آموزش ناشنوایان از طریق زبان اشاره، سخنرانی کالین آلن

آموزش ناشنوایان از طریق زبان اشاره
سخنرانی : کالین آلن ، رئیس فدراسیون جهانی ناشنوایان
بیست و دومین کنگره بین المللی آموزش و پرورش ناشنوایان
15 تیر 1394- 6july 2015

wfdشرکت کنندگان محترم در کنگره، اینجانب می خواهم از فدراسیون جهانی ناشنوایان (WFD) برای دعوت از من به عنوان یکی از مجریان این رویداد تاریخی کمال تشکر را به عمل آورم . فدراسیون جهانی ناشنوایان در سالیانِ پیاپی¬ از پیشرفتِ تحصیلات ناشنوایان در سطوح بین المللی حمایت کرده و همچنین با اتحادیه ی بین المللی معلولین (IDA) همکاری داشته است. در عین حال فدراسیون جهانی ناشنوایان 134 انجمن ملی ناشنوایان (که از اعضای این فدراسیون بودند) را در سراسر دنیا برای تلاش هایشان به منظور رایزنی و متقاعد کردن دولتها در اجرای تعهدات و مفاد بند 24 از کنواسیون جوامع بین الملل در باب حقوق معلولین (CRPD) حمایت نموده است.
اکنون چندین سال از تصویب CRPD در سال 2006 می گذرد، زمانی که حق تدریس با زبان اشاره با تضمین ثبت شد. این مسئولیت جوامع بین المللی است که می بایست ازاین که کودکان ناشنوا با زبان اشاره آموزش می بینند و اینکه مدرسین در زبان اشاره ماهر باشند، اطمینان حاصل کنند.
با این حال WFD به این موضوع پی برده است که اجرای این امر آن طور که انتظار میرفت، موفقیت آمیز نبوده است. به این دلیل که دولت ها درک درستی از اینکه چگونه تدریس می بایست در چهارچوب زبان اشاره انجام شود، ندارند. در سال 2009 WFD یک مقاله در باب ناشنوایان و حقوق انسانی منتشر نمود که بازتاب کیفیت بسیار پایین تحصیلات ناشنوایان و شانس بسیار اندک آنها از برخورداری از تحصیلات به زبان اشاره بود. در پروسه ی تدریس عموما روشهای شفاهی و ارتباط عمومی در سیستم آموزشی بسیار غالب هستند. در اوایل سال جاری میلادی WFD به منظور به روز رسانی اطلاعات از تحصیلات ناشنوایان، تقاضای آمار نمود.46 کشور از اعضای فدراسیون جهانی به این درخواست پاسخ داده و اطلاعات خود را در اختیار WFD قرار دادند. در ادامه یک پیام ویدیویی از یکی از اعضای فدراسیون جهانی ناشنوایان از ایران را می بینید.
همان طور که می توانید مشاهده کنید، حقوق کودکان ناشنوا برای به اختیار داشتن زبان اشاره دارای هیچ تضمینی نیست. با توجه به آخرین یافته های آماری، وضعیت تحصیلات چه در کشور های توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه در طی سال های اخیر هیچ پیشرفتی نداشته است. در بعضی کشورها برداشت دولت از “تحصیلات با توجه ویژه” شرایط تحصیل کودکان ناشنوا را بدتر هم کرده است زیرا تنها محل زندگی در “تحصیلات با توجه ویژه” زیرا تنها محل زندگی در تحصیلات این کودکان دخیل می شود. این کودکان ناشنوا به مدرسه هایی سپرده می شوند که صرفا به محل زندگی آنها نزدیک است، بدون اینکه در نظر گرفته شود که آیا در این مدرسه ها آموزش به زبان اشاره ارائه میشود یا خیر.
در طی سالهای اخیر WFD در مورد گرفتن بودجه برای انجام پروژه ی بررسی وضعیت تحصیلات ناشنوایان بوده است زیرا به منظور انجام این هدف، به اطلاعاتی به مراتب جامع تر و تحقیقاتی بیشتر در این زمینه نیاز است.
اتحادیه بین المللی معلولین (IDA) که متشکل است از هفت سازمان جهانی معلولین و چهار سازمان ایالتی، در حال حاضر در حال تنظیم مصلحت نامه “تحصیلات با توجه ویژه” است. فدراسیون جهانی ناشنوایان به همراه دیگر سازمان ها، برای اینکه مطمئن شود مسائل ناشنوایان و زبان اشاره در این مصلحت نامه ذکر شود، در انجام این امر مشارکت داشته است. در گذشته فدراسیون جهانی ناشنوایان نقش پررنگی در تلاش های اتحادیه بین المللی معلولین بازی کرد که منجر به تصویب حقوق افراد معلول (CRPD) شد. در حال حاضر دیگر سازمان های مرتبط با معلولین نیز در مورد اجرای بند 24 از CRPD دغدغه های خاص خود را دارند. به همین جهت برای ما حائز اهمیت است که برای ارتقا میزان در دسترس بودن و کیفیت تحصیلات، به همکاری هایمان با آنها ادامه دهیم. به محض اینکه مصلحت نامه ی IDA به اتمام برسد، یک دارایی ارزشمند برای جوامع ناشنوایان به حساب می رود که به کمک آن می توانند راحت تر دولت ها و سهام داران و ذی نفعان در بحث تحصیلاتِ ناشنوایان قانع کنند.
کمیته ی CRPD در حال حاضر در حال تنظیم یک بیانیه ی عمومی بر ماده ی 24 است تا بتواند تعهدات و وظایف دولتها را آشکار سازی کرده و آنچه که نیاز است برای بهبود کیفیت تحصیلات معلولین را واضح تر نماید. فدراسیون جهانی ناشنوایان از این پیش قدمی استقبال کرده و فعالیت مختلفی را به منظور پررنگ کردن اهمیت متن مقاله که در راه است، انجام داده است. در راستای درخواست کمیته ی CRPD به منظور دراخیارداشتن داده های جوامع مدنی، فدراسیون جهانی ناشنوایان بهمراه یکی از همراهان همیشگی خود، اتحادیه ی ناشنوایان اروپا، موافق نامه ای را در باب تحصیلات ناشنوایان ایجاد کرده است. در ماه آوریل سال 2015 فدراسیون جهانی ناشنوایان میزبان رویدادی با موضوع تحصیلات ناشنوایان بود که این رویداد در طی 13 جلسه با کمیته ی CRPD برگزار شد. این رویداد توضیح می داد که چگونه می توان به محیط مناسبی برای یادگیری زبان اشاره دسترسی یافت و چه پارامترهایی برای رسیدن به این هدف باید در نظر گرفته شوند. دو شخص نماینده ناشنوا از بین کشورهای فعال ما (جمهوری دومیننیکن و مغولستان) در این میزگرد با متخصصان قانون و متخصصان تحصیلات ناشنوایان همراه بودند. در روزِ جلسه ی گفتگو عمومی در باب حق تحصیل افراد معلول که توسط کمیته ی CRPD برنامه ریزی شده بود، رئیس افتخاری فدراسیون جهانی ناشنوایان دکتر مارکو جوکینین به عنوان یکی از نمایندگان به این میزگرد دعوت شده بودند. ایشان در ابتدا خاطرنشان نمود که قبل از کمیته CRPD ، فدراسیون جهانی ناشنوا هرگز از تحصیلات خاص حمایت نکرده بوده است اما تحصیلات به زبان اشاره را به عنوان بخشی از سیستم “آموزشی با توجه ویژه” حساب می کرده است. کمیته ی CRPD یک نسخه عمومی از بیانیه ی بر ماده ی 24 را منتشر می کند تا جوامع مدنی این فرصت را داشته باشد که تا قبل از ارائه ی نسخه نهایی این بیانیه ی نظرات خود را درباره ی این بیانه مطرح نمایند.
از دیدگاه فدراسیون جهانی ناشنوایان محیط یادگیری زبان اشاره بخشی از سیستم “اموزشی با توجه ویژه” است. سیستم یعنی محیطی عاری از هرگونه موانع یادگیری که به معنی فراهم کردن یک محیط مناسبِ یادگیریِ زبان اشاره برای کودکان ناشنوا میباشد. قبل از اینکه یک سیستم آموزشی برای کودکان ناشنوا “سیستم آموزشی با توجه ویژه” به حساب آید، چندین فاکتور باید بصورت همزمان مدنظر قرار گیرند:
در دسترس بودن، طراحی جهانی و همگانی، تعریف هایی بدون هرگونه تبعیض، برطرف کردن نیازهای دانش آموزان، امکانات رفاهی معقول و حمایت فردی
به منظور اینکه یک محیط آموزشی از نظر زبانی و فرهنگی برای دانش آموز ناشنوا مناسب بر شمرده شود میبایست جنبه های زیر لحاظ شوند:
تمامی راههای ارتباطی مهیا باشند
پروسه آموزش و یادگیری هر دو حساس به فرهنگ و حساس به زبان هستند
فهرست دروس شامل عناصر برقراری ارتباط برای ناشنوایان،فرهنگ ناشنوایان و زبان اشاره با هدف پرورش هویت زبانی و توسعه ی جامعه ی ناشنوایان باشد همانگونه که در CRPD اشاره شده است.
محیط آموزشی و امکانات آن دارای جنبه های لمسی و ویژگی های تصویری برجسته ای باشد
موضوعات یادگیری حساس به فرهنگ و حساس به زبان هستند
“تحصیلات با توجه ویژه” درباره ی احترام گذاشتن به تنوع بر پایه فرهنگ ناشنوایان و هویت زبانی – فرهنگی کودک ناشنوا است. یک تحصیلات واقعی با توجه ویژه براساس نیازهای این کودکان است و تنها این نوع از تحصیلات است که می تواند راهی که باعث رشد کودکان ناشنوا به عنوان افراد مستقل شهروندانی با پتانسیل کامل می شود را هموار سازد.¬
کارهای بسیاری است که میبایست برای بهبود وضعیت تحصیلی ناشنوایان انجام شود تا ماده ی 24 از CRPD کاملا به تحقق برسد. فدراسیون جهانی ناشنوایان مفتخر است که با معلمین ، پژوهشگران و پروفسور هایی که در زمینه ی تحصیلات ناشنوایان فعالیت می کنند همکاری دارد تا مطمئن شود که کودکان ناشنوا آموزش مناسب را از طریق زبان اشاره در اختیار خواهند داشت. جوامع جهانی ناشنوایان میبایست با افراد بسیاری از جمله والدین کودکان ناشنوا در تماس بوده و با آنها فعالیت کند.
در آخر من از شما تقاضا دارم که با امضا کردن New Era Document که برای اولین بار در بیست و یکمین کنگره ی تحصیلات ناشنوایان در سال 2013 در شهر ونکوور کانادا ارائه شد، حمایت خود را ابراز کنید. زیرا به این وسیله مخالفت ها نسبت به قطعنامه کنگره ی 1880 میلان که در آن استفاده از زبان اشاره در برنامه آموزشی کودکان ممنوع شد ابراز نمایان می شود. ما باید تمام تلاش هایمان را هم سو و هم جهت کنیم تا بتوانیم دولت ها را به سوی ارج نهادن و درک بیشتر از محیط های آموزشی زبان اشاره سوق دهیم .زیرا در نهایت این موضوع منجر به همکاری بیشتر دولت ها و جامعه های جهانی ناشنوایان خواهد شود که در نهایت به ارتقاء سطح تحصیلات ناشنوایان ختم میشود.
منبع: ترجمه حامد امیری، سایت کانون ناشنوایان ایران، 30 تیر 1394

Full Accessibility to Deaf Education through Sign Language
Opening Statement – WFD President Colin Allen
22nd International Congress on the Education of the Deaf
6 July 2015
WORLD FEDERATION OF THE DEAF

Distinguished participants of the Congress,
On behalf of the World Federation of the Deaf (WFD) I would like to thank you for inviting me to be one of presenters at this historic event. For many years, the WFD has advocated for improvements in deaf education at the United Nations level and working together with the International Disability Alliance (IDA). Simultaneously, the WFD has supported 134 national associations of the deaf from all over the world (our ordinary members) in their efforts to lobby for their governments to implement their obligations under Article 24 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
A few years have passed since the adoption of the CRPD (in 2006) where the right to education in sign language is secured. It is the obligation of national governments to ensure that deaf children are educated in sign language and that teachers are fluent in sign language. However, the WFD has noticed with concern that the implementation has not been successful as envisaged because national governments do not have an understanding of how education should be provided in a sign language environment. The WFD launched a report on deaf people and human rights in 2009 that reflects a poor quality of education for deaf people and scarce opportunities for them to receive education in sign language. Oral methods and total communication are dominant in educational systems. Earlier this year, the WFD requested updated information on deaf education and received responses from 46 countries. I would like to show you a video message from our member organisation in Iran.
As you could see from the video, the right of deaf children to receive sign language is not secured. According to our findings from the latest collection of information, the situation in both developed and developing countries has not improved over the years. In some countries, governments’ understanding of inclusive education has actually worsened deaf children’s educational opportunities because deaf children are being placed in schools near their homes without any consideration of how to provide education in sign language and access to their environment. During the past years, the WFD has been seeking funding for a deaf education survey project because more much comprehensive information and research is needed in this field.
The International Disability Alliance (IDA), comprised of seven global and four regional organisations of persons with disabilities, is currently drafting a policy paper on inclusive education. The WFD has contributed in this work together with other member organisations to ensure that deaf and sign language issues are addressed in the forthcoming policy paper. Previously, the WFD was heavily involved in IDA’s efforts during the negotiations that led to the adoption of the CRPD. Currently, other organisations of persons with disabilities have their concerns about the implementation of Article 24 of the CRPD. Therefore it is important for us to continue collaborating with them in our advocacy work to improve the availability and quality of education. Once finalised, the IDA policy paper will be an asset for Deaf Communities in lobbying their national governments and educational stakeholders.
The Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD Committee) is preparing a draft general comment on Article 24 to clarify governments’ obligations and what measures need to be taken to ensure qualified education for all persons with disabilities. The WFD welcomes this initiative and has taken several actions to influence the context of the upcoming document. Upon request of the CRPD Committee for input from civil society, the WFD made a submission together with our regional co-operation partner, the European Union of the Deaf, on deaf education. In April 2015, the WFD hosted a side-event on deaf education during the 13th session of the CRPD Committee explaining how sign language learning environments could be achieved and what measures need to be taken into account. Two deaf representatives from developing countries (the Dominican Republic and Mongolia) were involved in the panel along with deaf educational and legal experts. On the Day of General Discussion on the Right to Education for Persons with Disabilities, organised by the CRPD Committee, WFD Honorary President Dr Markku Jokinen was invited to be one of the panellists. He clarified before the CRPD Committee that the WFD never advocated for special or segregated education but views education in sign language as part of an inclusive education system. The CRPD Committee will publish a draft general comment on Article 24 to which civil society has the opportunity to give comments before a final version is adopted.
From WFD’s perspective a sign language learning environment is part of an inclusive education system. The system means a barrier-free learning environment that would mean the provision of sign language learning environments in the case of deaf students. Several factors need to be taken simultaneously into account before an education system can be considered inclusive for deaf students: accessibility, universal design, non-discriminatory practices, meeting students’ needs, reasonable accommodation and individual support. For instance, the provision of professional sign language interpretation as the only measure is insufficient because a deaf student wouldn’t be able to communicate with teachers and peers without barriers.
In order to ensure that a learning environment is linguistically and culturally accessible, the following aspects need to be covered:
 All communication is accessible
 The learning process and teaching are both culture and language-sensitive
 The curriculum includes elements of deaf community, deaf culture and sign language with aims to nurture the linguistic identity and development of the deaf community (Article 24.3(b)), as mentioned in the CRPD
 The learning environment is visually and tactually accessible
 The learning materials are culture- and language-sensitive
Inclusive education is about respecting diversity based on deaf culture, and the linguistic and cultural identity of deaf children. A truly inclusive education is based on the needs of these children and is one that paves the way that will enable them to grow into individuals and citizens with full potential.
There is lots of work to be done to improve the situation of deaf education to make Article 24 of the CRPD a reality. The WFD is more than happy to cooperate with teachers, researchers and professionals working within deaf education to ensure that deaf children receive quality education in sign language. The global deaf community needs to work with various stakeholders including parents of deaf children and their organisations.
Finally, I would like to ask you for your support by signing the New Era Document that was originally presented in the 21st Congress on the Education of the Deaf in 2010 in Vancouver, Canada, to reject the resolutions of the Milan 1880 Congress that banned the use of sign language from educational programmes for deaf children. We need to unify our efforts to train national governments to respect and understand what a sign language learning environment means and to work with national deaf communities to improve deaf education.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *