سندرم داون و ورزش

سندرم داون و ورزش

دفتر فرهنگ معلولین

ماریا کرمرز پژوهشگر، پزشک و کارشناسی است که تمامی عمرش را برای افراد دارای سندرم داون گذرانده و با جمع‌آوری و تدوین یافته‌هایش، کتاب حاضر را تدوین کرده است:
سندرم داون و ورزش، ماریا جوانا جراردینا کرمرز، ترجمه یحیی سخنگویی، سید علی رضا سعادتی و علی حسین معین نعمتی، تهران، نشر دانژه، 1389، 152ص.

این کتاب هشت فصل دارد: فصل اول: مقدمه (معرفی مطالب کتاب)؛ فصل دوم درباره سندرم داون؛ فصل سوم درباره یکی از ویژگی‌های افراد دارای سندرم داون یعنی سستی مفاصل و فاصله بین مهره‌ها؛ فصل چهارم، اهمیت ارزیابی پرتو شناختی فاصله بین مهره‌ای؛ فصل پنجم خطر فعالیت‌های ورزشی در کودکان مبتلا به سندرم داون؛ فصل ششم تحلیل رشد در کودکان هلندی مبتلا به سندرم داون؛ فصل هفتم بحث و تحقیق درباره سندرم داون در جهان؛ فصل هشتم خلاصه مباحث و درباره نویسنده.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.