اختتامیه سومین جشنواره تئاتر معلولین طلوع

اختتامیه سومین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین طلوع و آراء هیات داوران جشنواره
toloe01مراسم اختتامیه سومین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین طلوع روز پنج شنبه برگزار شد.
مراسم اختتامیه سومین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین طلوع روز پنج شنبه با حضور هنرمندان ، مسئولین و مدعوین منطقه طلوع و استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز برگزار شد. در این مراسم آقای دکتر شبستری معاون سیاسی و امنیتی استاندار ،آقای دکتر سعیدی نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو ،آقای دکتر دواتگران مدیرکل دفتر توانمند سازی معاونت توانبخشی بهزیستی کشورو مدیر کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی آقای ارشد زاده و معاونین توانبخشی ادارات بهزیستی استانهای منطقه طلوع حضور داشتند .در ادامه مراسم ، جوایز آثار برگزیده به هنرمندان و گروه های نمایشی اعطا شد .
آراء هیات داوران سومین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین طلوع
بروشور
جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال اهدا می شود به طراح بروشور نمایش “(شما بگین )”
سرکار خانم مرجان سهراب زاده از آذرشهر
toloe02نور
رتبه سوم: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال اهدا می شود به طراح نور نمایش”فصل گندم، رنگ آبی ” به آقای رضا ثامنی از قزوین .
رتبه دوم: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال ریال اهدا می شود به طراح نور نمایش “ضیافت ” آقای شورش تباک از بوکان
رتبه اول: جایزه این بخش شامل تندیس و دیپلم افتخار و مبلغ ۵ میلیون ریال اهدا می شود به طراح نور نمایش “آرزوی کوچک من ” آقای هادی صمدپور از نقده
موسیقی
هیات داوران در این بخش از دو نوازنده بدلیل حضور موسیقیایی تاثیرگذارشان در نمایش با اهداء لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال بطور جداگانه تقدیر بعمل می آورد:
۱. نوازنده نمایش “سهم من “آقای سجاد جولایی از اردبیل
۲. نوازنده نمایش دعای باران آقای علیرضا اکبر زاده از تبریز
طراحی لباس
رتبه سوم: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال، اهدا می شود به طراح لباس نمایش” ضیافت ”
سرکار خانم سعادت بدوی از بوکان
رتبه دوم: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال اهدا می شود به طراح لباس نمایش “هواپیمایی از آسمان می گذرد” سرکار خانم نازیلا رسولی از تبریز
رتبه اول: جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال اهدا می شود به طراح لباس نمایش “شاپرک خانم ” سرکار خانم معصومه پیرولی از قزوین
طراحی صحنه
رتبه سوم: هیات داوران در این بخش دو برگزیده دارد:
جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال بطور جداگانه اهدا می شود به:
۱)طراح صحنه نمایش “فصل گندم، رنگ آبی ” آقای امیر حسین دوانی از قزوین
۲)طراح صحنه نمایش “آرزوی کوچک من” آقایان شهرام حصاری و مجید نوری از نقده
رتبه دوم: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون وپانصد هزار ریال اهدا می شود به طراح صحنه
نمایش” هوا پیمایی از آسمان می گذرد” آقای شهرام احمدی از تبریز
رتبه اول:جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال اهدا می شود به طراح صحنه
نمایش “ضیافت” آقای رحیم عبدالرحیم زاده از بوکان
نمایشنامه
رتبه سوم: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال اهدا می شود به نویسنده نمایشنامه
” هواپیمایی از آسمان می گذرد ” آقای رسول بانگین از تبریز
رتبه دوم: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال اهدا می شود به نویسنده نمایشنامه
“فصل گندم ،رنگ آبی” آقای علی عسگری از قزوین
رتبه اول: جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال به نویسنده نمایشنامه
“شما بگین” آقای محمدرضا فیضی از آذرشهر
بازیگر زن
الف ) جوایز گروهی هیات داوران در این بخش چهار گروه برگزیده دارد:
-گروه روان :
هیات داوران در این بخش با اهداء لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال بطور جدا گانه از بازیگران گروه نمایش” پرواز” از قزوین به ترتیب زیر تقدیر بعمل می آورد:
۱. شهره محرابی
۲. خدیجه حسینعلی
۳. شهناز میرشایگان
۴. منیر درویش
۵. فضه گل گلی
۶. بهره کاکاوند
-گروه ذهنی: هیات داوران در این بخش با اهداء لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال بطور جداگانه از بازیگران نمایش “ضیافت” از بوکان به ترتیب زیر تقدیر بعمل می آورد:
۱. افسانه کد خدا شریفی
۲. معصومه احمدی
۳. معصومه کریمی
۴. زهرا شوان باعچه
گروه جسمی _ حرکتی(بازیگری) : هیات داوران در این بخش با اهداء لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال بطور جداگانه از بازیگران نمایش “جنگ کور” به ترتیب زیر تقدیر بعمل می آورد
۱. حمیرا ابراهیمی ۲)حدیثه ابوالحسنی ۳)رباب دوستی ۴)سید لیلا موسوی
۵. مریم طاهری ۶)مریم جعفری ۷)زهرا جلیلی

toloe03گروه جسمی- حرکتی( عروسک گردانی) : هیات داوران در این بخش با اهداء لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال بطور جداگانه از عروسک گردانان نمایش “ایستکلی” از تبریز به ترتیب زیر تقدیر بعمل می آورد
۱)فهمیده دشتی ۲) مهسا حسین پور ۳) خدیجه طلبی صادقی ۴) کوثر چکاوک
۵)وحیده صدی ۶) ناهید زندی بهادر ۷)پروین محبت نیا
ب)جوایز فردی هیات داوران در این بخش در دو گروه برگزیده دارد:
– بخش اختلالات بینایی :
رتبه سوم : جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال اهدا می شود به بازیگر نمایش
“شما بگین” سرکار خانم مریم نوید قاضی جهانی از آذرشهر
رتبه دوم: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال به بازیگر “هواپیمایی از آسمان
می گذرد ” سر کار خانم نگین پبر سمساری از تبریز
رتبه اول : جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال به بازیگر ن
نمایش “شما بگین سرکار خانم کلثومه ملکی ” از آذرشهر
• بخش جسمی حرکتی
رتبه سوم هیات داوران در این بخش دو برگزیده دارد:
جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ دومیلیون ریال بطور جداگانه اهدا می شود.
۱)بدل بازیگر نمایش” باغبان و پرنده ” سرکارخانم پرستو مام احمدی از نقده
۲ )بازیگرنمایش “هواپیمایی از آسمان می گذرد “سرکارخانم نعیمه نوروزیان از تبریز

رتبه دوم هیات داوران در این بخش نیز دو برگزیده دارد
جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون و پانصد هزارریال بطور جداگانه اهدا می شود به:
۱) بازیگر نمایش “کلنگ” سرکار خانم سعیده زارع از بناب ۲) بازیگر نمایش “هواپیمایی از آسمان می گذرد”
سرکارخانم هاجر شاه محمدی از تبریز
رتبه اول جایزه این بخش شامل تندیس، دیپلم افتخار، و مبلغ ۵ میلیون ریال اهدا می شود به بازیگر نمایش
” آرزوهای کوچک من” سرکارخانم مژگان گلدوست از نقده
بازیگر همراه زن:
رتبه سوم: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ ۲ میلیون ریال اهدا می شود به بازیگر نمایش
“فصل گندم رنگ آبی” سرکارخانم الهه برادران از قزوین
رتبه دوم:جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار اهدا می شود به بازیگر نمایش
” انگشتری ژنرال ماسیاس” سرکارخانم المیرا علی پور از زنجان
رتبه اول: جایزه این بخش شامل تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال اهدا می شود به بازیگر نمایش
“شاپرک خانم” سرکار خانم سحر باقر آبادی از قزوین
بازیگر مرد
الف) جوایز گروهی: هیات داوران در این بخش یک گروه برگزیده دارد:
گروه ذهنی: هیات داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال طور جداگانه از بازیگران گروه نمایش “دعای باران از تبریز” به ترتیب زیر تقدیر بعمل می آورد:
۱)آقای علیرضا ایلیایی ۲) عارف سمندری ۳) رسول شاهی ۴) علی سید احمدیان
ب/جوایز فردی: هیات داوران در این بخش در دوگروه برگزیده دارد:
بخش ذهنی:
رتبه سوم: جایزه این بخش شامل تقدیر و مبلغ دومیلیون ریال اهدا می شود به بازیگر نمایش “شاپرک خانم”
آقای صالح هندوپور از قزوین
رتبه دوم : جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال اهدا می شود به بازیگر نمایش
“شاپرک خانم ” آقای فرشید زرآبادی پور از قزوین
رتبه اول: جایزه این بخش شامل تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال اهدا می شود به بازیگر نمایش
“شاپرک خانم “آقای سروش هندوپور از قزوین
بخش جسمی حرکتی
تقدیر هیات داوران با اهدا لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال از بازیگر نمایش “ضیافت “آقای شورش رحیمی از بوکان تقدیر بعمل می آورد.
رتبه سوم: هیات داوران در این بخش دو بازیگر برگزیده دارد:
جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ دومیلیون ریال بطور جداگانه اهدا می شود به:
۱. بازیگر نمایش ضیافت: آقای سامان خضری از بوکان
۲. بازیگر نمایش شما بگین آقای مهدی محمدی از آذر شهر
رتبه دوم : هیات داوران در این بخش دو بازیگر برگزیده دارد:
جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال اهدا می شود بطور جداگانه اهدا می شود به:
۱) بازیگر نمایش “جنگ کور” آقای امیر کریمی از زنجان
۲) بازیگر نمایش “انگشتری ژنرال ماسیاس ” آقای محمد صادق قهرمانی از قزوین
رتبه اول: جایزه این بخش شامل تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال، اهدا می شود به بازیگر نمایش
“فصل گندم، رنگ آبی” آقای علی عسگری از قزوین
بازیگری همراه مرد:
هیات داوران در این بخش از دو بازیگر اهدا لوح تقدیر و مبلغ دومیلیون ریال بطور جداگانه به ترتیب زیر تقدیر بعمل می آورد.
۱. بازیگر نمایش”کلنگ “آقای میثم یزدانی از بناب
۲. بازیگر نمایش جنگ کور آقای مهدی ورقان از زنجان
کارگردانی:
رتبه سوم : جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ دومیلیون ریال اهدا می شود به کارگردانی نمایش
” شاپرک خانم “سرکارخانم آذر متفکر از قزوین
رتبه دوم: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال اهدا می شود به کارگردان نمایش
“ضیافت “آقای رحیم عبدالرحیم زاده از بوکان
رتبه اول: جایزه این بخش شامل تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال اهدا می شود به کارگردان نمایش
“فصل گندم، رنگ آبی” آقای علی عسگری از قزوین
نمایش های برگزیده
هیات داوران به اتفاق آرا دو نمایش زیر را بدون اولویت برای شرکت در ششمین جشنواره جهانی تئاتر معلولین تهران معرفی می نماید.
۱. نمایش “فصل گندم، رنگ آبی “به کارگردانی علی عسگری از قزوین
۲. نمایش “ضیافت” به کارگردانی رحیم عبدالرحیم زاده از بوکان

منبع: وب سایت کانون معلولین توانا، 9 اسفند 1393

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *