تخصصی و مشورتی است که تعداد، ترکیب، نحوه انتخاب و شرح وظایف آن ها از سوی هیأت مدیره پیشنهاد و به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید. هیأت مدیره می تواند در صورت صلاحدید بخشی از وظایف خود را به این شورا ها تفویض نمایند.

فصل سوم ـ بودجه و مواد متفرقه
ماده ۳۸
• بودجه شبکه از طرق زیر تأمین می شود :
الف) قبول هبه، حبس، ثلث، وقف و اعانه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل وخارج کشور با رعایت قوانین و مقررات
ب) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه شبکه
ج) حق عضویت اعضاء
تبصره : کلیه وجوه حاصله متعلق به شبکه بوده وحقی برای اعضاء ایجاد نمی نماید.
ماده ۳۹
شبکه مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید شبکه موظف به ارائه آن است.
تبصره ۱ـ هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداری کند.
تبصره ۲ـ سال مالی شبکه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت پایان اسفندماه خواهد بود.
تبصره ۳- کلیه مدارک پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی شبکه نگهداری می شود.
تبصره ۴ – مدیران اعم از اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل ، بازرسین و وابستگان طبقات اول و دوم آنان حق معامله با شبکه را ندارند.
تبصره ۵ ـ مکاتبات رسمی شبکه با امضای مدیرعامل یا در غیاب ایشان رئیس هیأت مدیره و با مهر شبکه صورت می پذیرد.
تبصره ۶ ـ مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره وشورای مرکزی در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت وبه امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
ماده ۴۰
هیأت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و سپس نسبت به انجام تشریفات اداری ثبت اقدام نماید.
ماده ۴۱
هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صدور پروانه فعالیت اعلام نماید.
ماده ۴۲
شبکه دارای سربرگ، مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.
تبصره ۱: هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.
تبصره ۲: هرگونه تغییر در مهر و آرم شبکه منوط به تصویب شورای مرکزی می باشد.
ماده ۴۳
انحلال شبکه :
در صورت انحلال شبکه، مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب واین هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی شبکه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.
تبصره ۱ ـ مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی شبکه را ندارند و بعد از انحلال ، مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی شبکه را با تصویب مجمع و نظارت مرجع صدورپروانه به شبکه های با موضوع مشابه واگذار نماید.
تبصره ۲ ـ تصفیه حساب های مربوط به شبکه بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.
تبصره ۳ ـ هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.
تبصره ۴ ـ مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تسویه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.
ماده ۴۴
چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، شبکه موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.
ماده ۴۵
به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان¬های مردم نهاد و عمومات قوانین مدنی عمل خواهد شد.
ماده ۴۶
این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۶ ماده و ۴۳ تبصره در نشست مورخ ۹/۶/۹۸ هیأت مؤسس به تصویب رسید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *