توان نامه، شماره ۴-۶

توان ‏‏نامه
دو ماهنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و معلولین
Bimonthly of Studies and Information Specially Disabled and Disabilities

– شماره ۴-۶، فروردین – شهریور ۱۳۹۳
(ویژه خط و الفبای بسودنی (بریل)/ Special Issue for Braille and Touch Reading)
دریافت کامل مجله: PDF، ۱۱.۲ MB

TavanName 4-6دریافت کامل مجله: PDF، ۱۱.۲ MB

صاحب امتیاز: دفتر فرهنگ معلولین
مدیر مسئول: محمد نوری
سردبیر: سید رضا حسینی امین
مدیر اجرایی: علی نوری
شورای علمی: احمد مسجد جامعی؛ سید محمد مهدی جعفری؛ محسن آرمین؛ سید ساعد مطهری؛ محمد رضا یوسفی؛ سید محمد علی ایازی؛ صادق کاملان؛ سید ابوالفضل موسویان؛ غلامعلی افروز؛ سید مهدی صادقی نژاد؛ رحیم نوبهار
هیأت مشاوران: علاء الدین نجف؛ محمد عبداللهیان؛ حسن رضایی؛ حسن عبدلی؛ محمد رضا هادی پور؛ محمد رضا دشتی؛ علیرضا آتشک؛ سید مصطفی مطبعه چی؛ عباس کوشا
شورای تحریریه:  اباذر نصر اصفهانی؛ علی نوری؛ منصوره ضیایی ‏فر؛ حسیـن عبدالملکی؛ اعظم قاسمی؛ حسن طاهری؛ سعید محمدیاری؛ زهرا خان اف؛ رقیه بابایی؛ معصومه فراهانی؛ پریسا عالم‏ زاده؛ الهام ذوالفقاری مقدم؛ سید جواد حائری؛ بهرام ترکاشوند
مدیر ویرایش: حسین علیزاده

فهرست
روی جلد و فهرست pdf   html
سخن سردبیر، ص۴  pdf   html
*پرونده ویژه خط بریل*
نظریه
تاریخ تحولات خط بریل در ایران، ص۵  pdf   html
نگاهی تاریخی به گسترش خط بریل در جهان، ص۱۴  pdf   html
آموزش خط بریل، ص۲۴  pdf   html
متون آموزشی به خط بریل: تاریخ تحولات و مراحل گسترش بریل آموزشی، ص۲۹  pdf   html
تأثر خط بریل عربی بر بریل فارسی، ص۳۵  pdf   html
مهارتهای چهارگانه زبانی و تأثیر آسیب بینایی، ص۴۱  pdf   html
رسم الخط برجسته نگاشته های اسلام، ص۵۰  pdf   html
روش و قواعد برجسته نگاری قرآن کریم، ص۵۶  pdf   html
راهنمایی مربی های دانش آموزان بریل خوان در کلاس عادی، ص۶۰  pdf   html
نابینایان از روزگار بریل تا امروز، ص۶۳  pdf   html
احکام بریل
استفتائات درباره خط بریل و پاسخ آنها، ص۶۷  pdf   html
گفتگو
گذشته، حال و آینده بریل، میزگرد کارشناسان خط بریل، ص۶۹  pdf   html
نظام آموزش و پرورش استثنایی و خط بریل، علیرضا کبیری، ۷۴  pdf   html
گذشته ها، بایسته های بریل در ایران، محمدرضا ظروفی، ص۷۶  pdf   html
تدوین قواعد و علائم بریل کردی، عزیز خانه، ص۸۱  pdf   html
تألیف دایرةالمعارف خط بریل، محمد نوری، ص۸۳  pdf   html
ضرورت اطلاع رسانی برای نابینایان با خط بریل، سهیل معینی، ص۸۵  pdf   html
آسیب شناسی
کشف اغلاط در بریل خوانی؛ یک بررسی میدانی، ص۹۱  pdf   html
خطاشناسی بریل، در دانشجویان نابینای شهر مشهد، ص۹۸  pdf   html
اختلال در بریل خوانی، بررسی علل و عوامل نارساخوانی، ص۱۰۷  pdf   html
نقش دست و انگشت در سرعت بریل خوانی، ص۱۱۲  pdf   html
دانش آموزان و غلط نویسی در نگارش خط بریل، ص۱۱۶  pdf   html
خادمان بریل
سرگذشت لویی بریل مخترع خط نابینایان، ص۱۲۴  pdf   html
نگاهی دیگر به زندگی لویی بریل، ص۱۲۷  pdf   html
یادی از دکتر محمد خزائلی، دانشمند روشندل مروج خط بریل، ص۱۲۹  pdf   html
استاد محمد رضا نامنی: نابینا و پژوهشگر خط بریل، ص۱۳۱  pdf   html
یدالله قربعلی: تجربه سالها تدریس بریل، ص۱۳۲  pdf   html
چاپ و نشر
انتشار قرآن کریم به خط بریل برای عموم روشندلان، ص۱۳۴  pdf   html
بزرگراه نجات جهانیان، قرآن کریم، به خط بریل، ص۱۳۶  pdf   html
کارنامه بنیاد فرهنگی قرآنی روشندلان اصفهان در عرصه بریل، ص۱۴۰  pdf   html
نگاهی به نخستین دائرةالمعارف خط بریل در ایران، ص۱۴۲  pdf   html
آموزش کوتاه نویسی انگلیسی، ص۱۴۵  pdf   html
کتابشناسی
معرفی مأخذشناسی های خط بریل، ص۱۴۷  pdf   html
مأخذشناسی آثار درباره خط و نگارش بریل، ص۱۴۸  pdf   html
مأخذشناسی کتب دینی به خط بریل، ص۱۶۹  pdf   html
گزارش کتابشناسی توصیفی انتقال مفاهیم، ص۱۷۲  pdf   html
فناوری
وسایل و تجهیزات خط بریل، ص۱۷۴  pdf   html
رویدادها و اخبار بریل
گزارش رخدادها، ص۱۸۱  pdf   html
قولها و قرارها، ص۱۸۷  pdf   html
مراکز و جمعیتها
مرکز تحقیقات و چاپ بریل توبیا(فرانسه)، ص۱۸۹  pdf   html
کتابخانه های عمومی و معلولان، دستورالعمل برای تأسیس، ص۱۹۰  pdf   html
مراکز تولید قرآن کریم به خط بریل در کشورهای اسلامی، ص۱۹۳  pdf   html
راه اندازی کتابخانه ملی مجازی نابینایان، ص۱۹۹  pdf   html
طرح و پیشنهاد
طرح گسترش دسترسي همگاني و به اشتراك گذاری بریل، ص۲۰۰  pdf   html
همایش
گزارش کنفرانس بین المللی قرآنهای بریل، ص۲۰۵  pdf   html
نابینایی و لامسه، ص۲۰۹  pdf   html
اطلاع رسانی
ارتباطات عامل اصلی پیشرفت برای نابینایان، ص۲۱۰  pdf   html
پایگاه اطلاع رسانی علمی نابینایان، ص۲۱۲  pdf   html
گزارش کتاب و نشریه
کتابهای متضمن مباحث بریل، ص۲۱۳  pdf   html
روزنامه ایران سپید: تنها روزنامه بریل در ایران، ص۲۱۵  pdf   html
نقد و بررسی نظام نوشتاری بریل فارسی، ص۲۱۶  pdf   html
اطلاعیه
ضرورت همسان و یکسان سازی خط بریل، ص۲۱۷  pdf   html

*بخش عمومی*
فقه معلولیت
پرسش توانخواهان و پاسخهای آیت الله العظمی سیستانی، ص۲۱۸  pdf   html
ناشنوایی از نگاه فقیهان اهل سنت، ص۲۲۲  pdf   html
ناشنوایی از منظر فقه شیعه، ص۲۲۳  pdf   html
چشم اندازهای فقه معلولیت، ص۲۲۶  pdf   html
مقالات
تناسب آیات قرآنی در عرصه تکریم معلولین: بررسی موردی در تفسیر الفرقان، ص۲۲۸  pdf   html
قرآن و ناشنوایی، ص۲۳۸  pdf   html
آسیب شناسی نهادهای مردمی معلولین، ص۲۴۰  pdf   html
مصاحبه
مراجعات توانیابان، گفتگو با علاءالدین نجف، ص۲۵۲  pdf   html
آشنایی با سازمان بهزیستی قم، گفتگو با رضا سلیقه، ص۲۵۵  pdf   html
مدارس دانش آموزان نابینا، گفتگو با معلمان و مدیر مدرسه نابینایان شهید محبی، ص۲۵۸  pdf   html
قرآن عامل موفقیت، گفتگو با عصمت باقریان، ص۲۶۲  pdf   html
ضرورت فرهنگ سازی امور معلولین، گفتگو با نجله خندق، ص۲۶۴  pdf   html
وضعیت فرهنگی ورزشی معلولان، گفتگو با مجید شکوری، ص۲۶۷  pdf   html
قرائت قرآن، گفتگو با باقر جباری، ص۲۶۸  pdf   html
شیوه زندگی نامه نویسی آچیچ، گفتگو با مسیحا برزگر، ص۲۷۱  pdf   html
کارآیی های روشندلان در جامعه، گفتگو با مرضیه حسینی، ص۲۷۴  pdf   html
توان خواهان فرهیخته
ابوسعید جُرجانی: ریاضیدان و ستاره شناس نابینا، ص۲۷۶  pdf   html
ابو اسحاق انصاری: راوی و کر و لال، ص۲۷۸  pdf   html
قتادة بن نعمان: از اصحاب رسول و مجروح از ناحیه چشم، ص۲۷۸  pdf   html
بانو صدیقه بلخی: خدمتگزار معلولین افغانستان، ص۲۷۹  pdf   html
سید عبدالعلی حسینی: روشندل، حافظ قرآن و ورزشکار، ص۲۸۰  pdf   html
میرزا محمدباقر رشتی: شاعر نابینا، ص۲۸۲  pdf   html
محمد چراغی: نابینا، قاری قرآن کریم و مداح اهل بیت(ع)، ص۲۸۳  pdf   html
استفان ویلیام هاوکینگ: دانشمند معلول و نابغه جنجالی، ص۲۸۴  pdf   html
کتابخانه
کتابخانه نابینایی در عصر اطلاعات، ص۲۸۷  pdf   html
کتابخانه دیجیتالی، ص۲۹۰  pdf   html
تشکل و سازما نها
آشنایی با مؤسسه توانبخشی ولیعصر(عج)، ص۲۹۳  pdf   html
انجمن ندای معلولین ایران، ص۲۹۷  pdf   html
فعالیتهای شهرداری تبریز در گسترش مناسب سازی شهری، ص۳۰۲  pdf   html
کانون پویا، ص۳۰۶  pdf   html
مؤسسه خیریه ناشنوایان وفاداران کربلا، ص۳۰۷  pdf   html
کانون تاک، ص۳۰۸  pdf   html
مجتمع آموزشی نیكوكاری رعد فاطمیه قم، ص۳۱۰  pdf   html
دستهای فرشتگان: گروه سرود ناشنوایان قم، ص۳۱۱  pdf   html
اخبار
حوادث بهداشت و سلامت، ص۳۱۵  pdf   html
رخدادهای دانش و فناوری، ص۳۱۷  pdf   html
وقایع ورزشی و تفریحی، ص۳۲۴  pdf   html
رخدادهای فرهنگی، ص۳۲۷  pdf   html
حوادث اجتماعی، ص۳۲۸  pdf   html
رخدادهای بین المللی، ص۳۳۶  pdf   html
نظرخواهی درباره یک خبر، ص۳۳۷  pdf   html
هم اندیشی
گردهمایی دانشجویان نابینا، ص۳۳۸  pdf   html
نخستین همایش حمایت حقوقی معلولین در نظام ملی و بین المللی با رویکردی به نابینایان، ص۳۴۰  pdf   html
جشنواره یک روزه المپیک و معلولان، ص۳۴۲  pdf   html
همایش تکنولوژی اطلاعاتی و خدمات کتابخانه ای برای نابینایان، ص۳۴۵  pdf   html
همایش کمیته حقوق معلولین در ژنو، ص۳۴۸  pdf   html
دومین جشنواره توان یاب و فضای مجازی، ص۳۴۸  pdf   html
جشنواره سراسری سوره شریف عَبَسَ، ص۳۵۰  pdf   html
اطلاع رسانی
خودکفایی معلولان با قالیبافی، ص۳۵۴  pdf   html
مراسم افطاری هیئت معلولین قم، ص۳۵۶  pdf   html
انتصاب مجید شکوری به مدیریت فرهنگی تیم ملی شنا، ص۳۵۷  pdf   html
بازدید رئیس بهزیستی استان قم از موزه علی بن ابیطالب(ع)، ص۳۵۸  pdf   html
کتاب، نشریه و فیلم
نشریه رفتار حركتی، ص۳۶۰  pdf   html
کتاب ویژه بینایان درباره نابینایان، ۳۶۰  pdf   html
چهره هایی از باغچه بان، ص۳۶۱  pdf   html
نابینایی پس از عمل جراحی، ص۳۶۲  pdf   html
موفقیت توانخواهان، توصیف كتاب معلولین موفق معاصر، ص۳۶۳  pdf   html
نمایش و نقد فیلم سینمایی رابطه در مادرید، ص۳۶۸  pdf   html
زندگی پرشور و موفق یک معلول بدون دست و پا!؟، ص۳۶۹  pdf   html
قدرت مهارناشدنی ایمان، بررسی كتابی از نیك وی آچیچ، ص۳۷۱  pdf   html
کارنامه دفتر فرهنگ معلولین
الف) خط مشی دفتر فرهنگ معلولين، ص۳۷۳  pdf   html
ب) فعاليت های دفتر فرهنگ معلولين، ص۳۷۵  pdf   html
ج) برخی اظهار نظرها درباره آثار و محصولات، ص۳۷۶  pdf   html

توان نامه گویا: ۱ عدد DVD، شماره ۴-۶ مجله توان نامه، مدت ۳۰ ساعت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *