پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد

به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت ۳ دسامبر ۲۰۱۵ برابر با ۱۲ آذر ۱۳۹۴
ما امسال روز جهانی افراد دارای معلولیت را در پی تصویب دستور کار بلند پروازانه توسعه پایدار۲۰۳۰ گرامی می داریم. این نقشه راه جهانی برای اقدام، ما را به اینکه “هیچ فردی را جا نگذاریم دعوت می کند”.
ایجاد جهانی پایدار و فراگیر برای همه، نیازمند مشارکت کامل معلولین است. دستور کار ۲۰۳۰ شامل مسائل بسیار زیادی است که مربوط به افراد دارای معلولیت می شود و باید با همکاری یکدیگر این تعهدات را به اقدام تبدیل کنیم.
در ابتدای سال جاری، “سومین کنفرانس جهانی کاهش خطر بلایا” نقش کلیدی که افراد دارای معلولیت می توانند در راستای ارتقای رویکرد قابل دسترسی جهانی برای آمادگی و پاسخ به بلایا ایفا کنند را به رسمیت شناخت. سال آینده “کنفرانس ملل متحد برای مسکن و توسعه شهری پایدار(هابیتات ۳) دستورکارشهری نوینی که شهرهای مان را فراگیر، قابل دسترسی و پایدارمی کند را مورد بحث قرار می دهد. ندای معلولان برای این فرایند، مهم است.
همانگونه که به آینده می نگریم، برای تضمین دسترسی پذیری به عنوان بخشی از توسعه فراگیر و پایدار، نیازمند تقویت سیاست ها و عملکرد های توسعه ای هستیم. این امر نیازمند بهبود دانش در باره چالش های پیش روی افراد دارای معلولیت با استفاده از داده های متراکم و قوی است و ضمانت اینکه معلولان برای خلاقیت و استفاده از فرصت ها توانمند شده اند.
با یکدیگر و همراه با افراد معلول، می توانیم جهان خود را بدون اینکه کسی عقب بماند به پیش ببریم.
منبع: سایت مجتمع رعد، ۱۰ آذر ۱۳۹۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *