فوتبال هفت نفره

دریافت فایل Word
قوانین بین المللی فوتبال هفت نفره، آکادمی ملی المپیک و پارالمپيك، تهران، 12 اردیبهشت، 1384، 18ص

«قوانين بازي FIFA»
در قوانين FIFA تغييراتي مبني بر زمين بازي، اندازه دروازه‌ها، طول زمان بازي و تعويض براي بازيكنان معلول صورت گرفته است. تغيير قوانين ذيل از سال 2008-2005 در مورد فوتبال هفت نفره CP-ISRA اعمال خواهد شد.
قانون 1- زمين بازي
بايستي زمين بازي بشكل مستطيل بوده و ابعاد آن براساس اندازه‌هايي باشد كه در كتابچه فوتبال CP-ISRA قيد شده است.
منطقه فني نيز بايستي كاملاً مشخص شده باشد.
– علامت گذاري زمين بازي
بايستي علامت گذاري براساس قوانين و مقررات FIFA بوده وپهناي همه خطوط بيش از 12 سانتيمتر (5اينچ) نمي‌باشد.
– ميله هاي پرچم
بلندي ميله پرچم نبايد كمتر از 5/1 متر بوده و بايستي در هر يك از گوشه هاي زمين نصب شده باشد. مي‌توانيد ميله‌هاي پرچم را در دو انتهاي خط مياني زمين نصب كنيد به شرطي كه بلندي آن نبايد كمتر از يك متر بوده و در قسمت بيروني خط تماس نصب شده باشد.
– دروازه‌ها
بايستي ساختار دروازه‌ها براساس مقررات بوده و رنگ آنها سفيد باشد. بايستي دروازه‌ها را بطور مطمئن در زمين فرو كرده حتي اگر قابل حمل باشند.
قانون 2 – توپ
بايستي مشخصات توپ بر طبق قوانين FIFA بوده و ويژگيهاي آن توسط سازمان FIFA تصويب شده باشد.
قانون 3- تعداد بازيكنان
تعداد بازيكنان در هر تيم، حداكثر 12 نفر مي‌باشد. در مسابقات پارالمپيك 2008 پكن، تعداد بازيكنان هر تيم 11 نفر خواهد بود.
– شرايط تعويض: بايستي در حين تعويض، شرايط FIFA را اعمال كرد. لازم به توضيح است كه در مسابقات فوتبال CP، فقط مي‌توانيد سه تعويض و حداكثر با پنج بازيكن داشته باشيد.
توجه داشته باشيد كه در حال حاضر، تعداد بازيكنان كلاس 8 در زمين بازي،‌ در هر لحظه 2 نفر مي‌باشد.
قانون 4- لوازم و تجهيزات بازيكنان
– امنيت: در رابطه با لوازم و تجهيزات اصلي و غيره، همانند پيشنهادات و توصيه‌هاي FIFA مي‌باشد.
– بازيكنان:
A) بايستي بازيكنان پيراهن (يا پيراهن كشباف)، شورت، جوراب، ساق بند، و كفش بپوشند. بايستي دروازه‌بانها لباسهاي رنگي بر تن كنند تا اينكه آنها را با ساير بازيكنان تشخيص دهند.
B) بازيكنان نمي‌توانند از چوبدستي و چوب زيربغل استفاده نمايند.
C) بايستي هر يك از بازيكنان شماره مخصوصي را در پشت پيراهن داشته باشند تااينكه آنها را از همديگر متمايز كند.
قانون 5- داور
داور داراي كليه اختياراتي است كه در FIFA قيد شده و بايستي از اين قوانين و اختيارات پيروي نمايد.
قانون 6 – كمك داور
مسئوليت‌هاي كمك داور به طور كامل در FIFA قيد شده است.
قانون 7- زمان بازي و مسابقه
A) زمان هر نيمه بازي 30 دقيقه بوده و در بين آن 15 دقيقه براي استراحت اختصاص مي‌دهند. داور مي‌تواند در هريك از نيمه ها وقت اضافي بابت وقت تلف شده در حين تعويض، كمك به بازيكنان مصدوم، هدايت بازيكنان مصدوم به بيرون از زمين جهت مداوا و غيره منظور نمايد.
B) اگر در مسابقات نيمه نهايي، نهايي و تعيين قهرماني تعداد امتيازهاي هر دو تيم با همديگر يكسان و برابر باشد، داور 2 زمان 10 دقيقه‌اي بعنوان وقت اضافي منظور مي‌نمايد.
قانون 8- استارت و استارت مجدد بازي
براساس رهنمودهاي FIFA بوده و بازيكن بايستي 7 متر از توپ فاصله داشته باشد .
قانون 9- داخل و خارج بودن توپ در حين بازي
طبق رهنمودهاي FIFA مي‌باشد.
قانون 10- روش امتياز دهي
بر طبق رهنمودهاي FIFA مي‌باشد.
قانون 11- آف سايد
اين قانون در رابطه با فوتبال CP-ISRA صدق نكرده و فوتبال CP فاقد آف سايد مي‌باشد.
قانون 12- خطاها و رفتارهاي ناشايست
قوانين مندرج در FIFA را اعمال خواهند كردو در حين اخراج بازيكن، مطمئن باشيد كه تخطي و قانون شكني، عمدي و يا تصادفي بوده است.
قانون 13- ضربات‌ آزاد
مطابق قوانين FIFA بوده و بايستي تيم مقابل، 7 متر از توپ فاصله داشته باشد.
قانون 14 – ضربه پنالتي
بر طبق روش و دستور العمل FIFA صورت مي‌گيرد. اگر تعيين برنده مسابقات بعدي و غيره نياز به ضربات پنالتي داشته باشد به قوانين فوتبال CP-ISRA مراجعه فرمائيد.
قانون 15 – پرتاب توپ به داخل زمين
بازيكن فوتبال CP مي‌تواند از قوانين FIFA پيروي كرده و يا اينكه توپ را به زمين بازي هدايت كند (به جريان بيندازد). بايستي توجه داشته باشيد كه در چنين شرايطي، توپ به محض اينكه از دست بازيكن رها شد، بايستي با زمين بازي تماس پيدا كند.
قانون 16 – ضربه گل
بايستي قوانين FIFA را پيروي نمائيد.
A) توپ را در داخل گوشه زمين و در نزديكترين گوشه ميله پرچم قرار مي‌دهند.
B) ميله پرچم گوشه زمين نبايد متحرك باشد.
C) تا زماني كه توپ در گوشه زمين قرار گرفته است، بايستي بازيكنان تيم مقابل 7 متر از توپ فاصله داشته باشند.
D) توپ توسط يكي از بازيكنان تيم حمله كننده، زده مي‌شود.
E) زماني كه به توپ ضربه وارد شد و حركت كرد، توپ به حركت در آمده و جريان پيدا مي‌كند.
F) تا زماني كه اين توپ با بازيكن ديگر تماس پيدا نكرده است، بازيكني كه به توپ ضربه وارد كرده است، نمي‌تواند مجدداً به توپ ضربه وارد كند.
قانون 17 – ضربه كرنر – گوشه زمين
بايستي كليه قوانين FIFA را رعايت نمائيد.

«فوتبال هفت نفره CP-ISRA»
فوتبال يك رشته ورزشي تيمي عالي است كه طي ساليان متمادي به وسيله افراد مبتلا به فلج مغزي بازي مي شده است. از سال 1978 يعني زماني كه اولين دوره مسابقات بين‌المللي برگزار گرديد، تا به امروز، مسابقات بين‌المللي در اين رشته به طور منظم برگزار شده‌اند، فوتبال CP-ISRA براي نخستين بار در برنامه‌بازيهاي پارالمپيك سال 1984 گنجانده شد و از آن زمان به بعد به عنوان يك رشته ورزشي پارالمپيكي باقي مانده است. در سال 2004، يك دوره مسابقات فوتبال در بازيهاي پارالمپيك آتن برگزار گرديد.
برخي تغييرات در قوانين فيفا، اين بازي را مهيج مي‌سازد. در خصوص تفاوتهاي جزئي (اين بازي با فوتبال افراد سالم) مي توان به كوچكتر بودن اندازه زمين بازي و تيرك‌هاي دروازه اشاره كرد. در بازي فوتبال CP، قانون آفسايد وجود ندارد و بازيكن مي‌تواند براي انجام حركت Throw-in (پرتاب توپ به داخل زمين)، توپ را قل دهد (بچرخاند). قوانين كامل فوتبال هفت نفره CP-ISRA به تفصيل در آيين نامه كلاسبندي و قوانين رشته‌هاي ورزشي CP-ISRA بيان شده است.
در بازي فوتبال هفت نفره CP، يك بازيكن كلاس 5 يا 6 بايد در زمين حضور داشته باشد و حداكثر دو نفر بازيكن كلاس هشت مي‌توانند در هر زماني از بازي، در زمين حضور داشته باشند. حداكثر تعداد بازيكنان يك تيم 12 نفر است. ورزش فوتبال براي ورزشكاران CP كه قادر به راه رفتن مي‌باشند، يك ورزش تيمي بسيار خوبي است كه مي‌توان آن را به عنوان يك فعاليت تفريحي انجام داد، اما با اين وجود، اين ورزش امكان و فرصت رقابت در يك سطح بالاتر را به ورزشكاران CP مي‌دهد. كليه كلاس‌هاي افراد CP كه قادر به راه رفتن مي‌باشند، مي‌توانند در چارچوب قوانين،ْ در اين رشته ورزشي به رقابت بپردازند. جايگاه و محبوبيت اين رشته ورزشي روز به روز بهبود و ارتقاء مي‌يابد. اكنون بسياري از كشورها، از مسابقات بين‌المللي كه به طور منظم برگزار مي‌شوند، حمايت مي‌كنند كه اين مسابقات در سالهاي اخير شامل مسابقات جهاني، منطقه‌اي و ملي شده‌اند. كليه كميته‌هاي CP-ISRA از توسعه ورزش فوتبال در سرتاسر دنيا حمايت مي‌نمايند. دانش فني براي آن دسته از كشورهايي كه در حال شروع يك برنامه براي توسعه اين ورزش مي‌باشند در دسترس مي‌باشد، ضمن اينكه ساير كشورها نيز از اين توسعه حمايت مي‌نمايند. مسابقات بين‌المللي هرساله برگزار مي‌گردند و تقاضاها براي انتخاب و تصويب برگزاري اين مسابقات از طريق كميته فني ورزشي CP-ISRA صورت مي‌گيرند. نمايندگان فني به مناطق مختلف دنيا در برگزاري مسابقات محلي، ملي و بين‌المللي كمك خواهند كرد.
كلاسبندي تضمين مي‌نمايد كه ورزشكاران در يك سطح يكسان (عادلانه) به رقابت بپردازند. افراد معلولي كه از معلوليت‌هاي يكسان يا مشابه برخوردارند، مي‌توانند با هم به رقابت بپردازند. اين براساس سابقه (توانايي) عملي افراد معلول و سابقه عملكردورزشي آنها مي‌باشد تا از اين طريق يك رقابت منصفانه تضمين گردد. در فوتبال، ورزشكاران فلج مغزي كه قادر به راه رفتن مي‌باشند، براساس آيين نامه CP-ISRA در كلاسهاي 5، 6، 7، و 8 قرار مي‌گيرند.
كلاس 5
به طور معمول، براي ورزشكار اين كلاس، دويدن يك مسافت، كاري مشكل خواهد بود، اما اين ورزشكار توان پرتاب كردن يا گرفتن (توپ) را دارد. ورزشكار اين كلاس مي‌تواند به عنوان دروازه‌بان عمل نمايد.
كلاس 6
ورزشكار اين كلاس از كنترل بيشتري نسبت به ورزشكار كلاس 5 برخوردار مي‌باشد، اما ممكن است در حين انجام حركات ورزشي، معلوليت در هر چهار اندام (هر دو دست و هر دو پاي) ورزشكار ديده شود. برخي از حركات كنترلي در قسمت بالاتنه اين كلاس قابل توجه مي‌باشند، اما امكان دويدن همراه با هماهنگي متوسط براي ورزشكار اين كلاس وجود دارد.
كلاس 7
ورزشكاران اين كلاس از ناحيه يك طرف بدن، تحت تاثير معلوليت (CP) قرار دارند، اما از كنترل متوسط تا خوب در طرف ديگر بدن خود برخوردار مي‌باشند. به هنگام دويدن يا بازي كردن، عضو (دست يا پاي) طرف داراي معلوليت هميشه مشخص يا نمايان نخواهد بود. تمرين و ممارست مي‌تواند اين الگوي حركتي را اصلاح و بهبود ببخشد، بهرحال ورزشكار اين كلاس در برخي از حركات سريع مي‌تواند محدوديت‌هايي را در حركات تنه به هنگام مانور دادن يا تغيير جهت سريع، تجربه نمايد. ورزشكاران اين كلاس مي‌توانند به بازيكنان خوبي در رشته فوتبال تبديل شوند.
كلاس 8
ورزشكاران اين كلاس به طور نرمال نشان دهنده حداقل نقص در حركت مي‌باشد و اين نقص بيشتر در هنگام دويدن، دورزدن (چرخش) و تكل كردن قابل توجه مي‌باشد. ورزشكاران اين كلاس بايد از معيارهاي حداقل معلوليت به همان شكلي كه در بخش كلاسبندي قوانين آمده، برخوردار باشند، ضمن اينكه معلوليت آنها بايد تاثيري بر روي ورزش فوتبال داشته باشد.
«تجهيزات و امكانات مورد نياز براي مسابقات فوتبال CP-ISRA»
تجهيزات و امكانات مسابقه
– سالن هاي مسابقه و تمرين بايد از يك استاندارد مناسب براي مسابقات برخوردار باشند، براي مثال اين سالن‌هاي بايد مسطح و از سطح مناسب و خوبي براي بازي و از دروازه‌هاي مناسبي برخوردار باشند.
– تيرك‌هاي دروازه 5*2 متر مي|‌باشند و بايد از شرايط ساختاري (جنسي) مطابق با مقررات فيفا برخوردار باشند. چنانچه تيرك‌هاي دروازه قابل حمل و جابجايي مي‌باشند، بايد بصورت محكم بسته شوند.
– ابعاد زمين بايد همانند ابعاد مندرج در قوانين CP-ISRA باشد.
– يك منطقه فني نيز بايد علامتگذاري شود.
– پرچم‌هاي كرنر بايد از مقررات فيفا تبعيت نمايند.
– زمين‌هاي مسابقه بايد با طناب يا نرده، محصور و مشخص شوند.
– تعداد زمين كافي بايد براي پاسخگويي به نياز برنامه تمرين و مسابقه، در دسترس باشند. اين مقدار زمين برطبق تعداد تيم‌ها و فرمت مسابقه مشخص خواهد شد.
– تعداد نيمكت به اندازه مورد نياز براي تيم ها و ميز و صندلي به ميزان كافي براي مسئولين مسابقه .
– تعداد توپ كافي براي مسابقه و تمرين و نيز تلمبه ويژه باد كردن توپ. يك توپ داراي تاييديه فيفا و داراي استاندارد كافي براي استفاده در زمين مسابقه (با توجه به سطح زمين مسابقه) مورد نياز مي‌باشد. در خصوص استفاده از بهترين توپ در دسترس، با انجمن فوتبال كشورتان مشو رت نماييد.
– تابلوهاي امتيازات: تعداد تابلوهاي امتيازات به تعداد زمين‌هاي مسابقه بستگي خواهد داشت.
– تابلوهاي ويژه تعويض بازيكنان.
– كمك هاي پزشكي مورد نياز در سالن مسابقه و نيز در مواقع ديگر.
– امكانات لباسشويي براي تميز كردن لوازم و البسه تيم (يونيفرم ورزشي تيم).
مسئولين مسابقه
– براساس جدول مسابقات، مسئولين مسابقه (داوران) مورد نياز مي‌باشند: (تعداد داوران) مورد نياز با توجه به جدول مسابقه تعيين مي‌گردد.)
– تعيين سرداوران/ داوران ارشد براي سازماندهي و رسيدگي و انجام انتصابات و تعيين داوران براي هر بازي لازم مي‌باشد. براي هر مسابقه چهار داور نياز مي‌باشد.
– سرداور / داور ارشد نبايد در هيچ مسابقه‌اي داوري نمايد، مگر اينكه مورد اضطراري پيش بيايد.
– افراد توپ جمع كن بايد در روزهاي مسابقه در دسترس باشند.
– جدول بازي و زمان انجام بازيها براساس تعداد تيم‌هاي شركت كننده و فرمت مسابقه بايد تهيه شود.
– جدول تمرين به انضمام زمانهاي مورد نياز براي تمرين بايدآماده شود.
كنترل نتايج واطلاعات
– سيستم مورد استفاده براي ريز كردن اطلاعات جهت استفاده در «برگه‌هاي مسابقات هر تيم در يك روز يا Match Day Team Sheets» بايد قبل از آغاز مسابقه، نهايي گردد.
– ليستي از اسامي بازيكنان اخطاري بايد ثبت و كنترل شود. تيم‌ها بايد از اين موارد مطلع و به روز شوند.
– يك جدول گروهي/ ليگي روزانه مورد نياز مي‌باشد.
– ترتيبات لازم براي مسابقات فينال و مراسم اعطاي مدال بايد صورت گيرد و مشخص شود كه چه كسي مدال‌ها را توزيع خواهد كرد.
برنامه و تاريخ‌هاي جلسات كميته برگزاري، جلسات مديران تيم‌ها و نماينده فني CP-ISRA در قبل و در خلال مسابقه بايد تهيه گردد. گزارش/ نتايج كامل و نهايي مسابقات بايد تهيه شود.
نيازمنديهاي مربوط به كلاسبندي از سوي مسئول يا هماهنگ كننده كلاسبندي مشخص خواهد شد.
فرمهاي ورودي
– برگه حاوي اطلاعات كلي به همراه تاريخ پيشنهادي براي برگزاري مسابقات وخلاصه كلي از كل برنامه مسابقات بايد توزيع گردد. مسابقات كشوري با استفاده از قوانين ورزشي و آيين نامه كلاسبندي CP-ISRA برگزار خواهد شد.
– اولين فرمهاي ورودي به همراه برگه حاوي اطلاعات مربوط به مسابقه بايد ارسال شود.
– مهلت ارسال اولين فرمهاي ورودي بايد مشخص شود.
– دومين سري فرمهاي ورودي بايد ارسال گردد و آخرين مهلت براي ارجاع (بازگرداندن) اين فرمها بايد مشخص شود. بايد به كشورها اعلام گردد كه عدم ارسال فرمهاي سري دوم در تاريخ مقرر، ممكن است كه منجر به عدم پذيرش آنها براي مسابقات شود.
اطلاعات مورد نياز
– نام فرد رابط و آدرس.
– اسامي بازيكنان: نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد و سن، كلاس ورزشكار و مشخص نمودن اينكه كلاس وي دائمي، تحت بازنگري يا كلاس جديد است.
– اسامي افراد همراه: سمت/ وظيفه (سمت در تيم). مشخص كردن تعداد افراد همراه مجاز و مشخص نمودن اينكه حداكثر تعداد ورزشكار بايد 12 نفر باشد.
– دو دست يونيفرم به رنگهاي مختلف بايد مشخص شود.
– تاريخ ورود.
– تاريخ خروج.
اسكان
– امكان انتخاب محل اسكان براساس هزينه‌هاي پيشنهادي و جزئيات و اطلاعات مربوط به مسافت محل اسكان با سالنهاي تمرين و مسابقه بايد ارائه شود.
نيازمنديهاي مربوط به اياب و ذهاب:
– براي تيم ها: از فرودگاه محل ورود تا محل اسكان، از محل اسكان تا سالن تمرين، از محل اسكان تا محل مسابقه.
– براي مسئولين/ كلاسبندها: از فرودگاه محل ورود تا محل اسكان، از محل اسكان تا تمامي سالن‌ها.

«فوتبال هفت نفره CP-ISRA» (راهنمايي براي داوران و كمك داوران)
مطالب ذيل به عنوان يك راهنما ارائه مي‌گردند تا به داوران و افراد كمكي آنها در داوري و قضاوت مسابقات فوتبال CP-ISRA كمك نمايند. كليه داوران شركت كننده در مسابقات بايد به صورت حرفه‌اي عمل نمايند و در هر مورد تصميم‌گيري خود بي‌طرفانه عمل نمايند. داوران بايد كليه موارد چك و كنترل لوازم وتجهيزات را در زمين بازي انجام دهند و كار بررسي و كنترل را بر روي تجهيزات اجباري و اصلي بازيكنان به انجام برسانند. در پايان هر بازي، برگه‌هاي مسابقات و هرگونه فرمهاي‌ گزارشي بايد تكميل و امضاء شود.
تغييرات در قوانين بازي:
1- قوانين فوتبال CP-ISRA و اصلاحات صورت گرفته در قوانين فيفا را مطالعه نماييد.
2- ابعاد زمين بازي تغيير يافته است (حداكثر 75*55 متر و حداقل 70*50 متر) .
3- ابعاد دروازه 2*5 متر مي‌باشد و براساس نظرات و پيشنهادات فيفا ساخته مي‌شوند. دروازه‌ها بايد داراي تور باشند.
4- بازي فوتبال CP هفت نفره مي‌باشد. (هر تيم بايد داراي هفت بازيكن باشد.)
5- هر تيم بايد در تمامي طول زمان بازي داراي يك بازيكن كلاس 5 يا 6 در زمين بازي باشد، يا اينكه بايد با 6 نفر بازيكن، بازي نمايد.
6- فقط سه مورد تعويض از حداكثر 5 بازيكن اعلام شده در برگه ارنج تيم، مجاز مي‌باشد. (هر تيم مي‌تواند فقط سه تعويض را با استفاده از حداكثر 5 بازيكن خود كه در برگه ارنج اعلام نموده، انجام دهد).
7- تنها در هر زماني از بازي، دو نفر بازيكن كلاس هشت مي‌توانند در زمين بازي حضور داشته باشند.
8- مدت هر نيمه از بازي 30 دقيقه مي‌باشد. وقت استراحت بين دو نيمه 15 دقيقه است.
9- حركت پرتاب توپ به داخل زمين(Throw-in ) مي‌تواند با چرخاندن (قل دادن) توپ به داخل زمين انجام گيرد تا توپ بلافاصله بعد از خارج شدن از دست بازيكن، با زمين تماس پيداكند. يك دروازه‌بان نمي‌تواند از دستان خود به هنگام دريافت توپ مستقيماً از يك حركت Throw-in (پرتاب توپ به داخل زمين) توسط بازيكن هم تيمي خود يا از طريق يك پاس به عقب، استفاده نمايد.
10- قانون آفسايد (در بازي فوتبال هفت نفره) وجود ندارد.
11- در تمامي موارد شروع مجدد بازيكنان حريف بايد حداقل 7 متر با توپ فاصله داشته باشند.
12- قوانين مسابقه در بخش فينال (حذفي) يك مسابقه، امكان ادامه بازي در دو وقت اضافه ده‌دقيقه‌اي و سپس زدن ضربات پنالتي در صورت لزوم را مي‌دهد. ضربات از نقطه پنالتي بر طبق قوانين فيفا زده مي‌شود. هر تيم مي‌تواند 5 ضربه پنالتي را بزند و چنانچه پس از اين پنج ضربه بازهم نتايج دو تيم برابر بود، زدن ضربات پنالتي ادامه مي‌يابد.
13- بازيكنان بايد براي شناسايي شدن داراي يك شماره بر پشت خود باشند و همان شماره بايد در طول مدت مسابقه استفاده شود.
14- در صورت داشتن هر گونه سوالي، مي‌توان به مسئولين CP-ISRA (در محل مسابقه) مراجعه نمود.
نكاتي در خصوص داوري
1- قوانين بازي، به غير از موارد تغيير يافته، بايد اعمال گردند.
2- مسابقات مي‌توانند به صورت رقابتي باشند و تيم‌ها بايد به شدت كنترل شوند.
3- كارت‌هاي زرد و قرمز در صورت لزوم بايد نشان داده شوند. تمامي كارت‌هاي زرد و قرمز دريافت شده، در تمامي مراحل مسابقه، بايد مد نظر قرار گيرند.
4- آگاهي پيداكردن از معلوليت ورزشكار، براي داور يك امتياز به حساب مي‌آيد، اما دانستن اين موضوع فقط در قضاوت و تصميم گيري در خصوص عمدي بودن يا نبودن يك تكل (حمله يا TACKLE) مثمر ثمر خواهد بود. اگر يك تكل به صورت ناشيانه (به خاطر شرايط جسماني نامناسب) صورت گيرد، داور مي‌تواند نسبت به آن بي‌توجه بوده و آن را ناديده بگيرد.
5- يك بازيكن ممكن است همراه با توپ بدود واز پاي سالم خود براي كنترل توپ استفاده نمايد و… لذا داور بايد اطمينان پيدا كند كه اين حركت وي يك حركت عادي (TRIP) با توپ است يا يك حالت سكندري خوردن (يا گيركردن پاي بازيكن به توپ) مي‌باشد.
6- داور بايد تلاش نمايد تا ارزيابي كند كه آيا يك مورد برخورد توپ به دست (هند دستي) عمدي يا غير عمد بوده است، چرا كه برخي از ورزشكاران به هنگام دويدن، دست خود را از پهلوي خود به طرف بيرون نگه‌مي‌دارند.
7- در زمان انجام يك شير و خط، داور بايد اطمينان يابد كه هر دو كاپيتان اين مرحله را متوجه مي‌شوند.(درك‌مي‌كنند.)
8- داور بايد از ساير معلوليت‌هاي ديگري كه ممكن است ورزشكاران (علاوه بر معلويت CP) دارند، آگاهي داشته باشد، مثل لكنت زبان، ناشنوايي، يا مشكلات يادگيري.
9- بازيكنان ممكن است به دليل ماهيت مشكلاتشان، نتوانند از خود در مقابل افتادن روي زمين محافظت نمايند (مانع از به زمين خوردن خود شوند.) و ممكن است بدين طريق دچار آسيب شوند. در اين صورت درمان بايد به سرعت انجام گيرد.
10- داور بايد علائم (دستورات) خود رابه وضوح و به صورت روشن صادر نمايد تا از بروز هرگونه مشكلات احتمالي از نظر زبان و نيز از بروز مشكلات براي بازيكنان داراي مشكلات شنوايي، جلوگيري شود.
11- داوران بايد قبل از شروع هر مسابقه، انتظارات خود را از كمك داوران، براي آنها به صورت خلاصه بيان نمايند.
نكاتي در خصوص كنترل خطوط زمين بازي
اگرچه قانون آفسايد در بازي فوتبال CP وجود ندارد، كمك داوران بايد به داور كمك نمايند و به دستورالعمل‌هاي ذيل عمل كنند:
الف – قرار داشتن توپ در جريان بازي و در خاراج از بازي (پرتاب‌هاي توپ به داخل زمين يا Throw-in، ضربات گل و دروازه‌ها).
ب – اعلام كردن (نشان دادن) جهت پرتاب‌ها.
ج – نظارت بر ضربات گل و اطمينان يافتن از اينكه اين ضربات از نقطه درست و به صورت صحيح زده مي‌شوند.
د- رعايت كردن دستورالعمل‌ها در زمان ضربات پنالتي.
هـ- كنترل دروازه بانها تا لبه محوطه جريمه آنها (كنترل دروازه بانها از نظر قرار گرفتن آنها در محوطه جريمه).
و – دنبال كردن توپهاي داراي سرعت كم (Loose Balls) تا روي خط پنالتي (جريمه).
ز – كمك داور بايد خطاهايي كه در طول زمين، دور از توپ، انجام مي‌گيرد (خطاهايي كه يك بازيكن روي بازيكن ديگر كه هردويشان با توپ فاصله دارند، انجام مي‌دهد) را به داور اعلام نمايد.
ح – كمك نمودن به داور در شرايط و موقعيت‌هايي كه ممكن است در خلال بازي به وقوع بپيوندند.
ط – كنترل نمودن كادر همراه و بازيكنان مستقر در منطقه فني (نيمكت).
ي – نشان دادن علامت‌هاي پرچم به صورت واضح و مشخص.
ك – كمك در انجام تعويض‌ها: كمك داور بايد با بازيكنان و كلاس آنها آشنايي داشته باشد. داور چهارم بايد مسئول كنترل برگه‌هاي ارنج تيم ها و تعويض ها باشد.
ل – محل قرار گرفتن ضربات آزاد در داخل فاصله (محوطه) شوت زدن، بايد روي خط دروازه باشد.
م – كمك داور بايد از دور، بازي را از نظر وقوع هرگونه خطا، از جمله ايجاد سد يا مانع براي دروازه‌بان در زمان زدن ضربات آزاد و… تحت نظر داشته باشد.
كمك داور بايد هر گونه حادثه‌اي كه به دور از توپ به وقوع مي‌پيوندد را به داور اعلام نمايد، تا از وقوع هرگونه حادثه ديگر (تشديد وضعيت) جلوگيري شود.

«دستور العمل هاي كلي براي مربيگري فوتبال CP»
مربيگري بازيكنان CP مي‌تواند براي هر مربي ارزشمند باشد، چراكه سطح شايستگي و مهارتهايي كه توسط اين بازيكنان آموخته و اجرا مي‌شود، مي‌تواند بسيار بالا باشد. درك و آشنايي معلوليت فلج مغز و مشكلات همراه با اين معلوليت از اهميت زيادي براي مربيان برخوردار است. استرس و شرايط آب وهوايي مي‌توانند روي عملكرد هر ورزشكار تاثير بگذارند. استرس، احساسات و آب و هواي گرم مي‌توانند باعث اسپاسم، ATHETOSIS (حركات غير ارادي) يا آتاكسيا (ATAXIA) در برخي از ورزشكاران شوند، لذا كنترل مداوم و مستمر هر فرد در خلال تمرين و در بازي، بسيار مهم است. اينكه فوتبال براي تفريح يا به صورت يك بازي جدي‌تر و سخت‌تر، چه به صورت يك سرگرمي يا حتي به صورت رقابتي يا قهرماني انجام گيرد، در هر صورت بايد افراد مبتلا به CP را به انجام اين بازي تشويق و ترغيب نمود. شايستگي و تجربه مربي متفاوت خواهد بود و تكنيك‌هاي آموزش و تمرين نيز متفاوت خواهد بود، اما اين يك راهنمايي است كه مي‌توان از آن استفاده كرد.
در آغاز هر جلسه فوتبال، گرم كردن بسيار مهم است و انجام اين كار با حركات عمومي و كششي توصيه مي‌شود. كشش عضلات براي يك فرد مبتلا به فلج مغز بسيار مهم است چرا كه اين به اسپاسم و استراحت عضلات كمك خواهد كرد. حركات كششي آهسته، و بدون انجام حركات ناگهاني و تند(خشن) توصيه مي‌شود و براي انجام اين كار بايد زمان كافي صرف شود. در جلسات مربيگري، برنامه مورد نظر براي اجراي مربيگري، به توان مربي و استاندارد بازيكنان تحت نظر، بستگي خواهد داشت. تحرك (قدرت و ميزان حركت) و معلوليت بازيكنان مشخص خواهد نمود كه چه نوع تمرينات و مهارتهايي را مي‌توان انجام داد. مربي بايد قادر به بيان و انتقال دستورالعمل‌ها و مراحل انجام كار باشد به گونه‌اي كه تمامي افراد شركت كننده در كلاس (جلسه) مربيگري قادر به فهم آنها باشند و مربي بايد بازيكنان ناشنوا و… را نيز مد نظر قرار دهد.
1- بعد از جلسه گرم كردن، تمرينات آشنايي با توپ يك نقطه شروع خوبي به حساب مي‌آيند. مربي مي‌تواند كنترل و توان هر بازيكن را به هنگام دويدن با توپ مشاهده و مد نظر قرار دهد.
مهارتهاي فردي با توپ
مربي بايدنحوه ضربه زدن به توپ و مشكلاتي كه برخي از بازيكنان در انجام اين كار با آن ممكن است مواجه شوند، از قبيل برهم خوردن تعادل و… را بيان نمايند.
برنامه روزمره (عادي):
– پاس دادن و دريافت توپهاي زميني.
– پاس دادن ودريافت توپهاي بلند (هوايي).
– در بيل كردن.
مهارتهاي تهاجمي اصلي
– مهارتهاي شوت زدن.
– پاس دادن و دريافت توپ (پاس دادن و رفتن).
– حمايت و پشتيباني در حمله.
بعضي از بازيكنان را مي‌توان به انجام هد (سر) زدن تشويق نمود ولي برخي از بازيكنان براي انجام اين كار دچار مشكل خواهد بود به ويژه بازيكنان داراي عوارض Athetoids يا Ataxic .
مهارتهاي دفاعي اصلي
– دفاع كردن در مقابل در يك دربيل كننده.
– تكل كردن براي بدست آوردن كنترل توپ.
– دفاع كردن در مقابل شوت هاي آزاد.
– دفاع كردن در مقابل يك شوت كرنر.
– پوشش دان يك بالانس (پوشش دادن منطقه دفاع).
برنامه هاي روزمره (عادي):
به بازيكناني كه به صورت جفت (دوتايي) يا به صورت گروههاي كوچك كار مي‌كنند، مي‌توان انجام وظايف مهارتي (حركات مهارتي) را آموزش داد كه اين حركات حتي در مسابقه (رقابت) نيز لذت بخش مي‌باشد.
مي‌توان بازيهاي منظم و برنامه‌ريزي شده‌اي را براي بازيكنان با تجربه‌تر و با شايستگي بيشتر، انجام داد.
اغلب بازيكنان فوتبال دوست دارند كه در شرايط مسابقه (رقابت) بازي كنند، لذا برخي اوقات برگزاري بازيهايي با عده كم همراه با محدوديت‌هاي خاص، مي‌تواند انجام گيرد.
برنامه‌هاي مهارتي اصلي روزمره براي دروازه‌باني:
– دريافت توپ‌ها از روي زمين
– دريافت توپها درهوا
– توزيع توپ بين بازيكنان تيم.
مفاهيم استراتژيك و كليدي:
– يك سوم حمله در زمين بازي.
– يك سوم وسط در زمين بازي.
– يك سوم دفاع در زمين بازي.
قوانين اصلي فوتبال CP-ISRA بايد با تمامي بازيكنان مورد بحث و گفتگو قرار گيرد و تمامي تغييرات در قوانين فيفا بايد براي بازيكنان توضيح داده شود. اين بايد شامل مراحل انجام پرتاب توپ به داخل زمين (Throw-in) باشد بعد از هر جلسه فوتبال، به ويژه براي بازيكنان مبتلا به فلج مغز، انجام حركات آرام كننده (استراحت كردن يا warm-down) بسيار مهم است. بازيكنان فلج مغز، همانند تمامي بازيكنان سالم با تجربه، بايد خود را آرام و سرد نمايند و با انجام حركات كششي آرام و آهسته به عضلات خود كمك نمايند و اسپاسم عضلات را كنترل كنند. وقت كافي بايد براي هر جلسه warm-down (انجام حركات آرام كننده) صرف شود. دويدن به صورت آرام و حركات كششي روزمره (عادي) توصيه مي‌شود.

“قـوانـيـن و مـقـررات فـوتبـال هـفـت‌نـفـره”، شرايط شركت
براي شركت در مسابقات مصوب CP-ISEA، ورزشكاران بايد تا اول ژانويه سالي كه مسابقه مورد نظر در آن برگزار ميشود 15 سال تمام داشته باشند، محدوديت سني براي مسابقات نوجوانان و جوانان براي هر مسابقه مشخص خواهد شد.
1- بازي
قوانين سال 2004 فيفا همراه با بعضي استثنائات صورت گرفته، در بازي هفت نفره CP-ISRA اعمال مي‌شود. هرگونه اصلاحاتي كه در آينده در انتشارات سال 2004 فيفا انجام شود و در قوانين ذيل لحاظ نشده باشد، بايد قبل از اعمال قوانين، مورد بررسي و ملاحظه قرار گيرد.
1-1. ابعاد زمين بازي (علامت‌گذاري‌ها) بايد برطبق نقشه پيوست باشد.
زمين بازي ترجيحا بايد چمن باشد.
2-1. زمين بازي نبايد از 55×75 متر بيشتر و از 50×70 متر كمتر باشد.
3-1. ابعاد دروازه بايد 2×5 باشد.
2- توپ
توپ بازي بايد با قوانين فيفا مطابقت داشته باشد.
3- تعداد بازيكنان
1-3. هر تيم مي‌تواند تا هفت بازيكن داشته باشد كه يكي از اين بازيكنان دروازه‌بان است.
اگر تعداد بازيكنان هريك از تيم‌هاي شركت‌كننده در يك مسابقه كمتر از چهار نفر باشد، اين مسابقه نبايد آغاز شود.
2-3. هر تيم مي‌تواند در هر بازي كامل تا 3 تعويض را انجام دهد.
3-3. فوتبال CP به ورزشكاران كلاس‌هاي C7, C6, C5 و C8 محدود مي‌شود. هر تيم بايد در تمامي وقت بازي حداقل يك ورزشكار C5 يا C6 را در زمين بازي داشته باشد. در غير اين صورت اين تيم حداكثر با 6 بازيكن بازي خواهد كرد.
4-3. حداكثر تعداد بازيكنان كلاس 8 يك تيم در تمامي وقت بازي، 2 نفر مي‌باشد (يعني يك تيم مي‌تواند حداكثــــــر 2 ورزشكار كلاس 8 را به‌طور همزمان در زمين بازي داشته باشد.)
4- تجهيزات بازيكنان
1-4. تجهيزات بازيكنان بايد مطابق با قوانين فيفا باشد. استفاده از عصا در بازي مجاز نيست.
2-4. به‌منظور شناسايي و مشخص بودن، هر ورزشكار بايد يك شماره بر پشت پيراهن خود داشته باشد و در طول مسابقات به طور دائمی از آن استفاده کند.
5- داور
قوانين مربوط به داور نيز بايد مطابق با قوانين فيفا باشد.
6- كمك داوران
قوانين مربوط به كمك داوران و وظايف آنها بايد مطابق با قوانين فيفا باشد.
7- مدت زمان مسابقه
1-7. هر مسابقه داراي دو نيمه مساوي 30 دقيقه‌اي است و بين هر دو نيمه يك وقت استراحت 15دقيقه‌اي در نظر گرفته مي شود.
2-7. گرفتن وقت تلف شده نيز براساس قوانين فيفا مي‌باشد.
8- شروع و شروع مجدد بازي
اين قانون نيز مطابق با فيفا مي‌باشد با اين استثناء كه ورزشكاران تيم مقابل بايد در فاصله 7 متري توپ قرار گيرند.
9- توپ در بازي و خارج از بازي
اين بخش نيز بايد با قوانين فيفا مطابقت داشته باشد.
10- روش امتيازدهي:
اين بخش نيز مطابق با قوانين فيفا مي‌باشد.
11- قانون آفسايد (Offside)
قانون آفسايد در فوتبال 7 نفره CP اعمال نخواهد شد.
12- خـطـاهـا (فـول‌هـا) و انـجام رفـتـارهـاي غـيـرورزشـي
1-12. مقررات اين بخش نيز بايد براساس قوانين فيفا باشد.
13- شوت‌‌هاي آزاد
قوانين اين بخش نيز مطابق با قوانين فيفاست با اين استثناء كه تمامي افراد تيم مقابل حداقل بايد در هفت متري توپ قرار گيرند.
14- ضربات پنالتي:
قوانين اين بخش مطابق با فيفاست.
15- پرتاب توپ به داخل زمين (Throw-in)
قوانين اين بخش نيز مطابق با فيفا مي‌باشد با اين استثناء كه يك ورزشكار مي‌تواند توپ را به داخل بازي بچرخاند (توپ را با چرخش به داخل زمين بياندازد). در اين صورت توپ بايد بلافاصله بعد از خارج شدن از دست پرتاب‌كننده با سطح زمين بازي تماس پيدا كند.
16- شوت (ضربه) گل:
قوانين اين قسمت مطابق با فيفا مي‌باشد.
17- شوت كرنر:
اين قسمت نيز مطابق با قوانين فيفا مي‌باشد با اين استثناء كه بازيكنان تيم مقابل بايد حداقل 7 متر با بازيكن زننده شوت فاصله داشته باشند.
18- تركيب تيم
به هنگام شروع هر مسابقه ليست بازيكنان هر تيم بايد ارائه شود، فقط بازيكنان موجود در اين ليست كه در زمان شروع مسابقه مورد تائيد قرار گرفته، مي توانند در بازي حضور يابند . اين ليست حداكثر شامل 12 اسم خواهد بود.
ليست استارت (شروع) تيم ها قبل از هر بازي به داور يا مسئول مشخص شده ارائه خواهد شد
19- چارچوب مسابقه و امتيازدهي
كميته فوتبال CP-ISRA، با همكاري كميته برگزاري جزئيات هر مسابقه را با در نظر گرفتن عواملی همچون تعداد تيم هاي شركت كننده و چهارچوب مورد استفاده مشخص خواهد كرد. چارچوب مسابقه را مي توان براساس قرعه كشي يا يك سيستم رده بندي (رنكينگ) تعيين كرد. کميته فوتبال CPISRA مي‌تواند حق در نظر گرفتن موقعيت جغرافيائي تيم هاي شركت كننده را براي خود محفوظ دارد. تصميم نهايی بر عهده کميته فوتبال CPISRA است.
1-19- امتيازات به صورت ذيل بايد داده شود: برد: 3 امتياز مساوي: يك امتياز باخت: صفر
2-19. انتخاب (صعود) از يك گروه و يك سيستم ليگ بايد براساس موارد ذيل صورت گيرد:
1-2-19. كسب بيشترين امتياز در كليه مسابقات گروه .
2-2-19. تفاضل گل در كليه مسابقات گروه .
3-2-19. بيشترين تعداد گل‌هاي زده در تمامي مسابقات گروه .
اگر دو يا چند تيم براساس معيارهاي فوق مساوي باشند، رده‌بندي (مقام‌هاي) نهايي براساس معيارهاي ذيل انجام و مشخص مي‌شود:
1-3-19. بيشترين امتياز به‌دست آمده در كليه مسابقات گروه كه بين تيم هاي مربوطه (در آن گروه) انجام شده است.
2-3-19. تفاضل گل در كليه مسابقات گروه ميان تيم‌هاي مربوطه.
3-3-19. بيشترين گل زده در تمامي مسابقات گروه ميان تيم‌هاي مورد نظر (احتساب بيشترين تعداد گل‌زده)
4-3-19. در كليه مسابقات حداكثر 10 گل زده را مي توان به عنوان گل هاي زده در هر مسابقه منظور كرد.
4-19. اگر باز هم تيم‌ها در حالت مساوي با يكديگر هستند، تيم برنده براساس زدن ضربات پنالتي مشخص خواهد شد. اين كار براساس مقررات فيفا انجام خواهد شد.
1-4-19 اگر دو تيم بعد از مسابقات دور مقدماتی مساوی شدند , تيم برنده با ضربات پنالتی مشخص خواهد شد. مدير مسابقه مسئول مشخص کردن زمان اين مسابقه پنالتی است. اين كار براساس مقررات فيفا انجام خواهد شد. هفت بازيکن می توانند در اين مسابقه شرکت کنند که از ليست تيم مشخص می گردند.
5-19. در مسابقات نيمه‌نهايي، تيم برنده هر گروه با تيم دوم گروه ديگر (كه از آن گروه صعود كرده) بازي خواهد كرد.
1-5-19. فينال: تيم‌هاي برنده مسابقات نيمه‌نهايي براي كسب مدال‌هاي طلا و نقره با هم به رقابت خواهند پرداخت.
2-5-19. تيم‌هاي بازنده مسابقات نيمه‌نهايي نيز براي كسب مدال برنز مسابقه خواهند داد.
20- وقت اضافه
1-20. اگر تعداد امتيازات در بازي‌هاي پاياني هر گروه (Play-off) يا مسابقات فينال مساوي باشد، دو نيمه وقت اضافه هر كدام به مدت 10 دقيقه به عنوان وقت اضافه در نظر گرفته مي‌شود.
2-20. اگر چنانچه بعد از انجام بازي در وقت اضافه باز هم تيم‌ها با هم برابر باشند، تيم برنده با انجام ضربات پنالتي براساس قوانين فيفا مشخص خواهد شد.
21- قوانين انضباطي
1-21. هر بازيكني كه 2 اخطار (كارت زرد) يا يك كارت قرمز در خلال تورنومنت‌ دريافت نمايد، به‌طور اتوماتيك نمي‌تواند در بازي بعدي تيم خود شركت نمايد.
2-21. هر بازيكني كه در هر تورنومنت دو كارت قرمز دريافت نمايد، ديگر حق شركت در اين تورنومنت را ندارد.
3-21. كارت‌ها در تمامي مراحل تورنومنت مدنظر قرارگرفته و اعمال مي‌شود.
4-21 چنانچه فردي در مسابقات مرتكب رفتار غيرورزشي شود، كميته برگزاري مسابقات مي تواند محروميت هائي را در خصوص فرد خاطي قبل و بعد از بازی پيشنهاد نمايد.
22 – كميته رسيدگي به اعتراضات/ تجديدنظر خواهي
1-22. اين كميته مربوط به اعتراضات فنی است که در قوانين بالا گفته نشده و متشكل است از 1- يك نفر نماينده از CP-ISRA ، 2- يك نفر نماينده از کميته برگزاری 3- سر داور يا نماينده وی . اعضا اين کميته هيچ ارتباطی با گروه مورد اعتراض نخواهند داشت, هيچ دخالتی در تصميمی که مورد استيناف قرار گرفته نخواهند داشت و از هرگونه تعصب و رودررويی به دور خواهند بود.
2-22 اين کميته بر اساس قوانين جاری CP-ISRA عمل کرده و يا درخواست می نمايد , اما اين قدرت را دارد که در يک چهارچوب زمانی کوتاه در طی مسابقات در مسايل دخالت نمايد.

منبع: سایت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

2 پاسخ
 1. مجتبی
  مجتبی می گوید:

  با سلام من از ناحیه مچ دست راست معلول هستم (مچ دست راست و پنجه ندارم )
  ایا میتونم با این شرایطم عضو تیم بشم ؟
  ممنون میشم جواب بدید 👍

  پاسخ
 2. میثم
  میثم می گوید:

  سلام من سه تا از مهره های کمرم اسیب دیده. میخاستم وارد تیم فوتبال معلولین بشم. عاشق فوتبال هستم و فکر می‌کنم اگر فوتبالیست نشم تو هیچ زمینه دیگه ای نمیتونم موفق باشین. ترو خدا یک بار هم که شده صدای منو به گوش کسی که باید برسونین تا من بتونم فوتبالیست شم توی تیم های معلولین. ممنونم

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.