معرفی کتاب “اصفهان شهر چهره های جهانی”

اصفهان شهر چهره‌های جهانی
شامل اسناد و مدارک اولین اقدامات آموزش و پرورش معلولین در ایران

محمد نوری/ دفتر فرهنگ معلولین

هوشنگ مظاهری متولد 1334 در اصفهان و کارمند بازنشسته اداره معادن و فلزات اصفهان، پس از بازنشستگی چند سال عمرش را به بررسی زندگانی و فعالیت‌های خارجی‌هایی که در اصفهان فعالیت داشته و همانجا درگذشتند و دفن شدند، گذرانده است. از جمله، ارنست کریستوفل را مورد مطالعه قرار داده است. او اولین مدرسه ناشنوایان و نابینایان را در ایران دایر کرد و اولین کسی بود که خط بریل را به ایران آورد و آن را بر اساس فرهنگ فارسی سامان‌دهی نمود.
آقای مظاهری مطالعاتش را در کتاب زیر منتشر کرده است:
اصفهان شهر چهره‌های جهانی، اصفهان، غزل، 1384، 688ص.

این کتاب شامل مطالب متنوع درباره خارجی‌ها و میسیونرهای مسیحی است که در اصفهان فعالیت داشته‌اند. اما مهم‌ترین اطلاعات را درباره دو مدرسه نابینایان کریستفل و مدرسه دخترانه نابینایان مهرآیین و بنیان‌گذاران این دو مدرسه و به ویژه کریستوفل عرضه کرده است. به هر حال مطالب مهمی که مرتبط به معلولیت و معلولان در این کتاب آمده عبارت است از:
ـ متن و معرفی کتاب «حفظ الصحه» نوشته جیمر گارلند کشیش ارشد مدفون در ایران (ص 175 تا 187)
ـ درباره ارنست کریستفل، اسناد مهم دولتی درباره شخصیت و فعالیت‌های او؛ متن کتاب پدر نابینایان شرق ترجمه فریا فدایی (ص 195 تا 269)
ـ کریستفل، بنیان‌گذار موسیقی نابینایی (ص359)
ـ اسناد دفاع کریستفل از معلولین (ص 367- تا 375)
ـ تصاویر مربوط به کریستفل و مری ایزاک، مدیر نهضت آیین (ص 535 تا 557)
این کتاب شامل اسناد و مدارکی است که گویای اولین اقدامات درباره آموزش و پرورش معلولین در ایران است.

      

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.