معرفی کتاب “کودکان ناشنوا چگونه یاد می گیرند”

کودکان ناشنوا چگونه یاد می‌گیرند

دفتر فرهنگ معلولین

مارک مارشارک و پیترسی هاوسر درباره ابعاد آموزش و یادگیری کودکان ناشنوا تألیف کرده و این اثر توسط چهار تن در ایران به فارسی برگردان و منتشر شده است:
کودکان ناشنوا چگونه یاد می‌گیرند: آنچه نیاز است والدین و معلمان بدانند، مارک مارشارک و پیترسی. هاوسر؛ ترجمه باقرحسنوند و حمزه میرزایی و منصوره قدمی ارطه و زهرا خزاییلی، تهران، آوای نور، 1397، 160ص.
مشخصات متن اصلی:

How Deaf Children learn: what Parents and teacher need to know, mare marschark and peter C. Hauser,2012

این کتاب شامل دوازده فصل است: ابعاد یادگیری ناشنوایان؛ مقدمه‌ای به کودکان ناشنوا؛ شنیدن و نشنیدن؛ زبان و ارتباط؛ خانواده و همسالان؛ شناخت ناشنوا؛ یادگیری و حافظه؛ حل مسئله و دانش؛ خواندن؛ ریاضی؛ کلاس درس آموزش ناشنوایان؛ پیشگیری و مداخله زود هنگام.
این کتاب فاقد مقدمه نویسندگان و فقط مقدمه‌ای بسیار کوتاه به امضای باقر حسنوند است. از این‌رو درباره پدیدآورندگان اطلاع‌رسانی و شناختی نمی‌دهد. چون فاقد مقدمه علمی درباره محتوای کتاب است، در این زمینه هم اطلاع‌رسانی نمی‌کند.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.