پوستر هفته جهانی ناشنوایان با شعار فدراسیون جهانی ناشنوایان در سال ۲۰۱۹

هفته جهانی ناشنوایان سال ۲۰۱۹
حق به کار بردن زبان اشاره برای همه!

WFD
پوستر هفته جهانی ناشنوایان با شعار فدراسیون جهانی ناشنوایان در سال ۲۰۱۹

دولت ها را با خود همراه کنید
تا جای ممکن همه دولت ها را از اهداف مورد نظر آگاه کنید و انجام موارد لازم را از آنها به اجبار بخواهید.

ناشنوایان را افرادی با ویژگی های منحصر به فرد معرفی کنید
ناشنوایان را آگاه کنید که بدانند افراد خاصی هستند چرا که هم معلول شان خاص است و هم از نظر زبانی گروهی اقلیت هستند . آنها همچنین باید بدانند زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایی سبب تقویت و گسترش چند زبانگی می شود و سبب ارتقاء آنها، حفاظت آنها و افزایش تنوع زبانی و تنوع فرهنگی درکل جهان می شود.

اجرای اصول قانون افراد دارای معلولیت را پیگیری کنید
براساس این اصول، زبان های اشاره جایگاهی برابر با زبان های گفتاری دارند. زبان های اشاره زبانه ایی کاملا طبیعی اند که گرچه درکنار زبان های گفتاری درکشورها وجود دارند اما از نظر ساختاری کاملا از زبانهای گفتاری جدا هستند.

براستفاده از زبان اشاره تاکید کنید
تاکید بر اینکه وجود زبان اشاره برای احقاق کامل حقوق بشر برای افراد ناشنوا کاملا لازم و ضروری اند. دسترسی به زبان اشاره و خدمات آموزشی با زبان اشاره از کودکی برای رشد و تحول افراد ناشنوا بسیار ضروری است و تنها درصورت آغاز بکارگیری زبان اشاره از کودکی، ناشنوایان می توانند به اهداف رشدی قابل قبول بین المللی دست یابند.

تاکید کنید: “بدون ما برای ما تصمیم نگیرید”.
زمانی که برای جامعه ناشنوایان کاری انجام می شود هیچ کاری بدون حضور و بدون نظر خود ناشنوایان انجام نشود.

حق به کاربردن زبان اشاره برای همه!
برای اینکه ناشنوایان بتوانند مشارکت کاملی در اجتماعات خود داشته باشند و به حقوق انسانی خود اشراف پیدا کنند، بکارگیری زبان اشاره لازم و ضروری است. دولت ها باید حمایتهای لازم را جهت اکتساب زبان اشاره در ابتدای کودکی (دوره شیرخوارگی) فراهم کنند، همچنین آموزش های دو زبانه برابر با دیگر کودکان درمدارس تلفیقی برای همه کودکان ناشنوا برقرارکنند.
علاوه براین، دولت ها باید برای تربیت متخصصان و رابطان (مترجمان) حرفه ای زبان اشاره امکانات مالی لازم را فراهم کنند و اقدام به آموزش چنین افرادی کنند تا همه کودکان ناشنوا بتوانند در جامعه مشارکت کامل داشته باشند.
لازم است زبان اشاره بعنوان زبان رسمی کشورها شناخته شود تا همه افراد ناشنوا در جوامع خود کاملا بتوانند تلفیق شوند و مشارکت داشته باشند. رسمی شدن زبان اشاره کمک می کند که حقوقی که مجمع عمومی سازمان ملل برای حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) درنظر گرفته است و نیز بخش ۲۰۳۰ بتواند برای افراد ناشنوا اعمال شود و شعار ” بدون ما برای ما تصمیمی نگیرید” و همچنین شعار” هیچکس را از حقوقش محروم نکنید” تحقق یابد.
اگر برای حق رسمی شدن زبان اشاره کشورتان ، کمپینی تشکیل داده اید، باردیگر همین امروز همه گروه ها کنارهم قرار بگیرید و درهمه شبکه های اجتماعی تان این حق را ابراز کنید! اگر هم زبان اشاره درکشورتان رسما پذیرفته شده است، درمورد آن درشبکه های اجتماعی تان پست بگذارید و این هشتگ ها را بکار ببرید!
ترجمه: دکتر گیتا موللی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *