کتاب کانون معلولین توانا قزوین

کانون معلولین توانا
(تاریخ شکل گیری، تحولات، خدمات)

تهیه شده در دفتر فرهنگ معلولین

شناسنامه
پدیدآونده: اباذر نصراصفهانی
ناظر فنی: علی نوری
تاریخ: پاییز 1390

فهرست
مقدمه
فصل نخست: ساختار و مبانی
استراتژی و اهداف
ساختار اداری
فصل دوم: کارنامه کانون
کارنامه بخش فرهنگی
کارنامه بخش اجتماعی
کارنامه بخش اقتصادی

مقدمه
مشارکت مردمی در همه زمینه های اجتماعی از ضرورت های همه جوامع است.اما هر کس نمی تواند در هر کاری دخالت نماید بلکه باید ضابطه مند و قانونمند باشد.تشکل های مردمی یا NGO ها نقش اساسی در ساماندهی به مشارکت های مردم دارند؛ به ویژه در عرصه مواردی مثل معلولین، تشکل های مردمی ضروری و بنیادی است.این تشکل ها، معلولین را با تجربه های پیشین آشنا نموده و استعدادهای آنان را بارور نموده و زمینه های رشد و خلاقیت آنان را مهیا می سازند. قطعاً مدیریت ها و نهادهای دولتی توانایی و ظرفیت اجرای همه امور را نخواهند داشت و بسیاری از کارهای معلولین باید به معلولان واگذار شود؛ از سوی دیگر نمی توان همه آنها را درگیر نمود. چون کار یک یک آنان تجربه نشده و معلوم نیست می توانند یا نه؟ راه کار صحیح اینست که تشکل های مردمی فعال شده و امور معلولین به آنان واگذار و آنان واسطه مدیران دولتی و مردم باشند.
واقعیت اینست که فرهنگ تشکل های مردمی در کشورهایی مثل ایران هنوز در مراحل ابتدایی است. تجربه های جدی و توسعه یافته ای وجود ندارد و تعامل و همکاری نهادهای دولتی با این تشکل ها مثبت و همدلانه نیست. در این وضعیت تشکل های قابل توجه و با خدمات مثبت یافت می شود. اینگونه تشکل ها باید به عنوان الگو مطرح شده و تجارب آنها به دیگران منتقل شود. دیگران هم با بهره گیری از آزموده های اینان به راه درست قدم نهاده و تلاش نمایند روز به روز توسعه افزون تر پیدا کنند.
دفتر فرهنگ معلولین به همین دلیل و برای تعمیم تجارب مثبت برخی تشکل ها، در صدد برآمد در قالب دستنامه هایی، تشکل های موفق را معرفی نماید. از اینرو این دفتر به «کانون معلولین توانا» می پردازد و امید است توانسته باشد گامی در جهت بسط تشکل های کارآمد بردارد.
محمد نوری

فصل نخست: ساختار و مبانی
در این فصل با مقولاتی مثل تاریخ شکل گیری این کانون و تحولات و علل آنها، خط مشی و اهداف آشنا خواهید شد.
تاسیس کانون معلولین توانا
کانون معلولین توانا در سال 1374 به همت آقای سید محمد موسوی و جمعی از معلولین توانمند شهر قزوین تأسیس گردید و در مدت کوتاه، با کمترین امکانات و با اجاره مکانی استیجاری و کوچک شروع به فعالیت نمود تا خلأ عدم وجود یک مرکز مردمی و حامی معلولان را در کشور پر نماید.
مدیریت کانون در ابتدای کار به این نکته پی برد که برای شروع هر کاری، دو عنصر نیاز است: نیروی انسانی خلاق و کارآمد و دوم سرمایه مالی مکفی.از اینرو در اولین اقدام به شناسایی، جذب و به کارگیری معلولین نخبه و توانمند شهر قزوین و تشکیل یک تیم قوی و منسجم اقدام کرد. در قدم دوم نسبت به ایجاد «صندوق قرض الحسنه توانا» اقدام نمود تا با تجمیع سپرده های اندک اعضا در این صندوق و متمرکز کردن آنها و سپس از ناحیه صندوق به سرمایه گذاری و اجرای طرح هایی با درآمدزایی کوتاه مدت و بلند مدت اقدام نماید.
این کانون در راستای حفظ عزت و کرامت انسانی معلولین، درخواست هرگونه کمک بلاعوض را از مردم ممنوع اعلام کرد تا با تکیه بر توانایی و همت خویش بتواند در راستای اهداف فرهنگی، اجتماعی و رفاهی خود گام بردارد و برای اولین بار در کشور موسسه ای را ایجاد و سرپرستی نماید که در آن معلولیت ابزاری برای جلب ترحم و برانگیختن عواطف پاک و انسان دوستانه مردمان ایران زمین نباشد.اکنون، پس از گذشت قریب به 16سال، کانون توانا توانسته است گام های بسیار موثری درجهت تدوین، تصویب و اجرای قوانین مربوط به معلولان و رفع محرومیت های زندگی آنان بردارد.
در حال حاضر، بیش از 3 هزارنفر از خواهران و برادران معلول (ناشنوا – نابینا و جسمی حرکتی) به صورت پیوسته و 550 نفر از افراد متخصص و متعهد (غیرمعلول) بطور وابسته و افتخاری در کانون عضویت دارند و به عنوان سرمایه های اصلی کانون همواره یاری گر این مرکز مردمی هستند.
کانون توانا بر این باور است که معلولیت، محدودیت جسم است و همه انسان ها به نوعی محدودند و نامحدود فقط خداوند قادر و متعال است.این مرکز پیشرفت و سازندگی در جوامع بشری را حاصل محدودیت های انسان و زاییده فکر خلاق بشر می داند و در نتیجه انسان معلول را به علت محدودیت بیشتر، صاحب اندیشه والاتر و قدرت خلاقیت بیشتر می داند، هرچند که شواهد گویای آن است که در کشور ما در عمل این گونه نبوده است و متاسفانه هر میزان که معلولیت افراد بیشتر بوده، ناتوانی و محرومیت وی نیز بیشتر و بیشتر جلوه گر بوده و هست.
استراتژی و اهداف
پس از پیشرفت های نسبی و ساماندهی به نیازهای اولیه معلولین، این کانون در صدد برآمد گام های بلندتری بردارد و خط مشی کارشناسی شده با چشم اندازهای عالی طراحی نماید.سه هدف زیر را سرلوحه امور خود قرار داده و به دنبال دستیابی به این اهداف تلاش می نماید.
1- فرهنگسازی عمومی و تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت
فرهنگ و عرف موجود در جامعه ما در مورد تعامل جامعه با معلولان درست نیست، از اینرو تغییر نگرش جامعه (خانواده، مراکز آموزشی و مردم) نسبت به معلولان و ایجاد بستر مناسب برای حضور اجتماعی معلولان در ایران را به عنوان یک هدف در سرلوحه کارهای خود قرار داد.
2- جمع آوری و انعکاس قوانین و مصوبات و دفاع از حقوق اجتماعی معلولان
کانون معلولین توانا به دنبال شناسایی، جمع آوری و دسته بندی قوانین بین المللی و داخلی مربوط به معلولین است تا به بیش از 6 میلیون ایرانی که به نوعی دارای محدودیت های حسی، جسمی و حرکتی هستند، اطلاع رسانی نموده و ضمن بهره گیری از ابزارهای اطلاع رسانی و انعکاس حقوق اجتماعی و قانونی آنان ، در دفاع از حقوق معلولان نیز بکوشد.
3- ایجاد فرصتهای شغلی و ارائه خدمات تخصصی و عمومی به معلولان
کانون معلولین توانا با توجه به محرومیت های مالی، مشکلات درمانی و آموزشی، معضلات اشتغال، نبود فرهنگ صحیح در ازدواج و…در زندگی معلولین ایران، خدمات رسانی و حمایت صحیح و تعریف شده از این عزیزان را در سرفصل اهداف خود قرار داده است. همانطور که درآمدهای نفتی آفتی بر جان اقتصاد و جامعه ما شده و به جای فرهنگ کار و کوشش، فرهنگ مصرف مسلط شده است، نیز در مساعدت به معلولین، کمک های مردمی، نوعی فرهنگ گداپروری و عدم توجه به توانایی ذاتی و در عوض چشم دوختن به کمک های جزئی مردم تأثیرات بسیار مخربی داشته است.از اینرو این کانون از مردم کمک مالی دریافت نمی کند و با طراحی و اجرای پروژه های اقتصادی درآمدزا به دنبال کسب درآمد و در کنار آن، ایجاد زمینه های فرهنگی ،آموزشی ، درمانی ، خدماتی ، رفاهی و اشتغالزایی برای معلولان است.قابل توجه اینکه در چند مورد، ائمه(ع) توصیه فرموده اند به جای کمک مالی، سرمایه و ابزار کار به مستمندان بدهید.
این سه هدف به حضور موثر و مفید معلولان در جامعه منتهی گردیده و استراتژی کانون را روشن ساخت و کانون، خط مشی درستی را در پیش گرفت.این خط مشی دارای ویژگی ها یا تأثیراتی است که به اجمال معرفی می شود:
– به منظور حفظ عزت و کرامت انسانی معلولین، درخواست کمک های مالی بلاعوض از مردم در این مرکز ممنوع شده و در عوض فعالیت های اجتماعی کانون کاملاً مردمی بوده و مشارکت شهروندان زمینه ساز گرایش کانون به پروژه های درآمدزا بوده است.اینگونه فعالیت ها بدون تکیه بر فرصت ها یا نهادهای دولتی و صرفاً با کمک و بهره گیری از نیروهای کارآمد معلول صورت پذیرفته است.
– در کانون همه معلولان حق دارند تا با هر گرایش سیاسی و با تبعیت از هر حزب و گروهی فعالیت داشته و عضو کانون باشند ولی هیچ کس در محیط کار خود حق فعالیت سیاسی ندارد و همواره کانون معلولین توانا تلاش می-کند به دور از گرایشات سیاسی برای همه کار کند و همه را زیر چتر حمایتی خود نگاه دارد.
– مدیریت در این سازمان مشارکتی و بر پایه مشاوره استوار است.هر فرد بر اساس روابط به پست مدیریتی منصوب نمی شود بلکه باید واجد صلاحیت باشد و مراحل سازمانی را طی کرده تا به مقطع بالاتری دست یابد.
– این کانون بار اجرایی، عملیاتی و مراجعاتی قابل توجهی را از دوش دستگاه های دولتی استان به ویژه سازمان بهزیستی برداشته و معلولین را امیدوار و فعال و پویا، به کار مشغول نموده است.امید است مسئولان رده بالای سازمان بهزیستی این نکته را متوجه باشند که اگر اینگونه تشکل ها نبودند، جامعه با بحران های جدی اجتماعی، فرهنگی مواجه می شد.به همین دلیل شایسته است اگر کمک و مساعدتی نسبت به آنها ندارند، مانع حرکت آنها هم نشوند.
ساختار اداری
کانون معلولین توانا در سال 1374 به همت جمعی از معلولان شهر قزوین و با رهبری آقای سیدمحمد موسوی که خودش نیز معلول است و به عنوان کارآفرین برتر در سال 1387 انتخاب شده است، تأسیس شد.کانون دارای تشکیلات خاصی است.همه تجارب منظور شده تا سازمانی به دور از بروکراسی و عناصر دست و پاگیر و نیز فارغ از عمل زدگی و افراط و تفریط ها پایه ریزی شود.در رأس این سازمان، هیئت امنا قرار دارد که اعضای آن عبارتند از آقایان سیدمحمد موسوی، حجت اله یوسفی، سیدعلی موسوی ، حسین سالک وامقی ، مصطفی آزادی ، عباس نیکویه ، سید احمد موسوی ، سیدعلی نکوئی زهرائی ، سید اکبر حسینی ، سید کاظم قافله باشی ، محمد رضاهادی پور ، سید مهدی موسوی ، ابراهیم اسدی، جلال خسروی، محمد رضاعباس زاده و خانمها فاطمه داریوش و شهناز رجبی .در ادامه ساختار، هیئت مدیره قرار دارد که ریاست آن بر عهده آقای سیدمحمد موسوی است.از دیگر ارکان کانون مدیر عامل است که این وظیفه در حال حاضر بر عهده آقای محمدرضا هادی پور است که ایشان همزمان معاونت اقتصادی کانون را نیز برعهده دارد.کانون دارای دو معاونت اقتصادی و فرهنگی اجتماعی است که معاونت فرهنگی اجتماعی بر عهده آقای سید اکبر حسینی است.

فصل دوم : کارنامه کانون
بخشی از کارها و فعالیت های کانون منتشر شده است ، ولی چون هنوز مردم از همه فعالیتهای کانون خبر ندارند ،ضروری است مدیریت این کانون به اطلاع رسانی بیشتر اهتمام داشته باشند و گزارش فعالیتهای آنجا را به سمع و نظر عموم مردم برسانند.همچنین اگر نشستها و همایشهایی در بررسی و نقادی آن برگزار و نیز از متخصصان خواسته شود بررسی و نتایج کارشناسی های خود را در اختیار دیگران قرار دهند ، بدیهی است که این گونه افکار و ارزشها بیش از پیش در جامعه رواج خواهد یافت و موجب تحول در جامعه معلولان خواهد شد.
کارنامه فرهنگی
رسالت اصلی این کانون، تلاش برای رشد فرهنگی و عقلی و عملی معلولان است . کانون برای رسیدن به این هدف گامهای بلندی برداشته است.
الف) کتابخانه عمومی توانا: کتابخانه عمومی توانا از کتابخانه های درجه سه و تفاهم نامه ای کشور است که از سال 1380 رسماً تحت نظر هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور فعالیت می نماید و در حال حاضر با بیش از 8000 عنوان کتاب، تنها کتابخانه ویژه معلولین استان قزوین است.
هم اکنون بیش از 300 نفر از معلولان و افراد تندرست در امور مطالعاتی و تحصیلی از این کتابخانه استفاده می نمایند.
بخش عمده ای از فعالیت کتابخانه به مبحث مهم آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای ، مهارتهای زندگی ، کمک تحصیلی و پرسنلی اختصاص دارد. همچنین ایجاد فضای توانبخشی و محیط مناسب برای آشنائی معلولان، برگزاری جلسات بحث آزاد و همچنین تشویق و ترغیب به کتابخوانی و مطالعه از جمله اهداف جانبی این کتابخانه است.
ب) ماهنامه پیک توانا: کانون توانا اولین و تنها مجله سراسری معلولین ایران را با عنوان “پیک توانا” از طریق معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و از سال 1386 شروع به انتشار آن نمود.
دامنه توزیع این مجله در سراسرکشور است و توانسته تاثیر مثبتی بر زندگی ، اخلاقیات و ذهنیت معلولان داشته باشد .توانبخشی روحی و جسمی ، ایجاد خودباوری ، انعکاس و تطبیق قوانین و مصوبات داخلی و بین المللی و ارتقای سطح آگاهی معلولان و خانواده های آنان از جمله اهداف متعالی این مجله بوده لذا این ماهنامه در میان مراکز بهزیستی ، سازمانهای مردم نهاد کشور ، سازمانهای آموزش و پرورش استثنائی ، کارشناسان توانبخشی ، معلولین و … از جایگاه خاصی برخوردار است .
این مجله بدون وابستگی به اعتبارات و منابع مالی دولتی و به همت معلولین توانمند در مبحث مطبوعات، اداره می شود . هرسال در نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی مشارکت فعال داشته است و در هجدهمین نمایشگاه بین المللی که آبان ماه سال 1390 برگزار گردید به عنوان غرفه برگزیده انتخاب و معرفی گردید .
ج) هنرکده توانا: بسیاری از معلولین علی رغم محدودیتهای جسمی ، حرکتی و حسی دارای توانمندیهای بالقوه ای هستند که در صورت شناسائی استعدادهای این عزیزان و ایجاد زمینه رشد ، خواهند توانست علاوه بر حضور اجتماعی ، با تولید و آموزش صنایع دستی زمینه شغلی برای خود فراهم آورند.
با همین تفکر کانون معلولین در سال 1385 با انجام سرمایه گذاری و تخصیص فضائی مناسب سعی نموده است تا علاوه بر انجام یک حرکت فرهنگی در غالب عرضه صنایع دستی گوناگون به شهروندان زمینه ای را جهت آموزش صنایع دستی به معلولان و فروش دستاوردهای آنان فراهم آورد.از جمله برنامه های دیگر این واحد ، حضور فعال در نمایشگاههای استانی و کشوری می باشد .

د) معاضدت حقوقی معلولان: کانون توانا با تشکیل واحد معاضدت حقوقی و ارائه مشاوره حقوقی به اعضا، مسائل و مشکلات این عزیزان را در حد توان مرتفع نموده و آنان را از حقوق قانونی خود مطلع می نماید.این واحد ضمن جمع آوری قوانین مربوط به معلولین، دراجرای آن توسط دوایر دولتی تلاش نماید.
تشکیل کمیته حقوقی در تهران، ارتباط مداوم با هیئت رئیسه فراکسیون حمایت از معلولان و پیشگیری از معلولیتهای مجلس شورای اسلامی ، عضویت در کمیته پیگیری اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ، ارتباط مستقیم با کانون وکلای دادگستری استان قزوین و…از جمله دستاوردهای این واحد به شمار می رود.
ه) اطلاع یابی و شناسایی: کانون معلولین توانا سرمایه اصلی خود را فکر و اندیشه انسان های فهیم جامعه می داند.لذا با توجه به اهمیت جذب و ساماندهی نیروها (تندرست و معلول) کانون از ابتدای تاسیس، اقدام به تشکیل واحد منابع انسانی نموده است.
هدف از تشکیل این واحد، شناسائی، جذب، دسته بندی و ارتباط با انسان ها و جلب مشارکت آنان برای دستیابی به اهداف متعالی سازمان است.
از جمله اقداماتی که این واحد در راستای تحقق اهداف کانون به عمل آورده است، می توان به پذیرش – صدور کارت عضویت – تکمیل پرونده عضویت – ارتباطات – دیدار دوست (ازدواج – زیارت – تسلیت – عیادت) – تبریکات (تبریک انتصاب – تبریک عید نوروز- تبریک به متولدین عضو) تقدیر و تشکر از کسانی که با کانون ارتباط داشته اند و…اشاره نمود.
بر اساس آمارهای موجود کانون در حال حاضر دارای بیش از 3 هزار عضو است که حدود 2 هزاروپانصد نفر از آنان معلول و تقرباً 450 نفر دارای سلامتی جسمی هستند.از گروه معلولان حدوداً 8 درصد نابینا و 20درصد ناشنوا و 72 درصد دارای معلولیت جسمی و حرکتی هستند.همچنین از مجموع معلولان 45درصد متأهل هستند.لازم به ذکر است که حدوداً 60درصداز معلولان مذکر و 40درصد نفر مونث هستند.
و) طرح دیدار دوست : کانون توانا به منظور اطلاع از وضعیت روحی اعضا و دلجویی از عزیزان معلول، واحد دیدار دوست را در سال 1374 پایه ریزی نمود و این واحد از بدو تاسیس تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است.
حضور برخی مسئولین استان در این دیدارها و آشنایی بیشتر آنان با واقعیت های زندگی معلولان، از موفقیت های این طرح بوده است.
ز) پایگاه جامع اطلاع رسانی معلولان ایران (سایت اینترنتی) : طراحی و ساخت این سایت یکی از اهداف این مرکز بوده است. اهمیت و ضرورت اطلاع رسانی به معلولین و خانواده های آنان و عدم وجود پل ارتباطی میان کارشناسان توانبخشی و حقوقی با جامعه هدف، در سال 1383 کانون توانا را بر آن داشت تا با تشکیل شورای سیاست گذاری و برگزاری جلسات تخصصی، پایگاه جامع اطلاع رسانی معلولین ایران را در اختیار علاقه مندان و مخاطبان قرار دهد.
ارائه آخرین اخبار، اطلاعات، مصوبات و قوانین، پیشرفت های علمی، دستاوردهای پزشکی، معرفی سایت های مرتبط، معرفی کتب و مراکز علمی و…از بخش های مختلف این پایگاه الکترونیکی است.این سایت یکی از معدود سایت های غنی و فعال کشور در امر معلولان است و آدرس اینترنتی این سایت www.irantavana.com می باشد.
ر) جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز استان قزوین : کانون در راستای تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت و در حمایت از دانش آموزان معلول برای اولین بار در سال 1378 در کشور اقدام به برگزاری جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز نمود.
ارتقاء سطح علمی و تحصیلی دانش آموزان استان ، ترویج مفاهیم دینی و اعتقادی در میان کودکان و نوجوانان ، فرهنگ سازی عمومی جهت پذیرش معلولان در جامعه ، ایجاد فضای سالم فرهنگی و تفریحی برای خانواده ها ، حمایت از دانش آموزان معلول و … از جمله اهداف این جشنواره است که با تداوم سیزده ساله آن ، کانون بستر مناسبی برای حضور اجتماعی معلولین درجامعه ایجاد نمود و مبحث اساسی و مهم توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) را که مورد توجه و تأکید سازمان بهداشت جهانی است در عمل به مرحله اجرا درآورده است .
دبیرخانه دائمی جشنواره دانش آموزان ممتاز در تابستان هر سال پذیرای بیش از 4 هزار نفر از دانش آموزان ممتاز استان قزوین (شهرستانهای قزوین ، البرز ، تاکستان ) است که در مقاطع مختلف و در طی 14 شب به همراه خانواده هایشان ( جمعا 20هزار نفر ) در مراسم حضور یافته و طی برنامه های فرهنگی، اعتقادی و آموزشی به 30 درصد از دانش آموزان جوایز نفیسی به قید قرعه اهدا می گردد.
س) دیگر فعالیت ها: به مناسبت های مختلف دینی و ملی، مراسم ها، بزرگداشت -های مختلفی اجرا شده است که برخی از آنها بدین شرح اند:
– احیاء سنت مولی علی (ع) و برگزاری مراسم افطار با حضور حدود 500 نفر از اعضاء کانون که همه ساله در محل سینما تابستانی توانا برگزار می گردد؛
– برگزاری همایش ها و سمینارهای سراسری با موضوعات مختلف (روز جهانی عصای سفید – روز جهانی ناشنوایان – روزجهانی کارگر – روز دانشجو -مناسب سازی شهری و…)؛
– حضور فعالانه و مداوم در نمایشگاه های مختلف فرهنگی و هنری در سطح ملی و استانی؛
– اجرای طرح های دانش آموزی مانند انشای مدارس ، نقاشی و … با موضوعیت های مرتبط با معلولیت؛
– همکاری با سازمان صدا و سیما در تولید برنامه های مختلف؛
– ساخت 7 حلقه فیلم کوتاه با موضوعات مختلف معلولان؛
– تهیه و تکثیر عملکرد سالانه کانون توانا و ارائه به مراکز مختلف؛
– ارتباط با سازمانهای مردم نهاد فعال معلولین کشور و زمینه سازی تشکیل شبکه تشکل های غیردولتی معلولان کشور؛
– گرامیداشت روز جهانی معلولان (سوم دسامبر) با اجرای مراسم و برنامه های فرهنگی و تبلیغی خاص بصورت سراسری و استانی؛
کارنامه اجتماعی
از آنجایی که ماهیت اصلی کانون اجتماعی بوده و بر محور حرکتهای گروهی استوار است، این مرکز برای امور اجتماعی معلولان و رفع مشکلات آنان فعالانه کوشیده و در سال 1389 از سوی وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان کارآفرین برتر اجتماعی استان انتخاب گردید. در اینجا به اهم کارهایی که اجرا شده می پردازیم.
الف ) ازدواج موفق معلولین: نگرش سطحی و ناصحیح اغلب مردم جامعه به مقوله معلولیت، بیکاری و هزینه های سرسام آور تشکیل زندگی مشترک، عدم باور و اعتقاد به توانمندی های معلولان، رواج برخی از فرهنگ های غربی و پیامدهای ناشی از مدگرائی . همه و همه متأسفانه امروزه باعث گردیده است تا محدودیت جسمی مانع بزرگی در ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان معلول به شمار آید. این مقوله یکی از مهمترین مسائلی است که از ابتدا برای کانون معلولین از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هست.
با توجه به مشکلات موجود در مسیر تأهل معلولان با یاری خداوند متعال کانون توانا موفق گردیده است تا زمینه آشنائی و ازدواج موفق 132زوج جوان (ناشنوا- نابینا- جسمی و حرکتی) را فراهم آورد.
ب) برگزاری اردوهای علمی،فرهنگی، سیاحتی و زیارتی: کانون معلولین توانا از ابتدای تأسیس همواره با برپایی اردوهای مختلف، سعی در توانبخشی روحی و بالا بردن همنوایی گروهی، حس همکاری و ایجاد خودباوری در عزیزان معلول داشته است و در واقع کانون ، تشکیل اردوها را از اولین و مؤثرترین گام ها در جهت حضور اجتماعی و انطباق فکری این عزیزان می داند. لذا در این راستا اردوهای مختلفی در سال های متمادی برگزار کرده که بالغ بر 40 مورد از این اردوها چند روزه و 60 مورد نیز اردوهای یک روزه بوده است.
14 سفر 5 روزه به مشهد مقدس ، سه سفر چهار روزه به جزیره کیش ، دو سفر 9 روزه به بندر آزاد چابهار، یک سفر 8 روزه شیراز و اصفهان، بیش از 30 سفر سه روزه به شمال کشور و…از جمله اردوهای هدفمند این کانون بوده است.
ج) شعبات کانون (البرز-تاکستان ): بنا به درخواست معلولان ساکن در شهرستانهای البرز و تاکستان ، کانون توانا از سال 1385 نسبت به ایجاد شعبه در این شهرها اقدام نمود که این شعبات در حال حاضر فعالانه حرکت خود را در زمینه های اجتماعی و فرهنگی ادامه می دهند.
این مراکز اگرچه از قدمت زیادی بر خوردار نیستند، ولیکن توانسته اند نسبت به تغییر نگرش شهروندان بویژه مسئولان نسبت به معلولیت ، موفق ظاهر شوند.
برگزاری نمایشگاههای هنری ، جشنواره های دانش آموزی ، مراسم فرهنگی ، آیینهای سنتی، مسابقات ورزشی و … از جمله فعالیتهای شعبات کانون است.
پ) ورزش جانبازان و معلولان : با توجه به تاثیر شگرف ورزش و فعالیتهای بدنی در ارتقای قوای روحی و جسمی معلولان ، کانون معلولین توانا با پایه ریزی ورزش بانوان معلول استان قزوین در سال 1376 و سرپرستی هیئت ورزشهای ناشنوایان طی سالهای 76 تا 79 توانست جمع کثیری از معلولین عضو خود را به سمت ورزش سوق داده و در توانمندسازی آنان نقش بسزایی ایفا نماید .
اگر چه رقابتهای ورزشی معلولان در تمام سطوح ( حتی در سطح بین المللی و پارالمپیکها ) فاقد جذابیت عمومی بوده و انعکاس تلویزیونی با اقبال بینندگان مواجه نیست و به همین علت همواره صاحبان صنایع بزرگ و دارندگان برندهای ( نام تجاری ) معروف ، حمایت از تیمهای ورزشی معلولان را مقرون به صرفه نمی دانند ، لکن در سنوات اخیر کانون معلولین توانسته با جلب نظر مدیران شرکت گروه بهداشتی فیروز ، حامی تیمهای معلولان و ملی پوشان استان بوده و در سال 1390 نیز 5 تیم ( جسمی حرکتی و نابینایان ) را در لیگهای مختلف کشور مورد حمایت قرار داده است که این تیمها عبارتند از : والیبال نشسته مردان در لیگ برتر کشور- بسکتبال با ویلچر مردان در لیگ دسته یک – والیبال نشسته بانوان در تک لیگ کشور- والیبال نشسته شهرستان البرز در لیگ یک کشور – گلبال نابینایان استان در لیگ دسته دوم کشور
ت) واحد درمان و سلامت: از آنجا که سلامت جسمی و روانی همه انسان ها حائز اهمیت ویژه است، واحد درمان و سلامت کانون معلولین توانا با مشارکت خودجوش و افتخاری پزشکان، مراکز درمانی و…از سال 1382 در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عزیزان معلول اقدامات شایسته ای داشته است که گزارش مختصری از این اقدامات در ادامه می آید:
1- ارتباط با پزشکان افتخاری و انسان دوست: واحد درمان و سلامت کانون معلولین توانا در سال 1382 با فراخوان پزشکان شهرستان قزوین و با جلب همکاری علمی و عملی 120 پزشک متخصص و فوق تخصص مشتاق، کار خود را آغاز و ضمن حفظ عزت و کرامت معلولان نیازمند نسبت به درمان آنان اقدام نمود.
همچنین این واحد با طرح پیشنهاد درمان رایگان معلولان در مراکز درمانی دولتی (بیمارستان ها و درمانگاه ها و…) توانست بخشنامه ای را در کمیته درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بابائی قزوین به تصویب برساند که این اقدام موجب خیر و برکت فراوان گردید و هم اکنون نیز معلولان نیازمند، با ارائه معرفی نامه از کانون از امکانات فراهم شده در زمینه های درمانی و اعمال جراحی استفاده می نمایند.
همچنین این اقدام پسندیده از سال 1387 در شهرستان های البرز و تاکستان نیز عملی گردیده و هم اکنون فعالیت های درمانی از طریق شعبات کانون در این شهرستان ها نیز فعال است.
2- تشکیل کمیته حمایت از کودکان معلول (زیر 10سال): خانواد‌ه به عنوان رکن اساسی در تربیت، نقش بسیار مهمی د‌ر کمک به رشد‌ و تربیت کود‌کان ایفا می نماید، این امر به ویژه د‌ر اولین سال‌های زند‌گی که شخصیت کود‌ک د‌ر حال شکل گرفتن است، از اهمیت شایان توجهی برخورد‌ار است. غالب رفتارهای انسان بر اساس یاد‌گیری است و اولین و مهم‌ترین پایگاه یاد‌گیری کانون خانواد‌ه است. بسیاری از مهارت‌ها د‌ر نخستین سال‌های زند‌گی فراگرفته می شود.ایفای نقش پد‌ر و ماد‌ر به عنوان عامل پرورشی د‌ر چهارچوب خانواد‌ه، شرط استقرار شخصیت سالم کود‌ک خواهد‌ بود‌.د‌ر اصل خانه و خانواد‌ه پایه‌های اجتماعی شد‌ن و ساختار شخصیت کود‌ک را بنیان می‌گذارند‌.
واحد درمان کانون توانا تلاش می نماید تا با شناخت کودکان معلول و آموزش های لازم، مهارت های زندگی را در اختیار خانواده ها قرار دهد.همچنین بالا بردن سطح آگاهی خانواده ها و پیشگیری از معلولیت های ثانویه از مهم ترین اهداف این طرح می باشد.
3- ارائه خدمات و تجهیزات توانبخشی: به دلیل عدم وجود مرکز ارتوپدی فنی (دولتی) در استان قزوین، تولید و ساخت تجهیزات توانبخشی برای معلولان(تعمیر و ساخت بریس و پروتز) از هزینه های آنچنانی برخوردار است.در این رابطه کانون توانا از سال 1385 با همکاری و حمایت جمعیت هلال احمر استان قزوین ، هر ماهه افراد معلول را جهت استفاده از مرکز فنی و ارتوپدی شهید بهشتی تهران اعزام و با حداقل هزینه احتیاجات آنان را مرتفع می نماید.همچنین ویلچر، واکر، عصا و…نیز در چندین مرحله تهیه و به صورت رایگان، طی سنوات گذشته بین عزیزان توزیع گردیده است.
4- ارائه خدمات آموزشی و طب کار: واحد درمان کانون توانا در سال 1389 با بررسی وضعیت کارکنان معلول شاغل در محیط های فرهنگی، اداری و کارگاهی وابسته به کانون (150 نفر) ضمن برگزاری چندین کلاس آموزشی، نسبت به ایجاد زمینه طب کار و پوشش مشکلات درمانی آنان اقدام و برای همه این افراد پرونده پزشکی تشکیل داد.
همچنین طرح غربالگری وضعیت بهداشت دهان و دندان نیز از طرح های اجرایی سال 89 بود که با موفقیت انجام شد.
5- آژانس حمل و نقل ويژه معلولين : رشد و بالندگي انسانها در اجتماع شكل مي گيرد و حضور اجتماعي در جوامع امروزي امري لازم و ضروري است. يكي از مشكلات افراد با معلوليت شديد بمنظور شركت در كلاسهاي درسي، دانشگاه و حضور در مراكز درماني و ورزشی ، عدم وجود حمل ونقل مناسب اين افراد مي باشد و متاسفانه بدليل عدم مناسب سازي شهرها و وسايط نقليه عمومي، بر محدوديت افراد داراي معلوليت افزوده شده و گاهي اين افراد را به انزوا هدايت مي كند. از طرفي بواسطه سهمیه بندی وافزايش قيمت بنزين ، خودروهاي حمل و نقل درون شهري با نصب تاسیسات و كپسول گاز امکان حمل ویلچر یا واکر را نداشته و افراد معلول امكان استفاده از حمل و نقل عمومی را ندارند .
كانون معلولين با همكاري شهرداري قزوين در حال راه اندازي آژانس با خودروهاي ويژه براي جابجايي افراد معلول است تا بتواند امكان حضور اجتماعي افراد معلول را افزايش داده و اين مشكل معلولين را حل نمايد. در حال حاضر شركت” پويا سير توانا” در حال تكميل مراحل ثبت و تجهيز دو دستگاه ميني بوس به بالابر براي شروع اين حركت مي باشد تا بتواند يكي از مشكلات عمده اين عزيزان را مرتفع نمايد.
کارنامه اقتصادی
از آنجائی که سرلوحه حرکت این مجموعه رد هرگونه کمک بلاعوض از مردم بوده است از این رو لزوم انجام فعالیت-های اقتصادی جهت پیشبرد اهداف طرح شده از همان ابتدای حرکت کاملا مشهود بوده است.بر همین اساس واحد اقتصادی در چارچوب اساسنامه و شعائر کانون ماموریت دارد تا با رعایت کامل آئین نامه اجرایی مصوب دولت به مفهوم ” غیرانتفاعی” بودن و عدم فعالیتهای تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضا ، موسسان ، مدیران و کارکنان سازمان ، زمینه های لازم جهت خودکفایی و تحقق اهداف کانون را فراهم نماید.
آنچه در ادامه به آن اشاره می شود اهداف، استراتژی و فعالیتهای این بخش می باشد که سعی داشته و داریم تا با همدلی و همراهی همه آنهائی که به شعار (با بال شکسته پر کشیدن هنر است) اعتقاد دارند، به آنها دست یابیم.سرفصل این اهداف عبارتند از:
1. جذب سرمایه از طریق صندوق قرض الحسنه توانا به صورت سپرده
2. تولید سرمایه و فرصت شغلی با انجام فعالیت های اقتصادی ؛
3. شناسائی فرصتهای اقتصادی و اشتغالزا از طریق تحقیق و توسعه ( واحد R&D )
فرصت هایی مثل تسهیلات قابل دریافت از ادارات و سازمان ها، استفاده از معافیت ها، زمینه سازی جهت مشارکت اعضاء در سرمایه گذاریهای اقتصادی شناسایی و پی گیری شده است.
الف ) شرکت تعاونی مسکن : شروع فعالیت این واحد به زمستان 1374 باز می گردد.این واحد با هدف تامین مسکن ارزان قیمت و با کیفیت برای معلولین واجد شرایط تأسیس و راه اندازی شد.
تعاونی مسکن توانا را به جرات می توان از پیشگامان ساخت مسکن برای معلولین دانست.این تعاونی در حال حاضر 408 عضو دارد. به زعم بسیاری از دیدگاه های مسئولین، نقاط برجسته ای در کارنامه خود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.در این فعالیت که با هدف تامین مسکن معلولین آغاز به کار نموده است، تلاش گردیده تا ضمن ارتباط با نهادهای مختلف ذیربط، شرایط مناسب تری برای مسکن دار شدن معلولین ایجاد شود.هیئت مدیره این تعاونی، طی دوره-های تعیین شده از سوی اداره تعاون از میان اعضاء طی مجامع عمومی تعیین گردیده است.
این تعاونی در صدد بوده تا فقط هزینه های تمام شده توسط معلولین تامین و هیچگونه سودی از اعضا دریافت نگردد. نیز از به هدر دادن سرمایه های اعضا، سوء استفاده شخصی مدیران ، برداشتهای نابجا تحت عنوان هزینه های مدیران ، انجام فعالیتهای دلالی و خرید و فروش امتیازات و مواردی از این دست ، کاملاً به دور بوده است .
اهم فعالیت های تعاونی مسکن :
1. تامین زمین، آماده سازی، ساخت و واگذاری 12 واحد مسکونی در سال 82 در زمینی به مساحت 1050 مترمربع در منطقه مینودر قزوین، واحدهای تحویلی به مساحت 100 مترمربع و دو خوابه می باشند.
2. تامین زمین، آماده سازی، ساخت و واگذاری 18 واحدمسکونی در سال 85 در زمینی به مساحت 1287 مترمربع در منطقه مینودر قزوین، واحدهای تحویلی به مساحت 100 مترمربع و دو خوابه می باشند.
3. تامین زمین، آماده سازی انجام مراحل ساختمانی جهت ساخت 96 واحد مسکونی که از اواسط سال 87 این پروژه به اجراء رسیده است. از ویژگی های این پروژه ساخت مجتمع در 8 بلوک 6 طبقه و هر طبقه 2 واحد می باشد که کلیه بلوک ها دارای آسانسور بوده و تلاش شده است تا الگوهای مناسب سازی در آنها رعایت شود.این پروژه در زمینی به مساحت 4063 مترمربع و هر واحد100 متر مربع و دو خوابه طراحی شده اند.
4. ثبت نام 400 نفر از اعضاء واجد شرایط و معرفی به اداره تعاون جهت زمین های 99 ساله که در فاز اول از این تعداد طبق اعلام اداره تعاون 112 نفر پذیرش شده اند.در حال حاضر در مراحل ساخت و ساز می باشد
5. ارائه پیشنهاد به اداره تعاون مبنی بر حذف شرایط سنی برای معلولین که با موافقت اداره تعاون و پیگیری های به عمل آمده این مورد به صورت یک قانون سراسری از سوی اداره کل تعاون پذیرفته شد که خوشبختانه معلولین کل کشور می توانند از این امر بهره مند شوند.
ب ) اشتغال :
یکی از ضرورت های سازمانهای بین المللی افراد دارای معلولیت تأمین شغل آنها است. به نحوی که سازمان جهانی کار ( ILO ) در شعار سالهای اخیر خود عنوان نموده است که ” معلولی که شغل داشته باشد ، دیگر معلول نیست ” . در کشور ما نیز معلولین غالباً فاقد کار و شغل بوده و به تبع آن درآمد و هزینه های زندگی را ندارند.هنوز اطلاعات جامعی از وضعیت آنان منتشر نشده است.به هرحال کانون برای رفع این مشکل اقدام به کارهای عملی نمود چون با شعار دادن نمی توان به اشتغال دست یافت . اما فعالیت های عملی عیناً گزارش می شوند:
1- بسته بندی محصولات شرکت گروه بهداشتی فیروز: بدون شک حل مشکلات فرد معلول به خصوص اشتغال جز در سایه همدلی و همراهی عمومی کلیه بخش ها میسر نخواهد بود. این مسئله همان طور که نیازمند تصویب قوانین محکم و قابل اجراء می باشد، همانگونه هم نیازمند بستر سازی مناسب از سوی دولت می باشد. همان طور که نیازمند حمایتهای مالی و اعتباری و ارائه خدمات ویژه می باشد به همان اندازه نیازمند مشارکت بخشهای خصوصی از جمله واحدهای تولیدی، صنعتی می باشد. ساده ترین کار و شاید کم هزینه ترین کاری که یک واحد تولیدی می تواند در خصوص موضوع اشتغال یک معلول داشته باشد توجه ودقت نظر در بخشهای مختلف واحد خود و شناسایی کارهایی که یک فرد معلول می تواند انجام دهد و استفاده از فرد معلول در آن قسمت می باشد.
شرکت گروه بهداشتی فیروز واقع در شهرصنعتی البرز قزوین از جمله شرکت هایی است که از سال 1381 با این کانون همکاری می نماید. حاصل این همکاری عبارت است از استفاده از یکصد نفر از نابینایان ، ناشنوایان و معلولان جسمی حرکتی در خطوط بسته بندی این شرکت است . همچنین تولید 2 محصول برای این شرکت به صورت پیمانکاری که منجر به اشتغال 17 نفر شده است نیز حاصل تعامل کانون با این بخش خصوصی است.
از مجموع 117 اشتغال ایجاد شده ، یکصد نفر در غالب پیمانکاری با مسئولیت کانون معلولین به صورت مستقیم در داخل شرکت فعال می باشند و از کلیه مزایایی که سایر پرسنل برخوردارند، استفاده می نمایند. استفاده از سرویس ایاب و ذهاب؛ استفاده از تغذیه (صبحانه ونهار)؛ ارائه تجهیزات فردی حین کار؛ پرداخت حداقل حقوق اداره کار؛ برخورداری از بیمه از جمله خدماتی است که کارکنان معلول این شرکت از آن برخوردارند . همچنین پرسنل این کارگاه با مشارکت کانون و شرکت فیروز سالی یک مرتبه به اردوی مسافرتی اعزام می شوند.
به جرات می توان این شرکت را به عنوان حجتی برای تمام واحدهایی که ابراز ناتوانی در انجام همکاری در مورد اشتغال معلول می نمایند دانست. امید است با الگو برداری از چنین عملکردهایی و کمی دقت نظر علاوه بر رفع مشکل این قشر در پیشرفت جامعه خود نقش موثری داشته باشیم. کانون توانا آمادگی خود را جهت مشاوره به واحدهای تولیدی علاقمند به جذب معلولین اعلام داشته است.
2- کارگاه تولید سیم پلمب و سیم بکسل: شروع فعالیت این واحد از سال 1374 بوده و نوع فعالیت آن تولید انواع سیم پلمب وبکسل است. کانون معلولین قزوین به عنوان یکی از تولید کنندگان سیم پلمب در کشور با یک دهه سابقه می باشد که توانسته است محصول خود را در بیش از 21 استان توزیع نماید.همچنین ارائه تولیدات به شرکتهای مختلف از جمله شرکت کنتورسازی ایران را می توان نام برد که شرکت انحصاری تولید کنتور برق در کشور می باشد .از همین رو به جرات می توان گفت که کانون با قرارگرفتن سیم پلمب بر روی هریک از کنتورهای برق در منزل بسیاری از هموطنان حضور دارد.
3- کارگاه تولید زیرانداز کودک : شروع فعالیت این واحد تولیدی از سال 1382 بوده و هدف آن تولید انواع زیرانداز بهداشتی کودک است.در این واحد 6 نفر از معلولین اشتغال دارند.
هرکودک برای طی دوران کودکی حداقل 5000 بار کهنه یا پوشک تعویض می کند.برای هر بار تعویض کودک شما به فضایی احتیاج دارد که بدون کثیف کردن اطراف بتوانید پوشک یا کهنه او را تعویض کنید.زیراندازهای قابل تمیز کردن بهترین وسیله برای این کار محسوب می شوند.این زیراندازها معمولا جنس ضد آب دارند که به راحتی قابل تمیزشدن می باشند.استفاده از رنگهای روشن باعث می شود تا کثیفی بر روی آنها قابل تشخیص باشد و معمولا دارای عکس و تصاویر کارتونی می باشند که برای کودک جذاب بوده و نیز سبک و قابل حمل می باشد تا به راحتی در ساک مخصوص کودک قرار بگیرند. کلیه مراحل تحقیق و آماده سازی این کارگاه توسط واحد اقتصادی صورت پذیرفت.این کارگاه در فضائی به وسعت 40 مترمربع بیش از 6 نفر را مشغول به کار نموده است که همگی از بانوان معلول می باشد.در طول این فعالیت بالغ بر 200000 زیرانداز تولید شده است.
4- کارگاه تولید کهنه کودک : شروع فعالیت این واحد تولیدی از سال 1386 بوده و در این واحد کهنه بهداشتی کودک تحت لیسانس شرکت گروه بهداشتی فیروز تولید می شود و این محصول در حال حاضر در سبد تولیدات این شرکت قرار دارد . تمام عملیات مربوط به تولید آن توسط کانون معلولین انجام می شود.این کارگاه در فضائی به متراژ 40 متر مربع در حال فعالیت می باشد و 11 نفر از بانوان معلول در آن مشغول به کار می باشند.
5- شرکت صنایع الکترونیک البرز توانا: شروع فعالیت این واحد تولیدی از سال1378 بوده و انواع ترانس و بوبین در این شرکت تولید می شود و حداقل 50 نفر از اعضای کانون معلولین توانا در آن مشغول به کار هستند.
شرکت صنایع الکترونیک ا لبرز توانا به همت موسسه غیر دولتی کانون معلولین قزوین تاسیس گردیده و افتخار دارد که توانسته است به عنوان یکی از مجهزترین کارگاههای تولید ترانسفورماتور، بوبین، چوک ، مونتاژ بردهای الکترونیکی ، تابلوهای برق و درخت سیم و… سهم بسزایی را در کارآفرینی و تولید ملی ایفا نماید.کیفیت، تکنولوژی و دقت، سه فاکتور مهم در باورهای اعتقادی مدیران این شرکت محسوب گردیده و آنچه که به کار در این مرکز تولیدی نشاط و پویایی بیشتری می بخشد اشتغال بیش از 50 نفر از معلولان جسمی حرکتی و ناشنوا در این کارگاه می باشد.
6- كارگاه خياطي : كانون معلولين بمنظور حل اشتغال تعدادي ديگر از معلولين ، اقدام به راه اندازي كارگاه خياطي نموده است. اين كارگاه در شهر الوند داير گرديده و بمنظور دوخت توليدات كهنه بچه ، پوشاك كودك و لباس كار و نيز البسه بيمارستان در حال توسعه مي باشد.
7- كارگاه چاپ : يكي ديگر از فعاليتهاي كانون معلولين ورود به حوزه چاپ و نشر مي باشد اين مجموعه با نياز سنجي بازار و يافتن افراد متخصص در اين خصوص در زمينه چاپ ديجيتال ، چاپ سيلك ، چاپ صنعتي (تامپو) ، چاپ رسيو و نيز چاپ سيلك بر روي وسايل تبليغاتي ، سراميك ، ليوان و … وارد گردیده و در صدد گسترش اين قسمت مي باشد .
ج) واحد سرمایه گذاری :
با تجمیع سرمایه های کوچک و خرد می توان سرمایه کلان تشکیل داد و به راه اندازی واحدهای تولیدی اقدام کرد. مدیریت کانون برای جذب و تجمیع سرمایه های کوچک، این واحد را تأسیس کرد.
1 – سرمایه گذاری در غرب مینودر: زمان انجام این سرمایه گذاری در سال 1384 و با هدف فعال سازی سرمایه های اندک معلولین در قالب یک فعالیت اقتصادی مشارکتی بوده است. در این پروژه به بیش از 500 نفراطلاع رسانی صورت پذیرفت که از این تعداد 200 نفر در این سرمایه گذاری شرکت نمودند. میزان هر سهم 400متر و ارزش هر سهم 25 میلیون ریال می باشد.
بی شک یکی از مشکلات امروزه بسیاری از افراد برخورداری از سرمایه های اندکی است که هیچ طرح و برنامه ای برای آن نداشته و به مرور ارزش دارائی ایشان از دست می رود. معلولین نیزاز این قاعده مستثنی نبوده و چه بسا همین سرمایه های اندک تنها دارائی آنها نیز محسوب می گردد که در صورت عدم بهره برداری سرمایه خودرا از دست می دهند.

2- سرمایه گذاری در شهرک صنعتی لیا : شروع فعالیت این سرمایه گذاری در سال 1385 بوده و هدف آن ایجاد مجتمع کارگاهی خاص معلولین می باشد. این مجتمع در زمینی به مساحت یک هکتار در شهرک صنعتی لیا در حال اجرا می باشد.
این زمین پس از پیگیری از سازمان منابع طبیعی و با سیاست ایجاد یک واحد صنعتی با رعایت کلیه الگوهای متناسب با شرایط معلولین دریافت گردید و هم اکنون در حال احداث است . کانون معلولین توانا علاوه بر فعالیتهای فوق در بخشهای دیگری نیز سرمایه گذاری کرده است که عبارتند از :
د ) سایر فعالیتها :
1- سرمایه گذاری شرکت سهامی میگو: این سرمایه گذاری در سال 1381 انجام شد و هدف آن ایجاد درآمد ثابت برای معلولین از محل سود مشارکت بود.
کانون معلولین توانا همزمان با فراخوان دولت جهت سرمایه گذاری در منطقه چابهار ضمن مطالعه دقیق و کارشناسانه اقدام به خرید مزرعه ای به مساحت 20 هکتار نمود. این شرکت با توجه به سودآور بودن آن به صورت سهامی بین اعضای شرکت (که طی فراخوانی کلیه معلولین متقاضی را شامل می شد) توزیع گردید. کلیه مراحل این پروژه اعم از ثبت، واگذاری سهام همچنین ساخت تاسیسات شرکت صورت پذیرفت ولی متاسفانه طی سال های اخیربه دلیل نامشخص بودن سیاست های دولت در این بخش این کانون در پایان سال 84 مجبور به انحلال شرکت شد.
درصورت وجود شرایط مقتضی این پروژه می توانست با توجه به نوع چیدمان (تقسیم سهام به اعضا) کارنامه بسیار درخشانی برای مجموعه فعالیتهای اقتصادی باشد. همچنین می توانست از محل سود سهام درآمدی هرچند محدود برای اعضا داشته باشد.
2- سرمایه گذاری مجتمع مسکونی: زمان انجام فعالیت این واحد از سال 1380 بوده است. هدف این سرمایه گذاری کسب درآمد جهت پیشبرد اهداف فرهنگی مجموعه است. این مجتمع با همکاری بخش خصوصی صورت پذیرفت که طی آن کانون معلولین با ارائه قطعه زمینی به مساحت 1000 متر مــربع بـه همراه شرکت پیمانکار ساختمانی مجتمع 22 واحدی در 8 طبقه را احــداث نمودکه ازجمله ساختمان های مجهز و مرتفع استان به شمارمی رود. سهم این کانون از محل این مشارکت 40% بوده است. لازم به توضیح است که سود حاصل از محل این مشارکت جزء سرمایه های این کانون بوده که در سایر بخشهای اقتصادی سرمایه گذاری گردیده است .
3- برگزاری بازارچه های فصلی عرضه مستقیم کالا : زمان انجام فعالیت این بازارچه ها طی دو دوره در سال های 1375و 1377بوده است. و اهداف برگزاری آن حضور اجتماعی معلولین، ارائه خدمات به شهروندان توسط معلولین و کسب درآمد جهت پیشبرد اهداف مجموعه بوده است.
کانون معلولین با هدف حضور اجتماعی و ارائه خدمت به افراد جامعه طی دو مقطع در اواخرتابستان 75 و77 با شروع بازگشائی مدارس اقدام به برگزاری بازارچه نمود. در این فعالیت که با مشارکت شرکت ها و بخش-های خصوصی صورت پذیرفت کالاهای مختلفی اعم از لوازم التحریر، پوشاک، شوینده و مواد غذایی در قالب 50 غرفه در فضایی به مساحت 3 هزار مترمربع برگزار گردید.
مدیریت و کلیه امور اجرائی این بازارچه تماماً توسط اعضاء این کانون بود. این بازارچه طی 15 شب برگزاری پذیرای بیش از 30 هزار مراجعه کننده بود. لازم به توضیح است که در طول برگزاری این فعالیت، هر شب طی مراسم ویژه ای با حضور بیش از 2000 نفر در محل بازارچه ضمن قرعه کشی به افراد برگزیده از سوی شرکت های حاضر هدایائی ارائه می گردید. انجام این فعالیت در کنار اهداف یاد شده تجربیات اقتصادی بسیاری برای اعضاء مجموعه به همراه داشت که در ادامه حرکت این کانون بسیار مورد استفاده قرارگرفت.
4- واحد بیمه کارآفرین : شروع فعالیت این واحد در سال 1387 بوده است. کسب درآمد از طریق عقد قرارداد با شرکت ها و اشخاص از جمله اهداف ایجاد این واحد بوده است. کانون ضمن عقد قرارداد با نمایندگی بیمه کارآفرین تلاش نمــود تا ضمن ارتباط و رایزنی و تبلیغات اقدام به جذب مشتریان از میان شرکت ها و اشخاص حقیقی نماید. طی این مدت این واحد توانسته است با صدور بیمه نامه های آتش سوزی، اتومبیل و ارائـه برخی خـدمات حضوری به فعالیت خود ادامه دهد.
5- طراحی و تولید شیر کنترل سه راهی : کانون معلولین توانا در در راستای خودکفایی و درآمدزایی در سال 1378 با بهره گیری از توان و تخصص یکی از شرکای خود ، توانست غالب شیر کنترل سه راهی مصرفی واحدهای صنعتی و ساختمانی را با استفاده از مهندسی معکوس ، طراحی ، غالب ریزی و تولید نماید و در طی 6 ماه تلاش ، تعداد 200 عدد شیرکنترل سه راهی توسط کانون تولید و به بازار ارائه گردید .
6- کارگاه پلیسه گیری قطعات لاستیکی: در سال 1381 کانون توانا عملیات اجرایی پلیسه گیری محصولات تولیدی ( قطعات لاستیکی ) شرکت کاویان یدک را با بکار گیری 10 نفر ازخانمها و آقایان معلول آغاز نمود و این کارگاه تا سال 1385 به کار خود ادامه داد .
7- کارگاه تولید البسه کار و مانتوی مدارس: در سال 1376 کانون معلولین توانا با مشارکت یکی از سرمایه گذاران نسبت به ایجاد یک کارگاه تولید البسه کار ، مانتوی مدارس و … اقدام نموده و با اجاره مکانی مناسب نسبت به تجهیز مکان و خرید چرخهای خیاطی و دستگاه برش اقدام نمود .
این کارگاه که توانایی جذب حداقل 15 نفر را داشت پس از ورود به عرصه تولید و با گذشت 6 ماه به دلیل عدم انجام تعهدات شریک و انصراف ایشان از ادامه شراکت ، تعطیل گردید.
8- کارگاه بسته بندی محصولات شرکت هنکل ایران: در سال 1377 کانون معلولین توانا ضمن جلب نظر مدیران آلمانی شرکت هنکل ایران واقع در شهر صنعتی البرز قزوین ، توانست تا عملیات اجرایی لفاف گذاری چسبهای تولیدی این شرکت را به عنوان پیمانکار به عهده گرفته و این کار یدی را به 6 نفر از نابینایان و کم بینایان بسپارد .
متاسفانه از آنجایی که در سالهای اخیر همواره اتوماسیون باعث بیکاری در ایران گردیده است ، این شرکت نیز با وارد نمودن دستگاههای جدید ، کارلفاف زنی را بدون دخالت دست به این دستگاه سپرد تا این کارگاه در سال 1379 و پس از 2 سال تعطیل گردد.
9- فروشگاه تعاونی مصرف معلولان: کانون معلولین در پی تلاش جهت ارائه خدمات رفاهی در خرید مایحتاج اولیه زندگی معلولان در سال 1375 اقدام به تشکیل شرکت تعاونی مصرف نمود. کلیه اعضاء هیئت مدیره و نیز پرسنل فعال در فروشگاه ثابت این تعاونی از اعضاء معلول بودند. این تعاونی با عضویت 350 نفر به ثبت رسید. از جمله خدمات این تعاونی ارتباط با اداره بازرگانی ، شرکتهای تولیدکننده ملزومات عمومی و عرضه مستقیم کالا در محل فروشگاه بوده است .
متاسفانه این فعالیت خدماتی در سال 1380 به دلیل عدم عرضه کالاهای یارانه ای توسط دولت ، بالابودن هزینه های فروشگاه و کاهش کارایی تعاونی ها با رای مجمع عمومی اعضا منحل گردید .
10- کارگاه مونتاژ سرامیک البرز: کارگاه مونتاژ سرامیک به عنوان اولین کارگاه کانون معلولین در سال 1375 و در یکی از سالنهای بهزیستی قزوین افتتاح گردید و از همان ابتدای کار تعداد 19 نفر از معلولان در آن مشغول بکار گردیدند.
این کارگاه که با نظر مساعد مدیران شرکت سرامیک البرز ایجاد گردیده بود پس از 7 سال تلاش و صرفا به دلیل مخالفت سازمان بهزیستی در ارائه مکان کارگاه و پس از پیگیریهای چند ساله تعطیل گردید.
11- کارگاه جوراب بافی توانا: در سال 1375 کانون در سالهای اولیه تاسیس به منظور تامین هزینه های خود ، با سرمایه گذاری و خرید چهار دستگاه مکانیکی جوراب بافی ، کار تولید انواع جورابهای مردانه و بچه گانه را در یک مکان استیجاری آغاز نمود.
در این کارگاه که فعالیت آن تا سال 1380 ادامه داشت 5 نفر از خواهران و برادران در قسمتهای تولید ، بسته بندی و بازاریابی ، شاغل بودند و در سال 1380 و با ورود محصولات چینی و اشباع بازار فروش ، این کارگاه اجباراً با تعطیلی مواجه گردید.
12- کارگاه مونتاژ کلیدگردان کنتور: کارگاه مونتاژ کلیدگردان طی یک قرارداد یک ساله به کارفرمایی شرکت توان راه صنعت در سال 1381 و در فضایی استیجاری آغاز بکار کرد و تعداد 5 نفر از معلولان به مدت یکسال در این کارگاه مشغول بکار بودند که با اتمام کار و عدم تمدید قرارداد ، این کارگاه تعطیل گردید.
13- طراحی و تولید قالب شیشه کنتور : کانون معلولین توانا در راستای خودکفایی و درآمدزایی در سال 1376 با بهره گیری از توان و تخصص اعضای وابسته خود توانست قالب شیشه کنتور مصرفی شرکت کنتورسازی ایران را تحت نظارت شرکت گروه مدیران البرز طراحی و تولید نماید.
14- کارگاه بسته بندی و تخلیه واگن چینی البرز : یکی از کارگاههای موقت کانون توانا ، کارگاه مونتاژ چینی ( چسباندن گل چینی ) بود که طبق قرارداد پیمانکاری و با جلب نظر مساعد مدیران شرکت چینی البرز و در سال 1380 آغاز بکار کرد.
در این کارگاه که در قالب یک قرارداد 2 ساله ایجاد گردید ، تعداد 22 نفر از خواهران و برادران معلول مشغول بکار گردیدند و این تعداد وظیفه بسته بندی و تخلیه واگن را به عهده داشتند.
در سال 1382 با اتمام قرارداد پیمانکاری ، این کارگاه که در محل شرکت چینی البرز واقع در شهرصنعتی البرز قزوین فعال بود ، تعطیل گردید.
15 – واحد تحقیق و توسعه: تحقیق و توسعه از آن دست کلماتی است که جنبه عام داشته و نمی توان آنرا به صورت یک بخش یا فعالیت خاصی تعریف نمود. تحقیق به مـعنای کاوش، جستجو، ارزیابی و شناخت که می تواند نسبت به هر چیزی باشد و توسعه به معنای گسترش یافتن، حـرکت در سـطح و وسعت یافتن مـی باشد که باز می تواند در هر موردی صادق باشد.
این بخش اگرچه به صورت مجزا و علمی با رویکردهایی که به آن متباتر است در این معاونت فعال نیست اما سعی شده است تا در فعالیت هایی که واحد اقتصادی تاکنون داشته حتی المقدور بر پایه حرکت های تحقیقی باشد. این معاونت با درک اهمیت و جایگاهی که تحقیقات چه در تولد یک فعالیت و چه در تداوم آن می تواند نقش داشته باشد با دوهدف ذیل این بخش را به صورت مجزا در چارت خود پیش بینی نموده است:
1- بررسی علمی و دقیق پیشنهادات اقتصادی؛
2- بررسی و ارزیابی فعالیتهای در حال اجرا به منظور افزایش بهره وری و رشد و توسعه فعالیت.
این واحد سعی خواهد داشت تا با رعایت خطوط ذیل در جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر گام بردارد.
– فعالیت سودآور نباید به گونه ای باشد که شأن افراد دارای معلولیت را خدشه دار نماید؛
– فعالیت صرفا اقتصادی نبوده ولی اگر در جهت افزایش و خدمات به معلولین باشد در اولویت است ؛
– فعالیتها باید برخوردار از بیشترین بهره وری از سرمایه های مادی و معنوی کانون باشد؛

ارتباط با کانون معلولین توانا:
آدرس: قزوین- بلوار شهید بهشتی- نرسیده به بیمارستان قدس-کانون معلولین توانا.
تلفن روابط عمومی : 3345222-0281
دورنگار: ۳۳۴۰۷۱۱-0281
پست الکترونیکی:info@irantavana.com
پایگاه اینترنتی: www.irantavana.com

دانلود فایل PDF کتاب
مراکز و کتابخانه های ویژه معلولین، همچنین افراد دارای معلولیت جهت دریافت رایگان نسخه کاغذی و چاپی یا نسخه صوتی و گویا آن می توانند با دفتر فرهنگ معلولین مکاتبه نمایند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *