دکتر محمد حیدری و دکتر زهرا حبیبی از جهاد دانشگاهی واحد استان قم

بازدید دکتر محمد حیدری و دکتر زهرا حبیبی و مهندس دیباجی

شنبه 18 آذرماه 1396 ساعت 18 رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم آقای دکتر محمد حیدری و خانم دکتر زهرا حبیبی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم و آقای مهندس دیباجی عضو هیئت مدیره مرکز رعد فاطمیه قم به دفتر فرهنگ معلولین تشریف آوردند. موضوع اصلی این جلسه ضرورت‌ها و راه کارها در زمینه راه‌اندازی آموزش دانشگاهی در مجتمع رعد فاطمیه بود.
درباره رشته‌هایی که باید راه‌اندازی شود نیز نیازهای اساسی معلولان در عرصه رشته‌های دانشگاهی بحث شد.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.