از سالخوردگی لذت ببرید

از سالخوردگی لذت ببرید

دفتر فرهنگ معلولین

ب. ف. سکینر و م. ای. وان کتابی به زبان انگلیسی درباره سالمندی نوشته‌اند. این کتاب در ایران به فارسی منتشر گردید:
از سالخوردگی لذت ببرید: زیستی پر و کامل در آخرین سال‌های عمر شما، ترجمه احمد آرام، تهران، نشر دریا، ۱۳۶۸، ۱۶۵ص.
مأخذشناسی متن:

Engoy old Age و M.E vawghan and B.F. Bkinner.

این کتاب شامل دوازده فصل است: اندیشیدن درباره سالخوردگی، کاری در خصوص پیری؛ ارتباط با جهان؛ ارتباط با گذشته و به خاطر آوردن؛ روشن اندیشیدن؛ مشغول بودن؛ روز خوش؛ راه آمدن با مردم؛ احساس بهتر؛ ترس از مرگ؛ یاری سالخوردگان؛ عظمت و طراوت سالخوردگی.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.