ابو اسحاق انصاری: راوی و کر و لال

ابو اسحاق انصاری
راوی کر و لال

ابراهیم بن اسماعیل بن مجمع بن یزید بن جاریة المدنی مشهور به ابو اسحاق انصاری، اهل مکه بوده و از زهری و عمرو بن دینار و دیگران روایاتی نقل کرده است. وکیع و دراوردی و دیگران از او روایاتی نقل کرده‌اند. ابن معین و نسائی او را تضعیف کرده و بخاری او را کثیر الوهم دانسته است. سخاوی از اصمّ بودن (کر و لال) او خبر داده است.
مأخذ
التحفة اللطیفة فی تاریخ المدینة الشریفة، شمس‌الدین محمد السخاوی، مدینه، مرکز بحوث و دراسات المدینة، 2007م، ج1، ص193.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.