نقد و بررسی پایان نامه نظام نوشتاری بریل فارسی

نقد و بررسی نظام نوشتاری بریل فارسی

سعید محمدیاری
این پایان‌نامه توسط نرجس منفرد دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد تألیف شده است. استاد راهنمای او دکتر نادر جهانگیری و استادان مشاورش دکتر ابوالقاسم قوام و میرسجاد موسوی و تاریخ دفاع تابستان 1389 بوده است.
مؤلف در این پایان‌نامه به نقد و بررسی نظام نوشتاری بریل فارسی پرداخته و پیشنهادهایی برای رفع نارسایی‌های آن ارائه کرده است. ابتدا تاریخچه کمتر شناخته شده نظام علائم لمسی بریل فارسی مورد بررسی قرار گرفت و انواع نشانه‌ها و قواعد نوشتاری بریل الفبایی فارسی، علائم لمسی علوم پایه و ریاضی و طرح‌های کوتاه‌نویسی بریل فارسی معرفی شد. سپس با تکیه بر تجربه عملی به بررسی نظری پیرامون نارسایی‌های نظام علائم لمسی بریل الفبایی فارسی پرداخت. مطالعات نظری آن 8 ماه طول کشیده است. سپس به روش علمی به بررسی خطاهای خواندن و نوشتن دانشجویان نابینای فارسی پرداخت؛ همچنین با استفاده از آزمون «مهارت بین المللی بریل خواندن و نوشتن بریل»، جامعه آماری 20 دانشجوی ـ 10 دختر و 10 پسر نابینای فارسی زبان ـ مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شده‌اند. نتایج بررسی نشان می‌دهد که به لحاظ نظری انطباق نظام علائم لمسی بریل فارسی با بینایی باعث کاهش دانش واجی دانشجویان نابینا و بروز انواع خطاهای خواندن و نوشتن شده است. سرعت خواندن 62 واژه در دقیقه به دست آمده و میانگین سرعت نوشتن با لوح قلم 14 واژه و با ماشین پرکینز 16 واژه در دقیقه به دست آمد. تفاوت معناداری بین نمره خواندن و نوشتن و سرعت خواندن و نوشتن در دو جنس دانشجویان نابینا مشاهده نشد. بین دو دست خوان و یک دست خوان تفاوت معناداری به دست نیامد. در نهایت پیشنهادهایی برای رفع برخی نارسایی‌های بریل الفبایی فارسی و طرح‌های کوتاه‌نویسی فارسی ارائه گردید.
این پژوهش از نادر تحقیقات دقیق و علمی در کشف مشکلات و نارسایی‌های بریل است. مؤلف پس از طرح تحقیق (شامل تعریف مسئله، سؤالات، پیشینه، روش، مراحل و نتیجه) در چهار فصل به بررسی می‌پردازد. فصل اول (نظام‌های علائم لمسی پیش از ابداع بریل) نخست هشت نظام علائم لمسی را معرفی کرده است. نام این نظام‌ها عبارتند از: نظام علائم لمسی والنتین‌های، نظام چارلز باربیر، نظام جیمز گال، نظام فرای، نظام آلستون، نظام ساموئل‌هاو، نظام لوکاس و فرر و بالاخره نظام مون.
در ادامه این فصل ویژگی‌ها و سیر پذیرش جهانی نظام بریل گزارش شده است.
فصل دوم (نشانه‌ها و قواعد نوشتاری بریل الفبای فارسی)، شامل انواع نشانه‌های لمسی بریل فارسی، قواعد نوشتاری بریل فارسی، نشانه‌ها در علوم طبیعی و ریاضی، کوتاه‌نویسی بریل فارسی، طرح گردآوری، تدوین و تثبیت علائم بریل فارسی است.
فصل سوم (مهارت خواندن و نوشتن بریل فارسی) به انواع شیوه‌ها و تقویت مهارت‌های بریل می‌پردازد.
فصل چهارم به بررسی میدانی و نمونه‌ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از نمونه‌ها می‌پردازد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *