افزایش پایان‌نامه با موضوع معلولیت

افزایش پایان‌نامه با موضوع معلولیت

به تدریج آمار پایان نامه‌های درباره معلولان رو به افزایش است؛ اما هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. دفتر فرهنگ معلولین از چهار سال قبل اعلام کرده از پایان نامه‌های معلولیتی حمایت می‌کند و تا کنون از بیش از ده پایان نامه حمایت داشته است. پنج پایان نامه آماده چاپ است. این دفتر درصدد است از همه زمینه‌ها و شرایط استفاده کند تا دانشجویان معلول که پایان نامه درباره مسائل معلولان نوشته‌اند یا دانشجویان عادی که درباره موضوعات مرتبط به معلولان پایان نامه گرفته‌اند، خودشان و کارشان در سطوح مختلف و به شیوه‌های گوناگون معرفی گردد. ما از طریق سایت این دفتر، از طریق مجله توان نامه نخست گزارشی از پایان نامه را منتشر کرده هم زمان مشخصات مأخذشناسی آن را در بانک‌های جهانی ثبت کرده؛ سپس قسمت‌هایی از آن را منتشر می‌کنیم، همچنین با مصاحبه‌هایی از دانشجو یا استادان تلاش می‌کنیم ویژگی‌های پایان نامه را تحلیل کنیم. پس از اینکه زمینه‌های لازم به وجود آمد و ابعاد پایان نامه در سطح جهانی مطرح شد، به چاپ آن مبادرت می‌نماییم.
کسانی که درباره موضوعات معلولین پایان نامه گرفته یا خواهند گرفت، حتماً با ما تماسی داشته باشند (با شماره های دفتر فرهنگ معلولین) یا از طریق سایت عنوان و شناسنامه پایان نامه و تلفن تماس را بفرستند.
همچنین از استادان معظم استدعا داریم، دانشجویان را به طرف موضوعات مرتبط به معلولین راهنمایی کنند. اکنون به معرفی دو پایان نامه جدید می‌پردازیم.

صور خیال در شعر شاعران نابینا: غزلیات شوریده شیرازی
خانم فاطمه صادقی تبار دانشجوی دانشگاه قم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مقطع کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی، پایان نامه‌اش را در یک موضوع ابتکاری گرفت. پس از تصویب موضوع، نگارش آن را زیر نظر استادش دکتر کاردگر به پایان رساند و با امتیاز مطلوب دفاع کرد. مشخصات کتابشناختی آن اینگونه است:
نقد و بررسی صور خیال در شعر شاعران نابینا با تأکید بر غزلیات شوریده شیرازی، فاطمه صادقی تبار، استاد راهنما دکتر یحیی کاردگر، دانشکده ادبیات دانشگاه قم، زمستان 1394، 147ص.
مؤلف محترم از اینکه به یکی از موضوعات معلولیتی پرداخته و تلاش‌های ادبی نابینایان به ویژه شاعر مشهور ایرانی معاصر مرحوم شوریده را تجزیه و تحلیل نموده، کارش قابل تقدیر و سپاس است. همچنین از دکتر کاردگر در راهنمایی به چنین موضوعی صمیمانه تشکر می‌نماییم.
متأسفانه آنگونه که در دیگر کشورها به مباحث و موضوعات معلولان اهمیت می‌دهند، در ایران کمتر به چنین موضوعاتی پرداخته شده است. به ویژه پایان نامه‌ها و تحقیقات دانشجویی نسبت به دیگر موضوعات کم است. از این‌رو موضوعات فراوان معلولیتی کار نشده باقی مانده است. آمار کتاب معلولان در ایران در سال بیش از سه عنوان نیست در حالی که در عربستان سعودی با اینکه جمعیتش بسیار کمتر و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی آن به یک دهم ما هم نمی‌رسد ولی در سال حدود 30 کتاب معلولیتی منتشر می‌شود. علت عمده آن توصیه استادان به دانشجویان برای گرفتن موضوعات این‌چنینی است. آنگاه دولت و وزارت علوم تمهیدی اندیشیده و پایان نامه‌ها را به صورت کتاب منتشر می‌کند.
رونق تحقیقات و تألیفات درباره معلولان منوط به افزایش پایان نامه‌های دانشجویی در موضوعات مرتبط به معلولان دارد و از طرف دیگر حلّ مشکلات اجتماعی و فرهنگی معلولان منوط به همین رونق است. با توجه به اینکه پانزده درصد جمعیت ایران را معلولان تشکیل می‌دهند و این اقلیت بزرگ، جامعه‌ای پر از مشکلات از بیکاری تا بیماری‌ها و تا فقدان مناسبات سالم با مردم، هم هست. رفع و حل این مشکلات در گروی ورود نخبگان و کارشناسان به معضلات این جامعه و تجزیه و تحلیل آن‌ها است.
حتی پایان نامه‌های ادبی مثل همین پایان نامه هم در حدّ خود پاره‌ای از معضلات این جامعه را مرتفع می‌نماید؛ زیرا، معرفی ادبای نابینا، ذهنیت عامه مردم را نسبت به اینان تصحیح کرده و افکار منفی که نابینایان را گدا و کلّ بر مردم نشان می‌دهند سالم سازی می‌کند.
این پایان نامه شامل سه فصل و این مباحث است:
فصل اول (شاعران نابینا و صور خیالشان) پس از معرفی صور خیال، تاریخچه‌ای از شاعران نابینا آورده و در ادامه رودکی را معرفی کرده و اشعار او را تجزیه و تحلیل کرده و موارد مرتبط به صورت‌های خیال را بررسی می‌کند. سپس هشت شاعر نابینای دیگر یعنی سریّ قائنی، غبار رازی، خائف شیرازی، احمدی لاری، محمود خان دهکردی، محمد خزائلی، مهین زورقی و موسی عصمتی را معرفی و اشعار آنها را تحلیل و صور خیال را در شعرهای آنان معین و بررسی می‌کند.
فصل دوم (شوریده شیرازی) درباره زندگی نامه، ویژگی‌های عصر شوریده، آثار شوریده، شعر شوریده و تحلیل صورت‌های خیال در اشعار شوریده است.
فصل سوم به بررسی تطبیقی شاعران نابینا و اهتمام آنان به صنایع ادبی از جمله صور خیال؛ به ویژه ابداعات و ابتکارات آنان در کاربرد صورت‌ها در مناسبات مختلف است. در پایان به نتیجه‌گیری پرداخته و به ارزش‌‌گذاری شاعران بر اساس ابتکارات آنان می‌پردازد.
امید است استادان محترم در رشته‌های مختلف، دانشجویان را تشویق به تألیف پایان نامه‌ها در موضوعات معلولان نمایند و از این طریق به اصلاح این جامعه کمک نمایند.

تغییر نگرش جامعه نسبت به کودکان ناتوان
زهرا نیکوئی پایان نامه خود را در رشته حقوق بشر در دانشگاه مفید زیر نظر آقایان دکتر مقدادی و دکتر میرمحمدی تألیف و در خردادماه 1394 دفاع کرد. مشخصات مأخذشناسی این پایان نامه اینگونه است:
نقش فرهنگ بر تغییر نگرش جامعه نسبت به حقوق کودکان دارای ناتوانی، زهرا نیکوئی، با راهنمایی محمدمهدی مقدادی و داوری دکتر میرمحمدی، قم، دانشگاه مفید، گروه حقوق بشر، 1394، 160ص.
ساختار این پایان نامه از دو بخش کلی و هر بخش از چند فصل و هر فصل از چند مبحث تشکیل شده است: تأثیر فرهنگ بر نگرش افراد نسبت به ناتوانی؛ مفهوم فرهنگ و عناصر آن؛ تأثیر فرهنگ؛ نگرش‌های حاکم بر کودکان دارای ناتوانی؛ حقوق کودکان ناتوان؛ مفهوم ناتوانی و علل آن؛ مبانی حقوقی حمایت از کودکان ناتوان؛ اصلاح نگرش نسبت به کودکان ناتوان؛ حمایت از حقوق کودکان دارای ناتوانی؛ آشناسازی افراد عادی با معلولیت‌ها.
این پایان نامه دارای موضوع ابتکاری است و امید است آقای مقدادی پایان نامه‌های دیگری درباره ابعاد این موضوع، راهنمایی نماید.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.