معرفی کتاب “کتاب گویا”

کتاب گویا

دفتر فرهنگ معلولین

فاطمه فهیم نیا (متولد 1345) و مریم چهرقانی (متولد 1363) سال‌ها است در رشته اطلاعات و دانش شناسی و موضوع کتاب صوتی تدریس و تحقیق دارند. آنها نتایج تحقیقات خود را نوشته و به صورت کتاب زیر منتشر کرده‌اند.
کتاب گویا، فاطمه فهیم‌نیا و مریم چهرقانی، تهران، نشر چاپار و اساطیر پارسی، 1395، 146ص.

این کتاب شامل پنج فصل است: فصل اول (کلیات): تعریف کتاب گویا؛ تاریخچه کتاب گویا در جهان و ایران؛ مراکز تولید کننده کتاب گویا؛ مزیت‌ها؛ انواع؛ مخاطب شناسی؛ کاربران.
فصل دوم (معرفی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات کتاب گویا): اُدیبل؛ نت لایبرری؛ اوردرایو؛ پلی اوِی؛ تامبل تاکینگ بوکس؛ لیبر بوکس.
فصل سوم (تولید کتاب گویا): انتخاب کتاب مناسب؛ روایت؛ موسیقی؛ شغل‌ها و تخصص‌های مرتبط؛ تجهیزات؛ ویژگی و کیفیت؛ قابلیت جستجو؛ ترتیب صدا؛ نهایی سازی؛ برچسب گزاری؛ آماده سازی.
فصل چهارم (توزیع و انتشار): روش‌های توزیع؛ انتشار از طریق اینترنت؛ سایت‌های ارائه کننده کتاب گویا.
فصل پنجم (فهرست نویسی):منبع اصلی اطلاعات؛ روش فهرست نویسی؛ رده‌بندی.
کتاب حاضر در واقع درباره فناوری تولید کتاب گویا است. در ایران تا کنون منابع بسیار اندک درباره کتاب صوتی منتشر شده است.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.