توان نامه، شماره 4-6

توان ‏‏نامه
دو ماهنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و معلولین
Bimonthly of Studies and Information Specially Disabled and Disabilities

– شماره 4-6، فروردین – شهریور 1393
(ویژه خط و الفبای بسودنی (بریل)/ Special Issue for Braille and Touch Reading)
دریافت کامل مجله: PDF، 11.2 MB

TavanName 4-6دریافت کامل مجله: PDF، 11.2 MB

صاحب امتیاز: دفتر فرهنگ معلولین
مدیر مسئول: محمد نوری
سردبیر: سید رضا حسینی امین
مدیر اجرایی: علی نوری
شورای علمی: احمد مسجد جامعی؛ سید محمد مهدی جعفری؛ محسن آرمین؛ سید ساعد مطهری؛ محمد رضا یوسفی؛ سید محمد علی ایازی؛ صادق کاملان؛ سید ابوالفضل موسویان؛ غلامعلی افروز؛ سید مهدی صادقی نژاد؛ رحیم نوبهار
هیأت مشاوران: علاء الدین نجف؛ محمد عبداللهیان؛ حسن رضایی؛ حسن عبدلی؛ محمد رضا هادی پور؛ محمد رضا دشتی؛ علیرضا آتشک؛ سید مصطفی مطبعه چی؛ عباس کوشا
شورای تحریریه:  اباذر نصر اصفهانی؛ علی نوری؛ منصوره ضیایی ‏فر؛ حسیـن عبدالملکی؛ اعظم قاسمی؛ حسن طاهری؛ سعید محمدیاری؛ زهرا خان اف؛ رقیه بابایی؛ معصومه فراهانی؛ پریسا عالم‏ زاده؛ الهام ذوالفقاری مقدم؛ سید جواد حائری؛ بهرام ترکاشوند
مدیر ویرایش: حسین علیزاده

فهرست
روی جلد و فهرست pdf   html
سخن سردبیر، ص4  pdf   html
*پرونده ویژه خط بریل*
نظریه
تاریخ تحولات خط بریل در ایران، ص5  pdf   html
نگاهی تاریخی به گسترش خط بریل در جهان، ص14  pdf   html
آموزش خط بریل، ص24  pdf   html
متون آموزشی به خط بریل: تاریخ تحولات و مراحل گسترش بریل آموزشی، ص29  pdf   html
تأثر خط بریل عربی بر بریل فارسی، ص35  pdf   html
مهارتهای چهارگانه زبانی و تأثیر آسیب بینایی، ص41  pdf   html
رسم الخط برجسته نگاشته های اسلام، ص50  pdf   html
روش و قواعد برجسته نگاری قرآن کریم، ص56  pdf   html
راهنمایی مربی های دانش آموزان بریل خوان در کلاس عادی، ص60  pdf   html
نابینایان از روزگار بریل تا امروز، ص63  pdf   html
احکام بریل
استفتائات درباره خط بریل و پاسخ آنها، ص67  pdf   html
گفتگو
گذشته، حال و آینده بریل، میزگرد کارشناسان خط بریل، ص69  pdf   html
نظام آموزش و پرورش استثنایی و خط بریل، علیرضا کبیری، 74  pdf   html
گذشته ها، بایسته های بریل در ایران، محمدرضا ظروفی، ص76  pdf   html
تدوین قواعد و علائم بریل کردی، عزیز خانه، ص81  pdf   html
تألیف دایرةالمعارف خط بریل، محمد نوری، ص83  pdf   html
ضرورت اطلاع رسانی برای نابینایان با خط بریل، سهیل معینی، ص85  pdf   html
آسیب شناسی
کشف اغلاط در بریل خوانی؛ یک بررسی میدانی، ص91  pdf   html
خطاشناسی بریل، در دانشجویان نابینای شهر مشهد، ص98  pdf   html
اختلال در بریل خوانی، بررسی علل و عوامل نارساخوانی، ص107  pdf   html
نقش دست و انگشت در سرعت بریل خوانی، ص112  pdf   html
دانش آموزان و غلط نویسی در نگارش خط بریل، ص116  pdf   html
خادمان بریل
سرگذشت لویی بریل مخترع خط نابینایان، ص124  pdf   html
نگاهی دیگر به زندگی لویی بریل، ص127  pdf   html
یادی از دکتر محمد خزائلی، دانشمند روشندل مروج خط بریل، ص129  pdf   html
استاد محمد رضا نامنی: نابینا و پژوهشگر خط بریل، ص131  pdf   html
یدالله قربعلی: تجربه سالها تدریس بریل، ص132  pdf   html
چاپ و نشر
انتشار قرآن کریم به خط بریل برای عموم روشندلان، ص134  pdf   html
بزرگراه نجات جهانیان، قرآن کریم، به خط بریل، ص136  pdf   html
کارنامه بنیاد فرهنگی قرآنی روشندلان اصفهان در عرصه بریل، ص140  pdf   html
نگاهی به نخستین دائرةالمعارف خط بریل در ایران، ص142  pdf   html
آموزش کوتاه نویسی انگلیسی، ص145  pdf   html
کتابشناسی
معرفی مأخذشناسی های خط بریل، ص147  pdf   html
مأخذشناسی آثار درباره خط و نگارش بریل، ص148  pdf   html
مأخذشناسی کتب دینی به خط بریل، ص169  pdf   html
گزارش کتابشناسی توصیفی انتقال مفاهیم، ص172  pdf   html
فناوری
وسایل و تجهیزات خط بریل، ص174  pdf   html
رویدادها و اخبار بریل
گزارش رخدادها، ص181  pdf   html
قولها و قرارها، ص187  pdf   html
مراکز و جمعیتها
مرکز تحقیقات و چاپ بریل توبیا(فرانسه)، ص189  pdf   html
کتابخانه های عمومی و معلولان، دستورالعمل برای تأسیس، ص190  pdf   html
مراکز تولید قرآن کریم به خط بریل در کشورهای اسلامی، ص193  pdf   html
راه اندازی کتابخانه ملی مجازی نابینایان، ص199  pdf   html
طرح و پیشنهاد
طرح گسترش دسترسي همگاني و به اشتراك گذاری بریل، ص200  pdf   html
همایش
گزارش کنفرانس بین المللی قرآنهای بریل، ص205  pdf   html
نابینایی و لامسه، ص209  pdf   html
اطلاع رسانی
ارتباطات عامل اصلی پیشرفت برای نابینایان، ص210  pdf   html
پایگاه اطلاع رسانی علمی نابینایان، ص212  pdf   html
گزارش کتاب و نشریه
کتابهای متضمن مباحث بریل، ص213  pdf   html
روزنامه ایران سپید: تنها روزنامه بریل در ایران، ص215  pdf   html
نقد و بررسی نظام نوشتاری بریل فارسی، ص216  pdf   html
اطلاعیه
ضرورت همسان و یکسان سازی خط بریل، ص217  pdf   html

*بخش عمومی*
فقه معلولیت
پرسش توانخواهان و پاسخهای آیت الله العظمی سیستانی، ص218  pdf   html
ناشنوایی از نگاه فقیهان اهل سنت، ص222  pdf   html
ناشنوایی از منظر فقه شیعه، ص223  pdf   html
چشم اندازهای فقه معلولیت، ص226  pdf   html
مقالات
تناسب آیات قرآنی در عرصه تکریم معلولین: بررسی موردی در تفسیر الفرقان، ص228  pdf   html
قرآن و ناشنوایی، ص238  pdf   html
آسیب شناسی نهادهای مردمی معلولین، ص240  pdf   html
مصاحبه
مراجعات توانیابان، گفتگو با علاءالدین نجف، ص252  pdf   html
آشنایی با سازمان بهزیستی قم، گفتگو با رضا سلیقه، ص255  pdf   html
مدارس دانش آموزان نابینا، گفتگو با معلمان و مدیر مدرسه نابینایان شهید محبی، ص258  pdf   html
قرآن عامل موفقیت، گفتگو با عصمت باقریان، ص262  pdf   html
ضرورت فرهنگ سازی امور معلولین، گفتگو با نجله خندق، ص264  pdf   html
وضعیت فرهنگی ورزشی معلولان، گفتگو با مجید شکوری، ص267  pdf   html
قرائت قرآن، گفتگو با باقر جباری، ص268  pdf   html
شیوه زندگی نامه نویسی آچیچ، گفتگو با مسیحا برزگر، ص271  pdf   html
کارآیی های روشندلان در جامعه، گفتگو با مرضیه حسینی، ص274  pdf   html
توان خواهان فرهیخته
ابوسعید جُرجانی: ریاضیدان و ستاره شناس نابینا، ص276  pdf   html
ابو اسحاق انصاری: راوی و کر و لال، ص278  pdf   html
قتادة بن نعمان: از اصحاب رسول و مجروح از ناحیه چشم، ص278  pdf   html
بانو صدیقه بلخی: خدمتگزار معلولین افغانستان، ص279  pdf   html
سید عبدالعلی حسینی: روشندل، حافظ قرآن و ورزشکار، ص280  pdf   html
میرزا محمدباقر رشتی: شاعر نابینا، ص282  pdf   html
محمد چراغی: نابینا، قاری قرآن کریم و مداح اهل بیت(ع)، ص283  pdf   html
استفان ویلیام هاوکینگ: دانشمند معلول و نابغه جنجالی، ص284  pdf   html
کتابخانه
کتابخانه نابینایی در عصر اطلاعات، ص287  pdf   html
کتابخانه دیجیتالی، ص290  pdf   html
تشکل و سازما نها
آشنایی با مؤسسه توانبخشی ولیعصر(عج)، ص293  pdf   html
انجمن ندای معلولین ایران، ص297  pdf   html
فعالیتهای شهرداری تبریز در گسترش مناسب سازی شهری، ص302  pdf   html
کانون پویا، ص306  pdf   html
مؤسسه خیریه ناشنوایان وفاداران کربلا، ص307  pdf   html
کانون تاک، ص308  pdf   html
مجتمع آموزشی نیكوكاری رعد فاطمیه قم، ص310  pdf   html
دستهای فرشتگان: گروه سرود ناشنوایان قم، ص311  pdf   html
اخبار
حوادث بهداشت و سلامت، ص315  pdf   html
رخدادهای دانش و فناوری، ص317  pdf   html
وقایع ورزشی و تفریحی، ص324  pdf   html
رخدادهای فرهنگی، ص327  pdf   html
حوادث اجتماعی، ص328  pdf   html
رخدادهای بین المللی، ص336  pdf   html
نظرخواهی درباره یک خبر، ص337  pdf   html
هم اندیشی
گردهمایی دانشجویان نابینا، ص338  pdf   html
نخستین همایش حمایت حقوقی معلولین در نظام ملی و بین المللی با رویکردی به نابینایان، ص340  pdf   html
جشنواره یک روزه المپیک و معلولان، ص342  pdf   html
همایش تکنولوژی اطلاعاتی و خدمات کتابخانه ای برای نابینایان، ص345  pdf   html
همایش کمیته حقوق معلولین در ژنو، ص348  pdf   html
دومین جشنواره توان یاب و فضای مجازی، ص348  pdf   html
جشنواره سراسری سوره شریف عَبَسَ، ص350  pdf   html
اطلاع رسانی
خودکفایی معلولان با قالیبافی، ص354  pdf   html
مراسم افطاری هیئت معلولین قم، ص356  pdf   html
انتصاب مجید شکوری به مدیریت فرهنگی تیم ملی شنا، ص357  pdf   html
بازدید رئیس بهزیستی استان قم از موزه علی بن ابیطالب(ع)، ص358  pdf   html
کتاب، نشریه و فیلم
نشریه رفتار حركتی، ص360  pdf   html
کتاب ویژه بینایان درباره نابینایان، 360  pdf   html
چهره هایی از باغچه بان، ص361  pdf   html
نابینایی پس از عمل جراحی، ص362  pdf   html
موفقیت توانخواهان، توصیف كتاب معلولین موفق معاصر، ص363  pdf   html
نمایش و نقد فیلم سینمایی رابطه در مادرید، ص368  pdf   html
زندگی پرشور و موفق یک معلول بدون دست و پا!؟، ص369  pdf   html
قدرت مهارناشدنی ایمان، بررسی كتابی از نیك وی آچیچ، ص371  pdf   html
کارنامه دفتر فرهنگ معلولین
الف) خط مشی دفتر فرهنگ معلولين، ص373  pdf   html
ب) فعاليت های دفتر فرهنگ معلولين، ص375  pdf   html
ج) برخی اظهار نظرها درباره آثار و محصولات، ص376  pdf   html

توان نامه گویا: 1 عدد DVD، شماره 4-6 مجله توان نامه، مدت 30 ساعت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *