گلبال

قوانین و مقررات گلبال
2014-2017

دریافت متن کامل قوانین گلبال (PDF)
گلبال يك بازي تيمي است كه در آن دوتيم با يكديگر به رقابت مي پردازند. در هر تيم سه بازيكن بازي مي كنند و هر 9 متر × تيم مي تواند حد اكثر سه بازيكن ذخيره داشته باشد. بازي در داخل سالن انجام مي شود و ابعاد زمين بازي 18 است كه با يك خط مركزي به دو نيمه تقسيم شده است. در طول بازي هر تيم در زمين خود بازي مي كند. در اين بازي هدف هر تيم اين است كه با پرتاب توپ در امتداد زمين ، آن را وارد دروازه تيم مقابل نمايد و تيم حريف نيز تلاش مي كند از ورود توپ به دروازه خود جلوگيري كند. دروازه در سرتاسر عرض 9 متري زمين امتداد دارد. توپ گلبال از لاستيك سخت ساخته شده و داراي سوراخ هايي است كه امكان مي دهند صداي زنگ هاي داخل توپ هنگام حركت شنيده شوند.
كنترل مي كند. چنانچه در نسخه هاي ترجمه شده (IBSA) قوانين گلبال را فدراسيون جهاني ورزش هاي نابينايان قوانين ابهامي وجود داشته باشد، اولويت با متن انگليسي قوانين خواهد بود.

فهرست مطالب
بخش الف: قوانين گلبال
مقدمات بازي:
-1 زمين بازي
-2 محدوده نيمكت تيم
-3 دروازه ها
-4 توپ
-5 لباس بازيكنان
-6 چشم بند، آي پچ، عينك و لنز
-7 رده هاي مسابقات و كلاسبندي
-8 تركيب تيم
-9 داوران
بخش ب – قبل از بازي
-10 انداختن سكّه
-11 گرم كردن
12 – مدت بازي
بخش ج – در حين بازي
-13 تشريفات بازي
-14 امتيازدهي
-15 تايم آوت تيمي
-16 تايم آوت داور
-17 تايم آوت پزشكي
-18 قانون خون
-19 تعويض تيمي
20 – تعويض پزشكي
بخش د – تخلفات
-21 پرتاب نابهنگام
Ball Over -22
Pass Out -23
بخش ه- تنبيهات فردي
Short Ball -24
High Ball -25
Long Ball -26
-27 چشم بند
-28 دفاع غير قانوني
-29 تاخير فردي
-30 رفتار فردي غير ورزشكارانه
31 – سر و صدا
بخش و- تنبيهات تيمي
10 ثانيه -32
-33 تاخير تيمي
-34 رفتار تيمي غير ورزشكارانه
-35 مربيگري غيرقانوني
36 – سر و صدا
بخش ز- پايان بازي
-37 وقت اضافي
-38 پرتاب هاي اضافي
-39 پرتاب اضافي توقف آني
-40 امضاء برگه منشي و روش پروتست
بخش ح – اختيارات داوران و رفتار سوء با آنان
41 – اختيارات داوران
-42 رفتار سوء با مسئولين
بخش دوم: مقرّرات تورنومنت
و بازي هاي پارالمپيك IBSA -43 بازي هاي مصوبه
44 – تجهيزات و امكانات
-45 اسكان
-46 داوران
47 – سازماندهي (رويدادهاي غير ورزشي)
-48 معيارهاي انتخابي
-49 هدايت تورنومنت
Round Robin -50 رنكينگ تيم ها در بازي هاي دوره اي
-51 ترك بازي
-52 حد اكثر بازي هاي يك تيم در روز
53 – اخراج
-54 تشريفات بازي
-55 نماينده فنّي
-56 موارد استثناء
بخش سوم – برنامه داور
-57 اجزاء برنامه
-58 متد هاي كلينيك
ضميمه 1: دياگرام زمين، علائم دستي، گل، توپ اوت
ضميمه 2: واژه ها
IBSA ضميمه 3: برنامه كلينيك داوري گلبال

مقدمات بازي
1- زمين بازی
ابعاد: زمين بازي مستطيل شكل است و طول آن 18 متر و عرض آن 9 متر (+/- 5 سانتيمتر) است. اندازه گيري از لبه هاي خارجي زمين صورت مي گيرد. به جز علائم زمين گلبال، هيچ علامت ديگري نبايد روي زمين وجود داشته باشد. با تقسيم طولي، زمين به 6 قسمت سه متري تقسيم شده است.
-1/2 در دو قسمت انتهايي زمين، در مقابل دروازه ها، مناطق تيمي، هريك به طول 6 متر (+/- 5 سانتيمتر) و عرض 9 متر قرار گرفته اند. مناطق تيمي به دو قسمت مساوي به طول 3 متر و پهناي 9 متر تقسيم شده اند. اين دو مي نامند. منطقه جهت يابي به دروازه نزديك تر (Landing) و فرود (Orientation) قسمت را مناطق جهت يابي است و منطقه فرود در فاصله دورتر از دروازه قرار دارد. مناطق تيمي داراي خطوط جهت يابي بازيكن هستند. به دياگرام ضميمه 1 مراجعه شود.
-1/3 منطقه مياني زمين بازي را منطقه خنثي مي نامند. اين منطقه 6 متر (+/- 5 سانتيمتر) طول و 9 متر (+/- 5 سانتيمتر) پهنا دارد و خط مركزي آن را به دو قسمت تقسيم مي كند.
1) سانتيمتر پهنا داشته باشند و با نوارچسب علامتگذاري مي شوند. براي -/+) -1/4 كليه خطوط روي زمين بايد 5
05 / ) ميليمتر قرار مي گيرد. ريسمان -/+) . / كمك به جهت يابي بازيكنان، در زير نوار چسب ريسماني به ضخامت 3 بايد در زير رشته رويي نوار چسب قرار داشته باشد. رنگ نوار چسب بايد متضاد با رنگ زمين و توپ باشد تا داوران و تماشاگران بهتر بتوانند توپ و علائم روي زمين را مشاهده نمايند.
1 متر (+/- 5 سانتيمتر) از خطوط دروازه و / -1/5 در پيرامون زمين بازي خطوطي با نوارچسب (بدون نخ) با فاصله 5 خطوط جانبي ترسيم مي شوند و آن را خط لاين آوت مي نامند.
آن را تاييد نمايد. در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات IBSA -1/6 زمين بازي بايد صاف باشد و نماينده فنّي قهرماني جهان و ديگر مسابقات قهرماني بايد از كفپوش چوبي، پلاستيكي يا مواد مصنوعي ارتجاعي استفاده شود.
دریافت متن کامل قوانین گلبال (PDF)

منبع: سایت فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان، 6 بهمن 1392

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *