یاسر حاجانیاینا اهل مادگاسکار و مبلغ در جزیره موریس

یاسر حاجانیاینا

یاسر حاجانیاینا اهل مادگاسکار و مبلغ در جزیره موریس (maurice) است. او با مرکز معلولین در موریس مرتبط است و برای ایجاد رابطه و تعامل بین دفتر فرهنگ معلولین و مرکز معلولین موریس روز سه شنبه 20 شهریورماه 1397 تشریف آورد و یک ساعتی صحبت شد.
گزارش می‌داد که موریس حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد و قبلاً مستمره انگلستان و فرانسه بوده ولی الآن مستقل است و حکومت آن جمهوری می‌باشد وزبان مردم فرانسوی است.
مؤسسه معلولین موریس 70 هزار نفر عضو دارد اعم از نابینا و ناشنوا، حرکتی و ذهنی. دولت موریس کمک نمی‌کند و همه هزینه‌ها توسط مردم تأمین می‌گردد.
علی جو کون Ali Jookhun مدیر و رئیس مؤسسه معلولین موریس است.
نمونه کارهای فرهنگی و محصولات دفتر فرهنگ معلولین را همراه بُرد تا به هنگام محرم که به موریس می‌رود بررسی کند و گزارش دقیقی نسبت به نیازهای آن مؤسسه بدهد.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.