کودکان دارای اُوتیسم

کودکان دارای اُوتیسم

دفتر فرهنگ معلولین

سید علی صمدی (متولد 1343) چندین سال در زمینه آموزش کودکان اوتیسم تلاش کرده و تجارب خود را در این کتاب جمع‌آوری نموده است:
کودکان دارای اوتیسم: راهنمای آموزش برای والدین و مربیان، سید علی صمدی، تهران، دوران، 1392، 379ص.

این کتاب شامل هشت فصل و در دو موضوع کلی کلیات و تعاریف؛ مداخلات می‌باشد. فصل اول (تاریخچه اوتیسم) شامل این مباحث است: علائم اوتیسم، رشد اجتماعی، زبان و ارتباط، تفکر و توانایی، تشخیص و آمار، شدت اختلال اوتیسم.
فصل دوم (روش انجام مداخله در اختلالات طیف اوتیسم): مداخله روانی ـ آموزشی، ویژگی‌ها و محیط، اطلاعات بصری، رفتار مناسب، تعدیل مواد آموزشی، کاربرد آموزشی، اهداف رفتاری، حیطه عاطفی، حیطه روانی ـ حرکتی.
فصل سوم (تحلیل رفتار کاربردی): نظریه‌های یادگیری؛ تحلیل رفتار افراد اوتیسمی؛ برنامه‌های تحلیل رفتار.
فصل چهارم (روش تیچ): اصول برنامه تیچ؛ شیوه‌های یادگیری افراد دارای اختلالات طیف اوتیسم؛ کنترل محرک‌ها، سیستم کار انفرادی؛ برنامه‌ریزی درسی؛ تکنیک‌ها و راهکارهایی برای آموزش کودکان اوتیسمی.
فصل پنجم، شیوه‌های ارتباط با استفاده از تصویر را که اصطلاحاً پکس نامیده می‌شود، بررسی می‌کند. فصل ششم (حمایت‌های بصری) درباره ابعاد ارتباط با عکس با اوتیسمی‌ها بحث می‌کند. فصل هفتم یکپارچگی حسی را به عنوان یک شیوه آموزشی و تربیتی برای اوتیسمی‌ها بررسی می‌کند و بالاخره فصل هشتم بر تعامل همه جانبه و استفاده از همه شیوه‌ها و تجارب برای اوتیسمی‌ها تأکید دارد.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.