کتاب منحصر به فرد ویژه بینایان درباره نابینایان

کتاب منحصر به فرد «ویژه بینایان درباره نابینایان» در شهر قازان کشور روسیه منتشر شد.
در شهر قازان یک کتاب منحصر به فرد، برای کمک به توانبخشی نابینایان و کم بینایان با عنوان «ویژه بینایان در باره نابینایان» منتشر شد. این اثر توسط سرکار خانم ملکه گلموتدینوا، مدیر مرکز توانبخشی نابینایان «سلیمان» و سرکار خانم گلناز ثابتوا، دارای دکترای علوم تربیتی نوشته شده است. مولفان در این کتاب به معرفی مفصل مراحل توانبخشی افراد نابینا، برای تبدیل شدن به اعضای کامل جامعه م یپردازند. در این کتاب تمام ابعاد زندگی نابینایان
و ویژگی های توانبخشی آنها از طریق تجربه عملی معرفی شده است از این لحاظ اثری منحصر به فرد می باشد. کتاب مذکور شامل شش فصل می باشد: فصل اول در کتاب منحصر به فرد «ویژه بینایان درباره نابینایان» باره ویژگ یهای افراد کم بینا است. فصل دوم در باره روانشناسی نابینایان، فصل سوم در باره آموزش قرائت قرآن کریم )آموزش خواندن قرآن طبق سیستم لوئیس بریل( نگاشته است. در فصل چهارم رو شهای توانبخشی ابتدایی، از جمله سمت یابی، سبک زندگی و رفتار نابینایان در جامعه توصیف شده است. فصل پنجم با عنوان «توانبخشی نابینایان با استفاده از کامپیوتر » به توصیف جزئیات آموزش استفاده از کامپیوتر )روش استفاده از نرم افزارهای رایانه ای نصب شده و اینترنت( یک فرد نابینا پرداخته شده است. فصل ششم در باره تجربه کار مرکز توانبخشی برای نابینایان «سلیمان » می باشد.
ظرف پنج سال گذشته حدود ۷۰۰ نابینا با گذراندن دوره توانبخشی در این مرکز قازان، توانستند خواندن قرآن کریم طبق سیستم لوئیس بریل را یاد بگیرند و با اصول و احکام اسلام آشنا شوند، کار با کامپیوتر را به طور کامل بیاموزند.
مرکز توانبخشی نابینایان «سلیمان » در شهر قازان واقع شده است. افراد روشندل از سراسر روسیه و حتی از کشورهای شوروی سابق، در این مرکز دوره توانبخشی و آموزشی م یگذرانند و چون در روسیه مرکز دیگری برای آموزش قرائت قرآن کریم و اصول اسلام و ارائه خدمات کامل برای توانبخشی نابینایان وجود ندارد؛ بنابراین، مرکز «سلیمان » در نوع خود بی سابقه است. لازم به ذکر است که کتاب «ویژه بینایان در باره نابینایان» با نظر مساعد بسیاری از دانشمندان و شخصیتهای اجتماعی جامعه علمی روسیه روبرو شده است و در نوع خود بسیار ارزشمند و منحصر به فرد می باشد.
(مأخذ: وب سایت بنیاد مطالعات روسیه)

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.