مداخله رفتاری در افراد اوتیسم

مداخله رفتاری در افراد اوتیسم

دفتر فرهنگ معلولین

طیبه صفری، زهرا خلیلی و منصوره همتیان چندین سال با بچه‌های دارای اوتیسم کار کرده و دستاوردهای به دست آمده در زمینه سامان‌دهی به رفتارهای اوتیسمی‌ها این کتاب را تألیف کرده‌اند:
مداخله رفتاری در افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم، طیبه صفری و زهرا خلیلی و منصوره همتیان، اصفهان، انتشارات یارمانا و مرکز آموزش و توان‌بخشی کودکان اوتیسم اصفهان، 1396، 204ص.

این کتاب شامل پنج فصل است: فصل اول (اوتیسم و تشخیص افتراقی) به روش‌های یاد دادن تفاوت‌ها و تمایزها به بچه‌های اوتیسم می‌پردازد؛ فصل دوم (یکپارچگی حسی) مشکلات آنان در زمینه لمس، بینایی و دیگر حواس و چگونگی درمان این اختلالات را توضیح می‌دهد؛ فصل سوم (خاموشی حسی) به منظور تصحیح رفتار کودکان اوتیسمی، رفتار نامطلوب آنان را با از کار انداختن حس مربوطه‌اش سامان‌دهی می‌کنند. این فصل درباره روش خاموش کردن یا بی‌اثر کردن حواس اختصاص داده است؛ فصل چهارم (خود آزاری) علت ضرر زدن به خود را بررسی کرده و راه‌های مهار درمان آن را تجزیه و تحلیل نموده است، فصل ششم (یوگا برای کودکان اوتیستیک) درباره تأثیر مثبت یوگا برای این کودکان بحث می‌کند.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.