معرفی کتاب “سیمای معلولیت در سینما”

سیمای معلولیت در سینما

محمد نوری/ دفتر فرهنگ معلولین

پریسا افتخار (متولد 1361) خود بر اثر سانحه تصادف، عضو جامعه معلولین شده است. وی این کتاب را با هدف ارائه چهار چوبی برای روش درست بازنمایی معلولیت در سینما و تلویزیون تألیف کرده است. به نظر نویسنده معلولیت و معلولان هنوز در سینما و تلویزیون به طرز درست و مطلوب عرضه و نمایانده نمی‌شوند. این اثر دارای مشخصات زیر است:
سیمای معلولیت در سینما، پریسا افتخار، تهران، سیمای شرق، 1397، 140ص.
این کتاب شامل چهار فصل است:
فصل اول (معلولیت) به این مباحث می‌پردازد: آمار معلولین در جهان، تعریف معلولیت، جایگاه تاریخی افراد معلول، افراد معلول در نظام بین‌الملل حقوق بشر، الگوهای معلولیت، الگوی اخلاقی، الگوی پزشکی، الگوی اجتماعی، فردی و اجتماعی.
فصل دوم (معلولیت و سینما) دارای این مباحث است: تاریخ سینما در جهان، سینما در ایران، سینما و معلولیت، انواع معلولیت و سینما، سیمای معلولیت در سینمای ایران.
فصل سوم (بازنمایی معلولیت در سینما) دارای این مباحث است: تعریف بازنمایی، اهمیت بازنمایی؛ بازنمایی منفی یا کلیشه سازی، انواع کلیشه‌های رایج در تصویرسازی از معلولین، الگوی سنتی بازنمایی معلولیت، شیوه بازنمایی.
فصل چهارم (ابزار ارزیابی و مطالعه موردی فیلم‌های ایرانی و خارجی): تحلیل محتوای فیلم‌های سینمایی، سابقه تحلیل محتوای فیلم‌های مرتبط به معلولیت، روش مطالعه موردی، گردآوری اطلاعات، تحلیل فیلم میم مثل مادر، تحلیل فیلم اینجا بدون من، تحلیل فیلم رقص بر آب، تحلیل فیلم موسیقی درون، بررسی کیفی چند فیلم، بررسی مقایسه‌ای.
این کتاب در اصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فرهنگی بوده که با عنوان «انعکاس معلولیت در آثار سینمایی بر مبنای الگوهای معلولیت» عرضه و دفاع شده است.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.